Listing (geocaching.com)

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
Screenshot s popisem stránky na serveru Geocaching.com
Listing je zadání cache, dostupné na internetu. Obsahuje informace potřebné pro nalezení cache jako typ cache, velikost cache, souřadnice, popis a nápovědu. Popis může obsahovat zajímavosti o lokalitě, ve které se cache nalézá, případně instrukce nutné pro nalezení cache.

Popis struktury stránky na geocaching.com

Popis odpovídá stavu dne 16. 1. 2010.
 1. Záhlaví listingu: obsahuje ikonu označující typ cache, název cache, jméno autora s odkazem na profil vlastníka cache, datum uložení cache a informaci o velikosti (Size), obtížnosti (Difficulty) a terénu (Terrain).
 2. Souřadnice cache (odkaz Other Conversions slouží k získání souřadnic v dalších formátech) a vzdálenost od domácích souřadnic (pokud má uživatel domácí souřadnice stanoveny). Pod souřadnicemi je uveden stát, ve kterém se cache nachází.
 3. Odkazy na formát vhodný k tisku listingu (bez logů, s 5 nebo 10 logy), na informace pro řidiče (Google Maps), na soubor s waypointem ve formátu LOC (u Premium Members k dispozici též formát GPX), odkaz pro odeslání informací do GPS (Send to GPS) a do Trimble Outdoors telefonu (Send to Phone, u nás málo využitelné). Pod touto částí je ještě uvedeno upozornění, že pokud chcete využívat služby Geocaching.com, musíte souhlasit se všemi podmínkami uvedenými v disclaimeru (zřeknutí se odpovědnosti provozovatele serveru za případné újmy, které vám mohou při geocachingu vzniknout; dostupné v angličtině po kliknutí na odkaz).
 4. Navigation
  • log you visit – vytvoření logu ke cachi (zapsání návštěvy, poznámky apod.)
  • watch listing – přidání cache na watchlist
  • ignore listing – přidání cache na ignorelist
  • bookmark listing – přidání cache do zvoleného bookmarku (jen PM členové)
 5. Atributy cache – piktogramy vystihující vlastnosti cache (dostupná na kole, vyhlídka, zabere nejvíce hodinu aj.).
 6. Obsah cache – informace o tom, které geocoiny a travelbugy se v ní aktuálně nalézají.
 7. Seznam bookmarků, na něž byla cache uživateli zařazena. Pokud jste sami přidali cache na svůj bookmark, objeví se tato informace ještě zvlášť o něco níže.
 8. Krátký (stručný) popis cache
 9. Popis cache (dlouhý)
 10. Nápověda. Dešifrovat lze kliknutím na Decrypt nebo s použitím klíče, který se u nápovědy nachází (písmeno nahoře odpovídá písmenu dole a naopak).
 11. Pomocné body (Additional Waypoints) – například parkoviště, přístupové body, zastávky multicachí apod.
 12. Hledání blízkých cachí podle zvolených kritérií.
 13. Mapa – kliknutím na symbol cache se přejde na mapu obsahující i nejbližší cache.
 14. Odkaz na jiné online mapy. Pro rozšíření seznamu o další mapy můžete použít třeba doplňky pro Firefox.
 15. Fotografie a další obrázky, které patří k popisu cache. Pod seznamem obrázků se nachází ještě odkaz na galerii všech fotografií ke cachi (za nadpisem k logům).
 16. Logy ke cachi (úspěšné i neúspěšné návštěvy, poznámky ostatních uživatelů apod.). Pod nadpisem se nachází přehled zapsaných logů s uvedením jejich typu (ikonou) a počtu. V následující tabulce najdeme jednotlivé logy. Standardně se zobrazuje posledních pět. Pokud chcete vidět a číst všechny, klikněte pod tabulkou (úplně na konci stránky) na odkaz View Them All on One Page (ukázat všechny na jedné stránce). Toto však může zatížit méně výkonné počítače. K jednotlivým logům mohli uživatelé nahrát své fotografie. Můžete si je prohlédnout kliknutím na odkazy, které se nacházejí na konci každého logu, k němuž byly fotografie přidány.

