Souřadnice

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Souřadnice je údaj udávající polohu bodu na zemi. Sestává ze dvou číselných údajů, severní (N) či jižní (S) zeměpisné šířky (latitude) a západní (W) či východní (E) zeměpisné délky (longitude). V geocachingu se souřadnice udávají ve WGS-84. Další používané souřadnicové systémy S-42 a S-JTSK

Způsoby zápisu souřadnic a převody mezi nimi.


Zeměpisná šířka

Pro určení zeměpisné šířky lze použít několik metod.

Geodetická (geografická) zeměpisná šířka měří úhel, který svírá svislice (přesněji: normála k použitému elipsoidu) v daném bodě s rovinou rovníku.

Geocentrická zeměpisná šířka měří úhel, který svírá spojnice daného bodu se středem Země a rovina rovníku. Důsledek: výtah jedoucí svisle (nepatrně) mění na své dráze zeměpisnou šířku.

V našich zeměpisných šířkách činí rozdíl mezi těmito hodnotami cca jedenáct úhlových minut.

Ilustrace Zdroj a podrobnosti: Wikipedia_EN