Log: Porovnání verzí

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
m
 
m (1 revizi)

Verze z 25. 11. 2008, 20:52

Log je zápis u cache, který může obsahovat záznam o návštěvě, nenalezení cache případně jakoukoliv poznámku, která se cache týká.

Logy jsou prováděny dvojmo - fyzicky a na internetu. Prvním je zápis do logbooku uvnitř schránky cache, druhým je zápis u listingu cache na internetovém serveru. Některé zápisy, jako DNF, mohou být pochopitelně uskutečněny pouze druhou cestou.

Jestliže u fyzického logu do nalezené cache omezuje geocachera při psaní prostor v logbooku a mnohdy také časové možnosti, počasí či potřeba utajení před mudly, v případě logování na internetu je pak nutno se vyvarovat spoilerů, tzn. neprozrazovat zbytečně mnoho detailů a nekazit tím ostatním překvapení ze hry.

Obsah

Zápis logu na Geocaching.com

Pro zápis logu ke konkrétní cachi jděte na její listing a klikněte na odkaz "Log your visit" (pro jakýkoliv typ zápisu).

Na stránce pro zápis nového logu vyplňte typ logu, datum a zapište text. Jestliže obsahuje text nějaké spoilery, je vhodné příslušné pasáže zašifrovat. Jestliže chcete zapsat vložení travelbugu nebo geocoinu do cache, označte ho v seznamu, který se nachází pod polem pro zápis textu. Přítomnost předmětu v cachi se projeví po odeslání logu.

Základní typy logů (Found it, Didn't find it, Write note) lze dodatečně editovat, měnit jejich typ či mazat. Byla-li však s logem spojená nějaká závažnější operace (vložení travelbuga, změna souřadnic apod.), nemusí být dodatečná změna typu či smazání logu možné. Text je možné doplnit smajlíky nebo zvýraznit pomocí tagů.

Typy logů

Všeobecné

 • Found it - nález cache (s výjimkou cachí typu event, CITO, webcam)
 • Webcam photo taken - fotografie u webcam cache (obdoba Found it)
 • Didn't find it - nenalezení cache
 • Write note - poznámka, např. o opakovaném nálezu cache, o dodatečném vložení Travel bugu, Geocoinu atd.
 • Needs archived - požadavek na archivaci problematické cache; tento typ logu dojde reviewerům, kteří pak rozhodnou, co s cachí udělat (používat, jen pokud autor cache nereaguje na přímý kontakt)
 • Needs maintenance - požadavek na údržbu, nastaví u cache atribut "Needs maintenance" (kříž) a pošle výzvu autorovi cache
 • Will attend - u cache typu event či CITO informace o záměru zúčastnit se.
 • Attended - zápis o účasti u cache typu event či CITO (obdoba Found it)

Autorské

 • Post Reviewer note - komunikace autora s reviewerem během procesu schvalování cache; po schválení a publikaci cache má stejný význam jako write note, tj. reviewerům se neposílá a oni o ní tedy nevědí - je pak třeba kontakt přímo přes profil reviewera
 • Owner Maintenance - zápis o údržbě vlastní cache; buď pravidelná údržba, či typicky jako reakce na problémy s cachí, tj. na log typu Needs maintenance; dojde tím u cache i k odstranění atributu "Needs maintenance" (kříž)
 • Update Coordinates - změna souřadnic v záhlaví listingu; sám autor může provést posun max. o 0.1 míle (161m), pro větší posun je třeba kontaktovat reviewera
 • Temporarily Disable Listing - upozornění, že cache je disablovaná, tj.dočasně mimo provoz; po provedení obnovy/opravy se užije log Enable listing, nebo se cache později archivuje
 • Enable Listing - znovuzprovoznění cache, nacházející se ve stavu Temporarily Disabled
 • Archive - archivace, tzn. zrušení cache; používat s rozmyslem, zpět může vrátit jen reviewer (více v článku Archivace cache)