Smluvní podmínky

Z GeoWiki
Verze z 30. 7. 2012, 09:19; 48840-Tiskar94 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tento článek je prozatím pahýl. Můžete pomoci CZCacheWiki tím, že jej rozšíříte.

Smluvní podmínky (v originále Terms of Use, zkráceně ToU) jsou pravidly hry Geocaching provozované Groundspeakem, se kterými souhlasí každý uživatel při registraci na gc.com. Jejich aktuální znění lze nalézt zde (v angličtině).

Níže je uveden stručný překlad těchto podmínek platný k aktualizaci z 8.5.2012.


Následující podmínky tvoří smlouvu mezi Groundspeakem a hráčem (vámi) a zahrnuje přístup k informacím souvisejícím s geocachingem, fóru Groundspeaku a všem dalším webům a službám, které jsou provozovány společností Groundspeak.

Obsah

1. Informace dostupné v této smlouvě

Tato smlouva obsahuje všeobecné informace o Groundspeaku, jeho činnosti a službách. Taktéž obsahuje informace o keších a souvisejících aktivitách zveřejněných na webu uživateli jako jste vy. Groundspeak neručí za správnost či aktuálnost informací dostupných na tomto webu. Za ověření správnosti všech dostupných informací jste zodpovědní výhradně vy. Groundspeak se v bodu 10 (níže) zříká odpovědnosti za vaše spoléhání se na informace uvedené na webech provozovaných touto společností.

2. Soukromí

Groundspeak chrání informace o účtu před neoprávněnými přístupy a nedá, neprodá ani nepronajme žádné identifikovatelné osobní údaje třetím stranám. Groundspeak bude používat vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s těmito stránkami pouze k následujícím činnostem:

Groundspeak může používat vaše identifikační údaje ke kontaktování vás ohledně nových keší ve vašem okolí, k upozornění při vývoji geocachingu a souvisejících činnostech, k zaslání aktuálních informací o změnách webu, k ověření vaší identity a k logování. Osobní údaje (e-mail) jsou také používané k informování zákazníků o nových produktech, službách a akcích (na základě jejich výběru), a povolení platby, ať již prostřednictvím kreditní karty nebo jiných platebních metod. Zasílání informačních e-mailů můžete zrušit pomocí pokynů uvedených v e-mailu.

Groundspeak může rovněž používat identifikační údaje k vytváření statistik využití stránek, které mohou následně pomoci k vylepšení produktů a nabídky služeb.

Groundspeak používá cookies a další typy sledování pohybu uživatelů na webu pro přizpůsobení některých vlastností a funkcí stránek pro opakované návštěvníky. Informace získané prostřednictvím cookies mohou být kombinovány s osobními údaji, ale mohou být použity pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. Cookies jsou nutné k přihlášení se a jejich zákaz může mít vliv na rysy některých stránek.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek Geocaching.com a služeb mohou být uloženy v jakékoli zemi, ve které má Groundspeak svá zařízení a partnery. Pokud jde o shromažďování a využívání údajů, Groundspeak dodržuje rámcová pravidla uvedená americkým ministerstvem obchodu. Všichni poskytovatelé a partneři Groundspeaku musí zachovat důvěrnost osobních údajů a mají zakázáno používat je pro jiné účely.

Nechceme sdílet nebo prodávat informace identifikující uživatele. Výjimkou jsou situace, kdy to vyžaduje zákon, či pokud je tato akce nezbytná k soudnímu procesu s Groundspeakem či ochraně a obraně našich práv a majetku.

Groundspeak chrání informace o účtu pomocí hesla. Chcete-li chránit důvěrnost vašich informací (jako je číslo kreditní karty) uchovávejte své heslo v tajnosti a nikomu jej neprozrazujte.


3. Licence k používání webu a omezení

Groundspeak vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na prohlížení a využívání webu v souladu s touto smlouvou. Groundspeak si vyhrazuje právo podle svého uvážení pozastavit či zrušit tuto licenci a zabránit v přístupu k jakékoliv části tohoto webu bez předchozího upozornění nebo důvodu.

Groundspeak může kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoliv čast tohoto webu.

