Mystery Cache: Porovnání verzí

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
m
 
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od 7 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{TypyCache}}
 
{{TypyCache}}
'''Neznámá''' - anglicky '''mystery''' nebo '''unknown''' cache, je taková cache, kde nejsou udány souřadnice a geocacher je musí získat nějakým výpočtem, vyluštěním šifry, hádanky, vyhledáním v pramenech, zjištěním souřadnic v jiné keši či keších nebo jinak.
+
[[Soubor:Mystery_new.png|thumb|right|Nová ikonka mystery cache]]
 +
'''Neznámá keš''' anglicky '''mystery''', '''puzzle''' nebo '''unknown''' cache je taková [[cache|keš]], kde nejsou zpravidla udány [[souřadnice]] a geocacher je musí získat vyřešením nějakého úkolu či hádanky, v jiných keší nebo jinak. Někdy mohou být souřadnice předem známy, ale je potřeba přímo na místě vyřešit nějaký úkol, který je potřebný k otevření schránky. Někdy může být zapotřebí použít nějaké speciální vybavení či pomůcky. Jinými slovy jde o keše, jejichž [[Listing (geocaching.com)|popis]] je vhodné přečíst si dříve, než je půjdete hledat.
  
<S>Dalším typem mystery keši jsou takové, kde sice souřadnice listingu vedou standardně k cache (přímo či jako multi přes zastávky), ale '''k uznání logu je potřeba splnit nějakou podmínku''', např. přiložit nějaké foto, video, do logu napsat verš, ..., jde o tzv. ALR cache (advanced log request) zařazené též do skupiny mystery/unknown</S> ''ALR keše, tj. ty s povinnou podmínkou, byly počínaje dnem 4. 4. 2009 zrušeny - nyní jsou podmínky uznání logu dobrovolné u všech fyzických keší bez vlivu na typ keše.
+
Tento typ keší se označuje ikonkou '''modrého otazníku'''.
  
Typem mystery se též označují tzv. [[Challenge cache|challenge cache (keše s výzvou)]], a to takové, kde podmínka (žádost na kačery) souvisí výhradně přímo s Geocachingem, Waymarkingem či Wherigo (typicky s potřebným odlovem jiných keší, ať už několika či jedné – u nás typicky závěrečná bonus cache pro série mající podmínku právě odlovit ostatní keše série či jiné keše v oblasti, případně [[Wherigo Cache]] s podmínkou např. zaslat logovací soubor absolvované cartridge jako důkaz jejího absolvování). <S>I zde si je třeba ale uvědomit, že splnění/nesplnění této podmínky (žádosti  na kačery) nemá vliv na found it log kačera - ten je regulerní v okamžiku, kdy kačer kešku fyzicky najde a zaloguje se do logbooku keše.</S>
+
== Typy neznámých keší ==
 +
 
 +
Neznámé keše lze rozdělit do následujících skupin:
 +
 
 +
; Se šifrou či hádankou
 +
: Souřadnice keše nejsou v popisu zřetelně uvedené, obvykle je potřeba je zjistit nějakým výpočtem, vyluštěním šifry, hádanky, vyhledáním v pramenech. Jako mystery by se označila i [[Multi-Cache|multikeš]], pokud by pro nalezení schránky bylo zapotřebí složitějších výpočtů či luštění.
 +
 
 +
; Vyžadují nástroj či informaci k otevření
 +
: Je-li k '''otevření''' keše potřeba nějaká pomůcka, např. magnet, klíč, šroubovák, laserové ukazovátko nebo nádoba s vodou, jde o mystery. Stejně tak jde o mystery v případě, že k otevření jsou třeba nějaké informace, ať již získané v terénu nebo z popisu, např. kód k číselnému zámku či údaje z [[chirp]]u nebo [[bluegeo]] („Beacon Caches“). ''(Poznámka: V terénu se můžeme setkat s kešemi tohoto typu, které jsou označeny jako tradiční.)''
 +
: Popsané pravidlo se však netýká přístupu ke keši: je-li k přístupu potřeba horolezecká, potápěčská a jiná výbava, dále třeba člun apod., vyznačuje se terén obtížnosti 5, popř. se uvedou konkrétní atributy, nikoliv však typem keše mystery.
 +
 
