Archivace cache: Porovnání verzí

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
m (změna odkazu na arch.cache)
 
m (1 revizi)

Verze z 25. 11. 2008, 20:52

Archivace cache je operace, která označí cache za již nefunkční a dále hledačům nepřístupnou - jde tedy vlastně o zrušení existence dané cache. Je to narozdíl od dočasného disablování operace trvalá (odvolat ji může jen reviewer, viz níže), proto by měla být používána pouze a jen tehdy, když je již zcela jisté, že obnovení cache autorem nebude už následovat.

Archivace se provádí logem typu Archive listing a může být provedena:

  • vlastníkem (autorem) dané cache - pokud se daný autor rozhodl cache z nějakého důvodu trvale zrušit a již ji tedy neobnovovat. V případě, že se ji např. po krádeži chystá obnovit, používá se log typu temporary disable (dočasná nepřístupnost cache) a po obnově pak log typu enable (opětovná aktivace cache). V případě, že autor chce cache zrušit z důvodu, že se o ní nemůže už více starat, měl by se ji pokusit nejprve nabídnout k adopci note logem v listingu a případně i příspěvkem do fóra na Geocaching.cz a až v případě nulového zájmu o adopci ji po rozumné době (pár týdnů) zrušit a uvolnit tak místo případným dalším zájemcům o jinou cache v dané lokalitě.
  • reviewerem - reviewer může provést archivaci cache, pokud se zjistí, že odporuje pravidlům Geocaching.com anebo je delší dobu (pár měsíců) nedostupná (samé DNF logy hledačů anebo stav temporary disable - dočasně nepřístupná) a autor se nemá k tomu, aby ji i přes upozornění reviewera obnovil.

V případě, že autor (reviewer) provede archivaci cache, není taková cache už ani běžným způsobem hledání cachí na GC.com nalezitelná (lze ji najít jen přes kód bodu cache (GCxxxx) či přes nalezené a zasazené cache jiných cacherů) a není ani obsažena v zasílaném PocketQuery (výjimkou je My finds PQ se všemi vlastními nálezy - tedy i již archivovaných cachí). Archivaci cache však je možné zrušit - např. v případě, že ji autor provede omylem (zvolí třeba log archive namísto temporary disable po ztrátě cache), nebo když se změní podmínky vedoucí k archivaci. Zrušení (odarchivování) může provést pouze reviewer na emailovou žádost autora.

Archivované cache v ČR