HTML entita

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Takzvané HTML entity jsou součástí standardu HTML, který se používá pro tvorbu internetových stránek. Jedná se způsob kódování, kterým je možné do internetové stránky dostat nejrůznější znaky. HTML entity můžete využít, pokud chcete, aby se listing Vaší cache zobrazoval česky, a ne „cesky“, tedy aby byly korektně zobrazovány všechny znaky s diakritikou.

Způsob zápisu HTML entity je následující: &#kód znaku; (v desítkové soustavě) nebo &#xkód znaku; (v šestnáctkové soustavě). Pro mnohé znaky také existuje textový kód (obvykle zkratka). Znak é můžeme tedy zapsat těmito způsoby: é, é nebo é.

Obsah

Čeština v listingu

Server Geocaching.com zatím neumí korektně pracovat se všemi znaky české abecedy. Pokud při editaci listingu vložíte do formuláře český text, po jeho uložení a zobrazení zjistíte, že některá písmena si svá diakritická znaménka ponechala, jiná o ně přišla.

Diakritická znaménka jsou ponechávána u těchto znaků: á, Á, é, É, í, Í, ó, Ó, ú, Ú, ý, Ý, š, Š, ž, Ž (tedy u všech s čárkou a některých s háčkem).

U ostatních písmen jsou diakritická znaménka automaticky odstraněna. Pokud chcete, aby u nich byla diakritika zachována, musíte ve vkládaném textu tyto znaky nahradit entitami:

Znak Entita Znak Entita
č č Č Č
ď ď Ď Ď
ě ě Ě Ě
ň ň Ň Ň
ř ř Ř Ř
ť ť Ť Ť
ů ů Ů Ů

Příklad: Slovo češtině tedy bude ve zdrojovém kódu listingu vypadat takto: češtině.

Entity je potřeba zapsat do textu ručně. Pro usnadnění práce však lze využít např. funkci najít a nahradit v textovém editoru, případně k tomu vytvořit i jednoduché makro.

Některé další znaky

Znak Entita Znak Entita
< &lt; > &gt;
& &amp; tvrdá
mezera
&nbsp;
&#8222; &#8223;
&ndash; " &quot;

Možné problémy

S českou diakritikou bude text listingu jistě vypadat lépe a také se dobře čte, ale je možné očekávat kritické komentáře některých cacherů v lozích. Důvodem je to, že při čtení takového listingu mohou nastat problémy. Většina internetových prohlížečů, které čeští uživatelé používají, zobrazuje češtinu bez problémů. Některé modely GPS navigací umožňují stažení listingu z webu a čtení přímo v terénu. Mívají však problémy se zobrazováním entit. To pak činí listing nepřehledným a špatně čitelným.

Pokud tedy chcete mít v listingu české znaky, myslete i na tyto uživatele a napište alespoň několika větami to nejpodstatnější do krátkého popisu (short description) bez použití diakritiky.

Uživatelé navigací Garmin, které umožňují zobrazovat listingy, mohou využít program Geoget a jeho exportní doplněk GPX Garmin, který dokáže entity z listingu (a nejen je) převést do čitelné podoby.

Externí odkazy