 +
; [[Noční cache|Noční keše]]
 +
: Podobnou skupinu tvoří keše, které je potřeba hledat za tmy s pomocí svítilen či UV (ultrafialového) světla. Nalezení za denního světla je značně ztížené, případně nemožné. Noční keše mohou být uveřejněny i jako typ multi.
 +
 
 +
; Bonus cache
 +
: Slovo ''bonus'' znamená zadarmo, navíc; v geocachingu se používá pro závěrečné keše série (zpravidla od jednoho autora), kdy souřadnice či indicie pro jejich získání naleznete v několika dalších keších. Je nezbytné si uvědomit, že nález bonusové keše nelze podmiňovat nálezem jednotlivých keší série: nález keše je podle pravidel platný v okamžiku, kdy kačer bonusovou kešku fyzicky našel a zalogoval se do jejího logbooku; v takovém případě [[owner|majitel]] není oprávněn smazat jeho zápis ([[log]]) typu ''Found It'' (našel).
 +
 
 +
; [[Challenge cache]] neboli keše s výzvou
 +
: Jde o speciální skupinu keší, které přinášejí úkol (výzvu) spočívající v nalezení jiných keší, které splňují daná kritéria. Bez úplného splnění všech podmínek nelze zapsat nalezení této keše a majitel je oprávněn nepatřičné nálezy smazat.
 +
 
 +
; Jiné než ostatní typy
 +
: Jako mystery se označují také všechny případy, kdy keš vybočuje některým ze znaků z ostatních typů.
  
 
Příklady:
 
Příklady:
* [http://coord.info/GCP3VY GCP3VY] Tea 4 Free!
 
 
* [http://coord.info/GCVB8F GCVB8F] Archivní cache
 
* [http://coord.info/GCVB8F GCVB8F] Archivní cache
* [http://coord.info/GCVTWY GCVTWY] Kuks
+
* [http://coord.info/GCVTWY GCVTWY] Kuks ''(bonus keš)''
* [http://coord.info/GC117VQ GC117VQ] Po stopach Gutha Jarkovskeho (priklad [[Challenge cache|keše s výzvou]])
+
* [http://coord.info/GC117VQ GC117VQ] Po stopach Gutha Jarkovskeho ''(příklad [[Challenge cache|keše s výzvou]])''
  
Pro [[owner]]y: snažte se při vymýšlení výpočtu souřadnic dodržovat [[vzorce|konvence pro vzorce]], obvyklé v geocachingu. Pokud zakládáte složitější mystery cache, u niž je vhodné hledačům poskytnout možnost ověření souřadnic výsledku, aby si byli jistí správným řešením, pak je dobrým zvykem přidat do listingu odkaz na [[Ověřování finálních souřadnic]]
+
=== Nepodporované typy ===
  
 +
; [[Moving cache|Putovní keše]]
 +
: Putovní keše, které měly za úkol se při každém nálezu přesunout jinam. Všechny tyto keše byly v roce 2017 archivovány a uzamčeny proti dalším zápisům (nelze již zapsat nález takové keše). Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo, že majitelé nejsou schopni u keší měnících svoji polohu zajišťovat údržbu.
  
Správný postup při přemístění finálky a/nebo změně výpočtu by měl být:
+
; Keše s dodatečnými podmínkami (ALR)
* disablovat listing s uvedením důvodu (přemístění finálky), s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden den
+
: Dalším typem mystery keši byly takové, kde sice udané souřadnice vedly standardně ke keši (přímo či jako multi přes zastávky), ale k uznání nálezu bylo potřeba splnit nějakou podmínku, např. přiložit nějaké foto, video, napsat verš a podobně. Podle anglického ''additional logging requirements'' se označovaly jako ''ALR cache''. Od 4. 4. 2009 jsou všechny dodatečné podmínky u fyzických keší všech typů nyní dobrovolné. Jejich splněním nelze podmiňovat uznání nálezu. Výjimkou jsou keše s výzvou.
* vlastní přesun krabice
+
* opravit text listingu PLUS opravit skryté souřadnice finálky na nové hodnoty
+
* vložit log typu OWNERS MAINTENANCE s uvedením přehledu změn
+
* enablovat listing
+
  