Tento web a veškerý obsah na něm dostupný je chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a je určen pro osobní a nekomerční použití. Všechna práva která nejsou výslovně udělena v této smlouvě jsou vyhrazena společností Groundspeak nebo příslušných vlastníků práv duševního vlastnictví. Všechny materiály na tomto webu jsou majetkem Groundspeaku nebo jednotlivými uživateli a jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony. Groundspeak si vyhrazuje právo na základě vašeho používání a prohlížení jednotlivých stránek stanovit další podmínky. Nesmíte jakýmkoliv způsobem reprodukovat nebo kopírovat obsah webu, ať už celý či pouze jeho části, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka tohoto obsahu, kromě vytvoření kopie listingu pro své osobní nekomerční použití. Tyto kopie nesmíte distribuovat ostatním (v jakékoliv podobě včetně elektronické, ať už za úplatu nebo jinou protihodnotu) bez předchozího písemného souhlasu vlastníka těchto materiálů.

Placené součásti webu mohou obsahovat další podmínky. Pokud si objednáte jakékoliv služby na tomto webu, budete požádáni o souhlas s těmito podmínkami.

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete se, že je vám 18 let či více, nebo že jste pod dohledem svého rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud je vám méně než 18 let a při používání webu nejste pod dohledem svého zákonného zástupce, berte prosím na vědomí, že váš účet může být zrušen bez jakéhokoliv předchozí upozornění.

4. Použití publikačních nástrojů a diskusního fóra

Všechny funkce a oblasti webu gc.com včetně diskusního fóra [1], se řídí těmito dodatečnými podmínkami, které může Groundspeak čas od času změnit. Chcete-li přispívat do diskusního fóra Groundspeaku, musíte být plnoletí či pod dohledem svých rodičů nebo zákonného zástupce.

Vy (a ne Groundspeak) jste plně zodpovědni za veškerý obsah, který nahrajete, zveřejníte, nebo jinak přenesete prostřednictvím tohoto webu. Souhlasíte, že nebudete:

(a) Nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, útočící na soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak problematický vůči jiné osobě či subjektu.

(user posted image Vydávat se za jinou osobu nebo subjekt.

© Nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, který nemáte právo přenášet na základě jakéhokoli zákona nebo smluvního vztahu.

(d) Nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby.

(e) Nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, spamy, řetězáky, atp.

(f) Nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, který obsahuje vir nebo jiný škodlivý kód, který může zničit počítač či omezit jeho funkčnost.

(g) Vytvářet flame a provozovat trolling.

(h) Nabourávat se do webu či jej umyslně přetěžovat.

(i) Porušovat jakýkoliv místní, státní, národní nebo mezinárodní zákon.

(j) Obtěžovat nebo jinak poškozovat další uživatele webu.

(k) Shromažďovat nebo ukládát osobní data jiných uživatelů webu.

(l) Nabádat nebo poskytovat instrukce k nezákonným činnostem, propagovat fyzické násilí a napadat jakoukoliv skupinu osob nebo jednotlivce.

(m) Zveřejňovat řešení, rady, nebo jakékoliv skryté souřadnice pro jakoukoliv keš bez souhlasu jejího vlastníka.

5. Přístup k webu

Hodně dat na webu je aktualizováno v reálném čase. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné roboty či jiné automatické prostředky pro přístup k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného souhlasu. Bez ohledu na výše uvedené můžete k přístupu k webu používat rozhtadní API [2]. Dále souhlasíte s tím, že: (a) budete data přijímat tak, aby nedocházelo k nepřiměřeně velkému zatížení našeho vybavení (user posted image se nebudete pokoušet narušit řádné fungování stránek V případě porušení můžeme omezit nebo zamezit váš přístup k našemu webu.

6. Licence k používání příspěvků

Všechny komentáře, články, návody, screenshoty, obrázky, grafika, nástroje, materiály ke stažení a všechny další materiály předložené Groundspeaku v souvislosti s webem zůstávají včetně autorských práv ve vlastnictví původního autora. Při odesílání příspěvků musíte dodržovat všechna v tu chvíli platná pravidla. Odesláním dat udělujete Groundspeaku nevýhradní, nepřenosnou, trvalou a neodvolatelnou plně platnou licenci k používání, kopírování, reprodukci, přenášení, upravování a vytváření odvozených děl po celém světě, dále možnost je nabízet, prodávat, pronajímat nebo poskytovat kopie, veřejně je zobrazovat a předvádět.

