Additional waypoints

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání


Additional waypoints (rozšiřující body) jsou nejčastěji waypointy vytvořené autorem cache, které nějakým způsobem souvisí s vlastní cache.

Zejména se může jednat o tyto typy waypointů:

 • finální souřadnice cache-s výjimkou cache tradiční, která je přímo na základních souřadnicích (final location)
 • souřadnice parkoviště (parking area)
 • odpověď na otázku (question to answer) - používá se u stagí multicachí, na kterých NENÍ uložena žádná schránka, jen se má na něco odpovědět (spočítat, zjistit, ale ne hledat mezicache); narozdíl od typu Stage of multicache neblokuje své okolí pro jinou cache
 • stage u multicache (stages of a multicache) - taková zastávka multicache (ale klidně i jiné keše jako např. mystery, pokud obsahuje více schránek), na které se nachází schránka, kterou je třeba hledat. Pokud se má jen něco zjistit, užívá se typ Question to answer
 • souřadnice křižovatky cest nebo rozcestníku, počátku přístupové cesty (trailhead)
 • další bod, o němž je například zmínka v textu listingu a který autor např.doporučuje navštívit (Reference point)


Položky formuláře zadávání waypointu:

 • Type - typ waypointu, viz výše
 • Name - samotné jméno waypointu vystihující jeho význam či lokalitu
 • Wpt. Lookup code - maximálně šestiznakový řetězec (složený z písmen bez diakritiky a čislic) stručně vystihující název, tedy např. PARKOV, STAGE1, FINAL a podobně (na obsahu tohoto textu obecně příliš nezáleží)
 • Prefix code - podstatnější než Lookup - dvouznakový řetězec obsahující podobně jako Lookup znaky či číslice, stručně charakterizující předponu pro stažený waypoint - dle Prefix kódu se add.waypointy abecedně řadí a též se používá jako začátek jména daného waypointu při stažení do GPS (čili např. keška GCABCD bude mít waypoint s prefixem S1 označen jako S1ABCD), čili je vhodné prefix s tímto vědomím volit - vhodné např. S1, S2... či 01, 02 pro zastávky multiny, SF či FI pro finálku, PA parkoviště a podobně.
 • Coordinates - samotné souřadnice waypointu (pozor na přepnutí západní délky W na východní E, na to se často zapomíná)
 • Description (nepovinné) - detailnější popis waypointu, např. u stage multiny stručný popis toho, co na daném místě zjistit
 • Volba zobrazení - volba ze 3 možností zobrazení waypointu, viz níže

Autor cache má možnost u každého takového waypointu zvolit jeden ze tří režimů jeho zobrazení:

 • v úplné podobě - tzn. popis i souřadnice jsou viditelné všem
 • pouze popis bez souřadnic - souřadnice ostatní cacheři vidí jako ???, vše ostatní, tj.popis, jméno waypointu, Lookup a prefix kód vidí normálně (vhodné u stagí multin, kde sice cacheři nemají znát souřadnice, ale je možné sdělit v popisu, co na daném místě zjistit)
 • plně skryté - takové body jsou určené pouze pro vlastníka cache a reviewera a vidět je můžou jenom oni. Tyto waypointy většinou obsahují souřadnice jednotlivých stage (pokud se souřadnice stage dané multicache průběžně dopočítavají, jinak se volí jako veřejné-tj. prvního typu) a výsledné final souřadnice u multicachí a mystery cachí.

Additional waypoints jsou součástí souboru GPX získaného prostřednictvím služby PocketQuery. Některé programy (např. GSAK) umožňují jejich upload do Přijímače GPS. Další programy jako Skrýšotlač umožňují i neplatícím uživatelům stažení těchto bodů jako víceprodukt stažení listingu z Geocaching.com pro tisk.

Zobrazení additional waypoints v mapě

Geocaching.com sám nenabízí možnost tyto body zobrazit v mapě. Existuje ale několik možností, jak je přesto zobrazit, jako:

 • použití GreaseMonkey skriptu pro prohlížeč Firefox, který funkčnost do stránky listingu doplní - viz Doplňky pro Firefox
 • použití jednoduchého skriptu přes webové rozhraní mimo listing Geocaching.com pro ty, co Firefox či GreaseMonkey nepoužívají: aw.geoteam.info