Members Only Cache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Members Only Cache neboli MOC, je cache, jejíž zadání je na geocaching.com dostupné pouze pro platící uživatele (Premium Membery a Charter Membery). Na výpisech je signalizován malým symbolem Small profile.gif vpravo od ikony, označující typ cache.

Kromě nepřístupnosti zadání běžným členům, nemá MOC žádné jiné odlišnosti (vyjma podtitulku This is a subscriber-only cache v záhlaví listingu). Typy, obtížnost, provedení i zdařilost mohou být stejně rozmanité jako u cache dostupné všem.

MOC nejsou v ČR (a v Evropě vůbec) příliš hojné a pro mnohé geocachery představují kontroverzní téma.

Třebaže neplatící uživatelé nemohou nahlédnout do listingu a logů, mají možnost log sami provést. Tato možnost je zde oficiálně například pro případ skupiny nálezců, v níž nejsou všichni Premium Members. Postup je takový, že Premium Member jednoduše pošle např. emailem odkaz přímo na stránku logování příslušné PMO cache (tj. odkaz po kliknutí na Log your visit) všem non-PM členům, kteří s ním lovili...
Jinou možností je si takový odkaz vytvořit sám dle tohoto vzoru: http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?wp=GCABCD, kde GCABCD je waypoint příslušné PMO cache nalezitelný běžným hledáním např. dle jména cache.

Members Only Cache v ČR

(celkem 7 PMO keší, stav k 23.1.2008)