Earthcache: Porovnání verzí

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
m (Založení earthcache)
m (Založení earthcache)
 
Řádka 5: Řádka 5:
 
== Založení earthcache ==
 
== Založení earthcache ==
 
Podrobná doporučení pro založení earthcache najdete [[EarthCache Knowledge Book|zde]].
 
Podrobná doporučení pro založení earthcache najdete [[EarthCache Knowledge Book|zde]].
 +
 +
Přečtěte si nejprve '''[http://www.reviewer.cz/ www.reviewer.cz - wiki českých reviewerů, <font color=red>AKTUÁLNÍ regionální pravidla pro ČR</font>]''', protože text na této stránce může být někdy neaktuální.
  
 
# Na [[Geocaching.com]] se vyplňuje stejný formulář jako při [[Založení cache|zakládání]] běžných keší. Postup se příliš neliší. Nelze však založit earthcache, kdekoliv se autorovi zlíbí. Důležité je, aby ukázala na nějaký geologický jev a srozumitelným způsobem v listingu tento jev vysvětlila. U earthkeší neplatí podmínka minimální vzdálenosti 161 metrů od ostatních keší. Earthcache však zřejmě nebude schválena, pokud se již v okolí (není přesně specifikováno, jak daleko) nachází earthcache s podobnou tématikou.  
 
# Na [[Geocaching.com]] se vyplňuje stejný formulář jako při [[Založení cache|zakládání]] běžných keší. Postup se příliš neliší. Nelze však založit earthcache, kdekoliv se autorovi zlíbí. Důležité je, aby ukázala na nějaký geologický jev a srozumitelným způsobem v listingu tento jev vysvětlila. U earthkeší neplatí podmínka minimální vzdálenosti 161 metrů od ostatních keší. Earthcache však zřejmě nebude schválena, pokud se již v okolí (není přesně specifikováno, jak daleko) nachází earthcache s podobnou tématikou.  

Aktuální verze z 13. 11. 2014, 14:38

Typy cache
Tradicni.gif Tradiční Cache
Multicache.gif Multi-Cache
Virtualcache.gif Virtuální Cache
Lettercache.gif Letterbox hybrid
Eventcache.gif Event cache
Cito.gif CITO event
Megaeventcache.gif Mega-Event cache
Giga 16.gif Giga-Event cache
Event 10 ikona.png Lost and Found Event Cache
Lostandfoundikona.gif Groundspeak Lost and Found Celebration
Blockparty.png Groundspeak Block Party
Unknowncache.gif Mystery Cache
Groundspeak HQ ikona.gif Groundspeak Headquarters
Projectape.gif Project A.P.E. Cache
Webcamcache.gif Webcam Cache
Locationless.gif Locationless Cache
Earthcache.gif Earthcache
Gpsadventures.gif GPS Adventures Maze Exhibit
Wherigocache.gif Wherigo Cache
Benchmarkikona.gif NGS Benchmark
Labs.png Lab Cache


Earthcache (někdy též familiárně nazývaná zeměkeš či earthka) je zvláštní typ virtuální cache, jejímž posláním je vzdělávání v geologii. Zakládá se v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se naší Země. Úkolem návštěvníka není najít fyzickou schránku, ale dojít na dané místo, zjistit si pár informací atd. Vždy záleží na přání autora, jaké podmínky uznání logu (v souladu s níže uvedenými pravidly) stanoví.

Obsah

[editovat] Založení earthcache

Podrobná doporučení pro založení earthcache najdete zde.

Přečtěte si nejprve www.reviewer.cz - wiki českých reviewerů, AKTUÁLNÍ regionální pravidla pro ČR, protože text na této stránce může být někdy neaktuální.