Jak napsat listing

Je jenom na Vás, co do listingu své cache napíšete. Záleží na Vašem uvážení, jak bude listing dlouhý (nebo krátký), zda jej budete formátovat pomocí HTML, budete vkládat obrázky, zmíníte zajímavosti z daného místa apod. Zajímavý a pěkně zpracovaný listing může přispět k atraktivitě cache.

Při schvalování nové keše posuzuje reviewer obsah listingu pouze z hlediska souladu s pravidly pro zakládání keší – listing například nesmí být komerční, odporovat platným zákonům apod. Pokud je listing prázdný, odbytý či obsahuje chyby, není to důvod k neschválení. Vyhovuje-li taková keš daným podmínkám, bude i s takovýmto listingem pravděpodobně schválena a publikována. Listing je především vizitkou svého autora.

Bývá vhodné v listingu zmínit informace důležité pro nalezení keše, zejména různé nástrahy, které čekají na osoby, které se ji rozhodnou hledat. Tyto důležité informace je vhodné umístit na začátek listingu, nikoliv na konec. To se týká i úkolů, jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro zalogování nálezu earthcache. Zajímavosti z místa a další podobné informace pište až po důležitých informacích. Na to je dobré pamatovat i s ohledem na uživatele moderních přístrojů (navigace, mobilní telefony), které umožňují číst listing přímo v terénu. Na malém displeji jednak bývá obtížné zorientovat se v dlouhém textu, jednak mnohé přístroje zobrazí omezený počet znaků. Pokud je listing příliš dlouhý, nezobrazí se celý. Pak se může třeba stát, že se uživatel nedozví vzorec pro získání finálových souřadnic multicache.

Vytvoření nového listingu je popsáno v článku Založení cache.

Viz též diskusi s příklady na [1].

Úpravy listingu

Rámeček Navigation v listingu, který se zobrazuje vlastníkovi cache.

Pokud jste majitelem (angl. owner) příslušné cache, můžete její listing po přihlášení na geocaching.com upravovat.

V pravé části stránky, v rámečku Navigation (č. 4) vidíte několik dalších odkazů (viz obrázek), které slouží k údržbě, za niž jste jako majitel odpovědný/odpovědná:

 • Edit listing – slouží k úpravě listingu. Dostanete se do editačního formáře, který je shodný jako při založení cache. (Popis viz v příslušném článku po kliknutí na odkaz.)
 • Edit attributes – úprava atributů cache (č. 5), tj. piktogramů, které se objevují o něco níže.
 • Waypoints – úprava a přidání pomocných bodů, tzv. waypointů. Již vytvořené pomocné body můžete upravovat také v jejich přehledu na konci listingu (Additional Waypoints, č. 11) kliknutím na odkaz Edit u příslušného bodu.
 • Upload images – nahrání obrázků a fotografií. Na ně se pak můžete odkazovat v listingu, pokud použijete formátování HTML. V přehledu obrázků na konci listingu (č. 15) se u každé ikonky s názvem obrázku nachází odkaz Edit, který umožňuje provádět úpravy obrázků a jejich popisků, případně obrázky z listingu odstranit (na serveru však obrázky zůstávají uloženy).
 • Archive listingarchivace listingu po definitivním zrušení cache. Používejte s rozmyslem, tento krok už nemůžete vrátit zpět.
 • Disable listing – použijte, pokud je cache dočasně mimo provoz (např. z důvodu poškození či ztráty). Tato cache se pak až do opětovného zprovoznění zobrazovat jako Temporarily Disabled (dočasně mimo provoz). Po provedení údržby oznámíte zprovoznění cache kliknutím na odkaz enable listing, který se ukazuje na stejném místě.