Stage: Porovnání verzí

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
m (Typy stages)
m
Řádka 1: Řádka 1:
Stage (= úsek) je zpravidla dílčí úkol při plnění [[Multi-Cache]], ale platí to např. i pro [[Wherigo Cache]] či [[Letterbox Hybrid]]. Po splnění tohoto úkolu, kterým je zpravidla zjištění nějaké informace a jednoduchý výpočet získá hráč souřadnice další [[stage]] nebo cílové souřadnice (uložení) [[cache]].
+
Stage (= úsek) je zpravidla dílčí úkol při plnění [[Multi-Cache]], ale platí to např. i pro [[Mystery Cache]], [[Wherigo Cache]] či [[Letterbox Hybrid]], pro všechny jiné typy. Po splnění tohoto úkolu, kterým je zpravidla zjištění nějaké informace a jednoduchý výpočet získá hráč souřadnice další [[stage]] nebo cílové souřadnice (uložení) [[cache]].
  
 
== Typy stages ==
 
== Typy stages ==

Verze z 15. 8. 2018, 09:34

Stage (= úsek) je zpravidla dílčí úkol při plnění Multi-Cache, ale platí to např. i pro Mystery Cache, Wherigo Cache či Letterbox Hybrid, pro všechny jiné typy. Po splnění tohoto úkolu, kterým je zpravidla zjištění nějaké informace a jednoduchý výpočet získá hráč souřadnice další stage nebo cílové souřadnice (uložení) cache.

Typy stages

Virtual Stage (QtA, Odpověz na otázku) - Na daném místě je potřeba zjistit určitou indícii podle listingu keše, např. v podobě tabulky nebo nápisu (Pozor - jakýkoliv předmět, který na místo přidá owner, například štítek, se už nepovažuje podle aktuálního výkladu pravidel za QtA, ale bude SoM!). Nejčastěji tak dostaneme číselné hodnoty, se kterými dále pracujeme. Na Question to Answer se nevztahuje ochranné pásmo 161 metrů.

Physical Stage (SoM) - Na daném místě je potřeba nalézt fyzickou krabičku nebo jiný přidaný předmět, který poskytne potřebné informace k další postupové stage, nebo rovnou k finální stage (keši). Na Stages of a Multicache se vztahuje ochranné pásmo 161 metrů. Toto platí jak pro fyzické úkryty Multi-Cache, tak i pro zmíněné Wherigo Cache či Letterbox Hybrid. Obsahuje-li tedy keš nějaké fyzické zastávky, musí být v listingu označeny pro reviewerovskou kontrolu jako Additional waypoints typu Stage of a Multicache. Není-li minimální předepsaná vzdálenost dodržena, nastává takzvaná kolize, obecně nedovolená.

U Multi-Cache platí, že všechny stage by měly být řešitelné přímo v terénu. To znamená použití jednoduchých matematických operací při počítání další stage a jednoznačnost veškerých indícií. Taktéž nelze použít šifry, hádanky a jiné rébusy. U Mystery Cache tato omezení neplatí, a lze tak realizovat i velmi těžké keše. Kolizní pravidla jsou ovšem stejná bez ohledu na typ keše.

Stage najdete obvykle v listingu mezi Additional waypoints.