Výše uvedená licenční práva jsou určena k zajištění toho, aby Groundspeak vlastnil veškerá práva podle stávajících a budoucích právních předpisů bez jakéhokoliv omezení.

7. Tvrzení o porušení autorských práv

Groundspeak respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob, a Groundspeak žádá, aby všichni uživatelé těchto stránek dělali to samé. Pokud si myslíte, že Vaše práce byla zveřejněna na webu způsobem, který představuje porušení autorských práv, můžete uvědomit Groundspeak zasláním následujících informací:

(a) Identifikace autorsky chráněného díla.

(user posted image Identifikace materiálu, který porušuje autorská práva a musí být odstraněn, včetně popisu, kde je na webových stránkách umístěn.

© Vaše adresa, telefonní číslo, případně e-mailová adresa.

(d) Podepsané prohlášení, že výše uvedené údaje jsou přesné, že máte dobrý důvod se domnívat, že zjištěné použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem, a pod trestem křivé přísahy, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněn jednat v této situaci jeho jménem.

Oznámení o porušení autorských práv by mělo být zasláno nejlépe poštou nebo faxem. Možnosti zaslání naleznete v originále.

8. Použití loga

Groundspeak začal používat logo Groundspeak Geocaching v roce 2001. Toto logo se postupem času stalo symbolem geocachingu, a to právě proto, že je uvedeno na našem webu a souvisejícím propagačním zboží. Geocaching Groundspeak logo je však registrovaná ochranná známka společnosti Groundspeak Inc, a to jak ve Spojených státech, tak i v dalších zemích po celém světě.

Geocaching Groundspeak logo může být použit na nekomerčních webových stránkách, kde kontext ve kterém je logo umístěno zobrazuje Geocaching a Groundspeak v pozitivním světle. Stránka navíc musí obsahovat následující text, ve kterém je spojení "Groundspeak, Inc." odkazem na web Groundspeak.com: "Logo Geocaching Groundspeak je registrovaná ochranná známka společnosti Groundspeak, Inc. Použito se svolením."

Jsme také ochotni vydat povolení pro ty z vás, kteří mají kreativní nápady a chtějí udělat něco zábavného pro své přátele a kolegy kačery. Geocaching Groundspeak Logo může být použito pouze na nekomerční položky. Tyto položky mohou zahrnovat například košile, čepice, mince, logbooky, nebo samolepky. Logo však nesmí být žádným způsobem změněno. Pokud budete vyrábět méně než 25 kusů, nemusíte o povolení žádat. Pro větší počet položek si vyžádejte povolení zasláním e-mailu na logo@groundspeak.com.

Za určitých okolností jsme ochotni poskytnout licenci k logu i pro komerční produkty a webové stránky. Žádost o použití loga zašlete e-mailem na logo@groundspeak.com s popisem výrobku nebo webu a s uvedením, kde a jak byste chtěli logo použít.

V případě žádosti Groundspeaku se zavazujete k odstranění loga z vašeho serveru, pevného disku, síťového disku nebo jakékoliv jiné formy paměťových médií do 24 hodin od obdržení žádosti.

Nezkrácené znění tohoto bodu naleznete zde [3] (anglicky).

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte Groundspeak, jeho předsednictvo, zaměstnance, zástupce a dobrovolníky za jakékoli ztráty, škody a náklady (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které Groundspeaku vzniknou v souvislosti s vaším: (a) porušením některé z podmínek této dohody (user posted image používání těchto stránek

10. Žádné záruky

Groundspeak nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost dat zveřejněných, nabízených ke stažení, nebo jinak přístupných prostřednictvím webu. Groundspeak neodpovídá za případné škody nebo ztráty způsobené tím, že budete spoléhat na přesnost nebo aktuálnost informací.

Všechny informace uvedné na webu jsou vám k dispozici tak jak jsou a veškerá rizika nesete vy sami. Groundspeak tímto odmítá veškeré záruky a závazky, ať už výslovné či předpokládané se zřetelem k tomuto webu nebo jakékoliv jeho části.

11.

12.

13.

14.

15.