 +
== Rady pro tvůrce ==
 +
=== Zadání ===
 +
 +
Snažte se při vymýšlení výpočtu souřadnic dodržovat [[vzorce|konvence pro vzorce]] obvyklé v geocachingu. U úloh se složitějším zadáním bývá dobrým zvykem do popisu keše přidat odkaz na [[ověřování finálních souřadnic]]. Hledači se tak mohou ujistit, že jejich řešení je správné. Díky tomu se mohou vyhnout zbytečné cestě na nesprávné místo, kde se žádná schránka nenachází.
 +
 +
=== Dodatečný výzkum ===
 +
 +
Součástí řešení úlohy vedoucí k nalezení neznámé keše bývá vyhledávání informací mimo server Geocaching.com (pokud nejde o prosté zjišťování informací v terénu – v takovém případě se nejspíše jedná o multikeš). Hráči mohou potřebovat najít informace na internetu, v literatuře či například zhlédnutím nějakého filmu. Zdroje těchto informací musejí být veřejně přístupné celé komunitě geocacherů.
 +
 +
Zadání nesmí obsahovat požadavek kontaktování autora e-mailem či jiným způsobem.
 +
 +
=== Souřadnice ===
 +
 +
Souřadnice udané v popisu keše se obvykle neshodují s fyzickým umístěním schránky. Tyto souřadnice určí polohu zobrazení otazníku na mapě. Neměly by být ve vzdálenosti větší než 3,2 km (2 míle) od finálních souřadnic (skutečné polohy keše).
 +
 +
Udané souřadnice mohou být:
 +
* falešné souřadnice – libovolně zvolené nebo se vztahem k objektu, jemuž je keš věnována;
 +
* místo k zaparkování či rozcestí, odkud je vhodné začít cestu ke keši;
 +
* první zastávka, pokud má úloha prvky multikeše (na místě je potřeba učinit nějaká zjištění nebo vyřešit úlohu);
 +
* finální souřadnice (poloha schránky) – typicky u keší s výzvou nebo u keší, k jejichž otevření je zapotřebí vyřešit nějakou úlohu přímo na místě.
 +
 +
Fyzické umístění keše (případně dalších fyzických schránek, které ke keši patří) musí být vždy označeno tzv. dodatečným bodem ([[Additional waypoints|additional waypoint]]), jehož souřadnice jsou zpravidla ostatním geocacherům skryty. Je to důležité kvůli kontrole [[kolize|kolizí]]. Bez toho není možné poslat keš ke [[Založení cache|schválení]].
 +
 +
=== Postup přemístění schránky ===
 +
 +
Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete přemístit schránku („finálku“ nebo fyzickou schránku na některé zastávce trasy) dodržte prosím správný postup:
 +
 +
* [[Temporarily Disabled|Deaktivujte]] keš (disable) s uvedením důvodu (přemístění finálky) a s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden den.
 +
* Proveďte vlastní přesun schránky a zaměřte nové souřadnice.
 +
* Opravte zadání v popisu keše, především upravte vzorce potřebné k získání souřadnic.
 +
* Opravit skryté souřadnice schránky na nové hodnoty (viz [[Additional waypoints]]).
 +
* Doporučuje se nechat prověřit nové umístění [[reviewer]]em pro případ [[kolize|kolizí]] s jinými kešemi.
 +
* Aktivujte keš (enable). Do logu uveďte přehled změn.
 +
 +
== Stránky o šifrování / dešifrování ==
  
Tipy na stránky o šifrování / dešifrování:
 
 
* [http://sifry.sourceforge.net/chart_code.html Šifrovací mřížka (a spoustu jiných)]
 
* [http://sifry.sourceforge.net/chart_code.html Šifrovací mřížka (a spoustu jiných)]
 
* [http://www.ontheroads.net/rubrics/deti/sifry/sifry.php Morseova abeceda x-krát jinak]
 
* [http://www.ontheroads.net/rubrics/deti/sifry/sifry.php Morseova abeceda x-krát jinak]
Řádka 31: Řádka 84:
 
A když už si nevím s luštěním rady?
 
A když už si nevím s luštěním rady?
 
[[Nevhodné příspěvky na fóru gc.cz#Jak vyluštím mysterku XYZ?|Kde mám hledat pomoc?]]
 
[[Nevhodné příspěvky na fóru gc.cz#Jak vyluštím mysterku XYZ?|Kde mám hledat pomoc?]]
 
