POI

Z GeoWiki
Verze z 15. 6. 2006, 15:51; Pepa (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Bod(y) zájmu (Point(s) of Interest)

Databáze bodů zájmu obsahuje pouze bodové prvky, na rozdíl od mapy, která má navíc i linie (silnice, železnice, vodní toky) a plochy (vodní plochy, zastavěné území, lesy).

S POI databází mohou pracovat jak nemapové přístroje s možností dohrávání POI, tak i mapové s možností dohrávání podrobné mapy.

Každý si ve svém přístroji uchovává zaznamenané body z terénu. Některé body jsou použitelné krátkodobě (například místo, kde je zaparkované auto) některé body jsou osobního charakteru (například místo kde bydlíte nebo kde máte chatu) a některé body jsou všeobecné, které by se mohly hodit i jiným uživatelům GPS přijímačů (restaurace, místo na koupání, vyhlídka, občerstvení, parkoviště).

Některé body jsou takové, že by se hodilo je mít stále k dispozici v paměti GPS a není nutné je přemisťovat, přejmenovávat a rušit. Takové body se hodí do bodové databáze POI,která v GPS vytvoří jednoduchý mapový podklad.

Externí odkazy