 1. Na Geocaching.com se vyplňuje stejný formulář jako při zakládání běžných keší. Postup se příliš neliší. Nelze však založit earthcache, kdekoliv se autorovi zlíbí. Důležité je, aby ukázala na nějaký geologický jev a srozumitelným způsobem v listingu tento jev vysvětlila. U earthkeší neplatí podmínka minimální vzdálenosti 161 metrů od ostatních keší. Earthcache však zřejmě nebude schválena, pokud se již v okolí (není přesně specifikováno, jak daleko) nachází earthcache s podobnou tématikou.
 2. Druhou zvláštností je výslovný požadavek na kontakt a telefonní číslo majitele/správce pozemku, kde se daná earthcache bude nacházet. Dále je třeba uvést právní status místa, kam budou lidé chodit (např. v národních parcích v USA nedovolí tradiční cache, ale virtuální earthcache už ano). Toto je potřeba uvést do poznámky pro reviewera (Note to Reviewer).
 3. Listing má být napsán tak, aby byl pochopitelný pro průměrného amerického středoškoláka. Musí být napsán v místním jazyce. V Česku tedy pište listing česky. Pokud zřizujete earthcache v zahraničí, musíte ovládat místní jazyk. Vzhledem k tomu, že earthcache zpravidla schvalují zahraniční revieweři, kteří neumějí česky, počítejte s tím, že vás nejspíše požádají o překlad textu do angličtiny, aby jej byli schopni zkontrolovat. (Hlavní změna, která se objevila v pravidlech od 19. 8. 2010, se týká jazyka. Předtím byla povinná angličtina, text v místním jazyce naopak dobrovolný.)
 4. Earthcache musí být pouze virtuální, tj. na místě se nenachází žádná fyzická schránka. Zároveň musí být koncipována tak, aby návštěvníci při plnění úkolů neničili přírodu a majetek.
 5. Earthcache plní vzdělávací účel. Autor musí vymyslet úkoly a vyžadovat jejich splnění jako podmínku uznání logu. Úkoly musí být splnitelné přímo na místě a musí se vztahovat ke geologii daného místa. Nelze požadovat odpovědi na otázky, které návštěvníci musejí hledat na internetu. Úkolem může být např. nějaké měření či odhad, případně zjištění nějakých údajů z informačních tabulí. Návštěvník úkoly obvykle splní zasláním e-mailu s odpovědmi autorovi earthcache. Autor může vymyslet i netradiční úkoly i jiný způsob prokázání jejich splnění. Musí to však vyhovovat níže uvedeným pravidlům zakládání. Odpovědi na otázky rovněž napište odesláním listingu ke schválení do poznámky pro reviewera.
 6. Úkoly musí být koncipovány tak, aby zároveň posloužily autorovi jako důkaz návštěvy místa. Podle pravidel platných od 1. 1. 2011 již autoři nemohou vyžadovat přiložení fotografie osoby, GPS, atd, jako tomu bylo dříve. Pokud je takový požadavek uveden, považuje se za dobrovolný. Záleží jen na vůli návštěvníka, zda autorovu přání vyhoví. Autor tedy nesmí smazat log bez přiložené fotografie, případně pokud přiložená fotografie nevyhoví jeho požadavkům na obsah. Vyjímku však tvoří požadavky na fotografie zaznamená geologických jevů - např. sesuv půdy, změna PH vody, eroze, která jejíž děj lze v fotograficky zaznamenávat. Takové požadavky však musí být schváleny odpovědným reviewerem. Pokud návštěvník takovému požadavku nevyhoví, má vlastník právo log neuznat.
 7. Od 1. 1. 2013 nemůže autor po návštěvnících vyžadovat zaslání odpovědí jinak než přes kontakt uvedený v jeho profilu. Požadavek na zaslání přes různé automatické odpovědní formuláře, automaty a podobně je nepřípustný. Pokud na takový požadavek (patrně zadaný u dříve schválených earthcachí) narazíte, je jen na vás, zda mu vyhovíte, nebo odešlete odpovědi přes profil autora.
 8. Earthcache nejsou schvalovány běžnými reviewery, kteří schvalují ostatní typy keší. Schvalování mají na starosti revieweři pověření Americkou geologickou společností (GSA), pod jejíž záštitou projekt probíhá. Tito revieweři se skrývají pod přezdívkou geoawareXX kde XX je zpravidla kód země (pokud je XX prázdné, pak jde přímo o "jádro" týmu v USA). Komunikace v reviewer note proto probíhá obvykle v angličtině, kterou ovládají (na různé úrovni) všichni revieweři. Od listopadu 2011 působí také český reviewer geoawareCZ, se kterým lze komunikovat i česky.

Nezapomeňte, že cílem earthcache je se vzdělávat!

Pokud chcete přivést lidi na hezké místo a vyzvat je k fotografování bez vztahu ke geologii, nezakládejte earthcache, ale zvažte, zda tato lokalita není spíše vhodná pro waymarking.

[editovat] Podmínky GSA pro založení earthcache

Originální anglický text najdete zde. (Tato verze pravidel je platná od 1. 1. 2013.)