 
  
 
[[Kategorie:Základní pojmy]]
 
[[Kategorie:Základní pojmy]]
 
[[Kategorie:Typy cache]]
 
[[Kategorie:Typy cache]]

Aktuální verze z 29. 1. 2020, 19:56

Typy cache
Tradicni.gif Tradiční Cache
Multicache.gif Multi-Cache
Unknowncache.gif Mystery Cache
Earthcache.gif Earthcache
Lettercache.gif Letterbox hybrid
Wherigocache.gif Wherigo Cache
Virtualcache.gif Virtuální Cache
Webcamcache.gif Webcam Cache
Labs.png Lab Cache
Eventcache.gif Event cache
Cito.gif CITO event
Megaeventcache.gif Mega-Event cache
Giga 16.gif Giga-Event cache
Gpsadventures.gif GPS Adventures Maze Exhibit
Cce.gif Community Celebration Event
Groundspeak HQ ikona.gif Groundspeak Headquarters
Lostandfoundikona.gif Groundspeak Lost and Found Celebration
Blockparty.png Groundspeak Block Party
Event 10 ikona.png Lost and Found Event Cache
Projectape.gif Project A.P.E. Cache
Locationless.gif Locationless Cache
Benchmarkikona.gif NGS Benchmark
Nová ikonka mystery cache

Neznámá keš – anglicky mystery, puzzle nebo unknown cache – je taková keš, kde nejsou zpravidla udány souřadnice a geocacher je musí získat vyřešením nějakého úkolu či hádanky, v jiných keší nebo jinak. Někdy mohou být souřadnice předem známy, ale je potřeba přímo na místě vyřešit nějaký úkol, který je potřebný k otevření schránky. Někdy může být zapotřebí použít nějaké speciální vybavení či pomůcky. Jinými slovy jde o keše, jejichž popis je vhodné přečíst si dříve, než je půjdete hledat.

Tento typ keší se označuje ikonkou modrého otazníku.

Obsah

[editovat] Typy neznámých keší

Neznámé keše lze rozdělit do následujících skupin:

Se šifrou či hádankou
Souřadnice keše nejsou v popisu zřetelně uvedené, obvykle je potřeba je zjistit nějakým výpočtem, vyluštěním šifry, hádanky, vyhledáním v pramenech. Jako mystery by se označila i multikeš, pokud by pro nalezení schránky bylo zapotřebí složitějších výpočtů či luštění.
Vyžadují nástroj či informaci k otevření
Je-li k otevření keše potřeba nějaká pomůcka, např. magnet, klíč, šroubovák, laserové ukazovátko nebo nádoba s vodou, jde o mystery. Stejně tak jde o mystery v případě, že k otevření jsou třeba nějaké informace, ať již získané v terénu nebo z popisu, např. kód k číselnému zámku či údaje z chirpu nebo bluegeo („Beacon Caches“). (Poznámka: V terénu se můžeme setkat s kešemi tohoto typu, které jsou označeny jako tradiční.)
Popsané pravidlo se však netýká přístupu ke keši: je-li k přístupu potřeba horolezecká, potápěčská a jiná výbava, dále třeba člun apod., vyznačuje se terén obtížnosti 5, popř. se uvedou konkrétní atributy, nikoliv však typem keše mystery.
Noční keše
Podobnou skupinu tvoří keše, které je potřeba hledat za tmy s pomocí svítilen či UV (ultrafialového) světla. Nalezení za denního světla je značně ztížené, případně nemožné. Noční keše mohou být uveřejněny i jako typ multi.
Bonus cache
Slovo bonus znamená zadarmo, navíc; v geocachingu se používá pro závěrečné keše série (zpravidla od jednoho autora), kdy souřadnice či indicie pro jejich získání naleznete v několika dalších keších. Je nezbytné si uvědomit, že nález bonusové keše nelze podmiňovat nálezem jednotlivých keší série: nález keše je podle pravidel platný v okamžiku, kdy kačer bonusovou kešku fyzicky našel a zalogoval se do jejího logbooku; v takovém případě majitel není oprávněn smazat jeho zápis (log) typu Found It (našel).
Challenge cache neboli keše s výzvou
Jde o speciální skupinu keší, které přinášejí úkol (výzvu) spočívající v nalezení jiných keší, které splňují daná kritéria. Bez úplného splnění všech podmínek nelze zapsat nalezení této keše a majitel je oprávněn nepatřičné nálezy smazat.
Jiné než ostatní typy
Jako mystery se označují také všechny případy, kdy keš vybočuje některým ze znaků z ostatních typů.

