Premium Member

Z GeoWiki
Verze z 16. 9. 2008, 10:22; Pepa (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Premium Member je platící uživatel serveru geocaching.com. To mu přináší oproti neplatícím uživatelům (Basic Member) zejména tyto výhody:

  • více možných položek na watchlistu (5000 namísto 100)
  • vytváření bookmarků a užívání i jejich speciálních typů (zejména Ignore list pro cache, které nechce zobrazovat)
  • možnost tříděných výpisů pomocí PocketQuery
  • zasílaní logů cachí ve zvolené oblastí užitím notifikací
  • možnost zřizovat a prohlížet Members Only Cache
  • další, spíše kosmetické vymoženosti - např. personalizované titulky na Groundspeak fórech či ovládání map, které poskytuje geocaching.com (např. možnost pomocí PocketQuery a náhledu na něj z mapy odfiltrovat nalezené cache či cache zvolených parametrů)

Poplatek za Premium Membership v současné době činí 30 USD/rok či 10 USD/3 měsíce; platba je možná kreditní kartou nebo přes PayPal.

Existuje též skupina uživatelů, označovaná jako Charter Member ('zakládající člen'). Jedná se pouze o čestný titul pro ty, kteří jsou platícími uživateli od prvního roku zavedení placených služeb; přístup k funkcím serveru se nijak neliší od Premium Members.

Externí odkazy