 1. Stránky earthcache musejí poskytovat vědecké ponaučení o Zemi. (Definice „vědy o zemi“.)
 2. Stránky earthcache musejí být vzdělávací. Poskytují přesná, vědecká, ale ne odborná vysvětlení toho, co návštěvníci uvidí na daném místě. Text cache (listing), včetně popisu a úkolů, musí vycházet z předpokladu, že návštěvník má pouze základní znalosti geologie. (Definice vzdělávacích aspektů.)
 3. Earthcache by měly upozorňovat na nějaký jedinečný úkaz. (Definice „jedinečnosti“.) Earthcache, které kopírují informace existujících earthkeší o daném místě, mohou být odstraněny. Earthcache by měly být vytvářeny tak, aby návštěvníkovi daného regionu poskytly jedinečné zážitky a poskytly mu jedinečné poučení o jevu na daném místě. Vícenásobné earthcache zaměřené na stejný jev by měly být rušeny (nebo by mělo být bráněno jejich vzniku – v originále „should be avoided“, obojí překlad je možný, pozn. překl.). Základním pravidlem pro reviewery je tedy obsah spíše než blízkost keší.
 4. Earthcache musejí mít před odesláním žádosti povolení od správců pozemků (v závislosti na místních právních předpisech a zvycích). V době odeslání žádosti musí být v poznámce pro reviewera (Note to Reviewer) udáno jméno, titul a kontaktní údaje osoby, od které máte povolení. Pokud povolení není třeba, napište do poznámky pro reviewera důvod a popište, o jaký typ území se jedná. (Vysvětlení požadavků na povolení.)
 5. Earthcache může být buď jednoduchá (jedno místo), nebo vícenásobná cache (více míst). Je nutné, abyste místo navštívili v nedávné době (ne více než před dvěma měsíci) a osobně provedli aktuální pozorování. Musíte poskytnout přesné souřadnice každého místa, kde mají návštěvníci plnit úkoly, a zaručit, že tato místa jsou veřejně přístupná. Odpovídáte za provedení potřebných úkonů, pokud se vlivem vnějších okolností změní přístup, povolení či jiné záležitosti.
 6. Logování earthcache vyžaduje, aby návštěvníci plnili úkol, který se vztahuje k danému místu a poskytne jim příležitost dozvědět se něco o daném tématu. Úkoly musí být formulovány tak, aby návštěvníci provedli vlastní pozorování a s využitím informací na stránce cache provedli svoji vlastní analýzu. Vyřešení úkolu zároveň slouží majiteli cache jako potvrzení o tom, že cacher místo navštívil. Otázky, které slouží pouze k potvrzení návštěvy místa, nejsou povoleny. Veškeré požadavky na fotografie musí být dobrovolné. Návštěvníci musí být schopni odeslat své odpovědi na úkoly přes profil majitele cache. K ověřování odpovědí nelze používat automatické odpovídače (autorespondery). Odpovědi na otázky musí být uvedeny v poznámce pro reviewera (Note to Reviewer) v okamžiku podání ke schválení. (Vysvětlení úkolů.)
 7. Text earthcache včetně úkolů musí být přihlášen v místním jazyce. Podporujeme použití dalších jazyků, ale text v místním jazyce musí být uveden na prvním místě. Reviewer Vás může před chválením požádat o poskytnutí textů v jazyce, kterému rozumí.
 8. Respektujte ochranné známky a autorská práva a používejte texty, obrázky a loga, pouze pokud k nim máte povolení. Earthcache s informacemi, které jsou okopírované, plagiáty nebo použité bez náležitého uvedení zdroje, nebudou zveřejněny. Je možné citovat omezené množství textu, ale pouze s náležitým uvedením autora.
 9. Stránky earthcache se řídí pravidly geocachingu a dodržují princip outdoorové etiky nezanechávat žádné stopy („Leave No Trace“). Používejte waypointy k zajištění toho, že kačeři použijí správné přístupové cesty. Používejte pouze existující cesty. Prosíme, berte ohled na křehké ekosystémy. Stránky earthcache mají zdůraznit princip sbírání vzpomínek – ne vzorků. Kromě toho se na místě nesmějí zanechávat fyzické cache ani jiné předměty.
 10. Earthcache se přihlašují prostřednictvím stránek geocaching.com, musí vyhovovat těmto pravidlům a být v souladu s Geocache Listing Requirements / Guidelines a pravidly pro používání stránek geocaching.com. Americká geologická společnost (The Geological Society of America, GSA) a EarthCache Team si ponechávají právo editovat, měnit, mazat nebo archivovat jakoukoliv earthcache, která není v souladu s těmito pravidly, nebo právo k jakýmkoliv jiným záměrům, které tým považuje za vhodné.

(Tato sekce článku se pokouší o překlad šroubovaných anglických pravidel do češtiny. Pokud byste našli vhodnější a přesnější formulace, editujte prosím s odvahou.)

[editovat] Titul EarthCache Master

Bronzový odznak EarthCache Master.

Provozovatel programu EarthCache uděluje titul Earthcache Master. Můžete o něj požádat poté, co splníte dané podmínky. Titul se uděluje ve čtyřech úrovních. Podmínky udělení jsou následující:

 • bronzová úroveň – navštívit nejméně 3 earthcache v alespoň 2 zemích;
 • stříbrná úroveň – navštívit nejméně 6 earthkeší v alespoň 3 zemích a založit alespoň 1 vlastní earthcache;
 • zlatá úroveň – navštívit nejméně 12 earthkeší v alespoň 4 zemích a založit alespoň 2 vlastní earthcache;
 • platinová úroveň – navštívit nejméně 20 earthkeší v alespoň 5 zemích a založit alespoň 3 vlastní earthcache.

O titul můžete požádat pomocí formuláře, v němž vyplníte své kontaktní údaje a uvedete kódy navštívených a založených earthkeší. U navštívených se uvádí též země. GSA vám zašle potvrzující e-mail, ve kterém bude uveden odkaz, který si můžete vložit do svého profilu na GC.com. V e-shopu si také můžete zakoupit odznak. (Od srpna 2010 se již z finančních důvodů odznaky neposílají automaticky každému, kdo o titul Earthcache Master požádá.)

[editovat] Tipy pro zakladatele