Příklady:

[editovat] Nepodporované typy

Putovní keše
Putovní keše, které měly za úkol se při každém nálezu přesunout jinam. Všechny tyto keše byly v roce 2017 archivovány a uzamčeny proti dalším zápisům (nelze již zapsat nález takové keše). Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo, že majitelé nejsou schopni u keší měnících svoji polohu zajišťovat údržbu.
Keše s dodatečnými podmínkami (ALR)
Dalším typem mystery keši byly takové, kde sice udané souřadnice vedly standardně ke keši (přímo či jako multi přes zastávky), ale k uznání nálezu bylo potřeba splnit nějakou podmínku, např. přiložit nějaké foto, video, napsat verš a podobně. Podle anglického additional logging requirements se označovaly jako ALR cache. Od 4. 4. 2009 jsou všechny dodatečné podmínky u fyzických keší všech typů nyní dobrovolné. Jejich splněním nelze podmiňovat uznání nálezu. Výjimkou jsou keše s výzvou.

[editovat] Rady pro tvůrce

[editovat] Zadání

Snažte se při vymýšlení výpočtu souřadnic dodržovat konvence pro vzorce obvyklé v geocachingu. U úloh se složitějším zadáním bývá dobrým zvykem do popisu keše přidat odkaz na ověřování finálních souřadnic. Hledači se tak mohou ujistit, že jejich řešení je správné. Díky tomu se mohou vyhnout zbytečné cestě na nesprávné místo, kde se žádná schránka nenachází.

[editovat] Dodatečný výzkum

Součástí řešení úlohy vedoucí k nalezení neznámé keše bývá vyhledávání informací mimo server Geocaching.com (pokud nejde o prosté zjišťování informací v terénu – v takovém případě se nejspíše jedná o multikeš). Hráči mohou potřebovat najít informace na internetu, v literatuře či například zhlédnutím nějakého filmu. Zdroje těchto informací musejí být veřejně přístupné celé komunitě geocacherů.

Zadání nesmí obsahovat požadavek kontaktování autora e-mailem či jiným způsobem.

[editovat] Souřadnice

Souřadnice udané v popisu keše se obvykle neshodují s fyzickým umístěním schránky. Tyto souřadnice určí polohu zobrazení otazníku na mapě. Neměly by být ve vzdálenosti větší než 3,2 km (2 míle) od finálních souřadnic (skutečné polohy keše).

Udané souřadnice mohou být:

  • falešné souřadnice – libovolně zvolené nebo se vztahem k objektu, jemuž je keš věnována;
  • místo k zaparkování či rozcestí, odkud je vhodné začít cestu ke keši;
  • první zastávka, pokud má úloha prvky multikeše (na místě je potřeba učinit nějaká zjištění nebo vyřešit úlohu);
  • finální souřadnice (poloha schránky) – typicky u keší s výzvou nebo u keší, k jejichž otevření je zapotřebí vyřešit nějakou úlohu přímo na místě.

Fyzické umístění keše (případně dalších fyzických schránek, které ke keši patří) musí být vždy označeno tzv. dodatečným bodem (additional waypoint), jehož souřadnice jsou zpravidla ostatním geocacherům skryty. Je to důležité kvůli kontrole kolizí. Bez toho není možné poslat keš ke schválení.

[editovat] Postup přemístění schránky

Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete přemístit schránku („finálku“ nebo fyzickou schránku na některé zastávce trasy) dodržte prosím správný postup:

  • Deaktivujte keš (disable) s uvedením důvodu (přemístění finálky) a s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden den.
  • Proveďte vlastní přesun schránky a zaměřte nové souřadnice.
  • Opravte zadání v popisu keše, především upravte vzorce potřebné k získání souřadnic.
  • Opravit skryté souřadnice schránky na nové hodnoty (viz Additional waypoints).
  • Doporučuje se nechat prověřit nové umístění reviewerem pro případ kolizí s jinými kešemi.
  • Aktivujte keš (enable). Do logu uveďte přehled změn.

[editovat] Stránky o šifrování / dešifrování

A když už si nevím s luštěním rady? Kde mám hledat pomoc?