Stage

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Stage (= úsek) je zpravidla dílčí úkol při plnění Multi-Cache. Po splnění tohoto úkolu, kterým je zpravidla zjištění nějaké informace a jednoduchý výpočet získá hráč souřadnice další stage nebo cílové souřadnice (uložení) cache.

Různé typy

Questin to Answer (Zodpověz na otázku) - Na daném místě je potřeba zjistit určitou indícii podle listingu keše, např. v podobě tabulky nebo nápisu. Nejčastěji tak dostaneme číselné hodnoty se kterými dále pracujeme. Na Questin to Answer se nevztahuje ochranné pásmo 161 metrů.

Stages of a Multicache - Na daném místě je potřeba nelézt fyzickou krabičku ve které jsou informace k další postupové stagei nebo rovnou k finální stagei (keši). Na Stages of a Multicache se vztahuje ochranné pásmo 161 metrů.

U Multi-Cachí platí, že všechny stage by měli být řešitelné přímo v terénu. To znamená: použití jednoduchých matematických operací při počítání další stage a jednoznačnost veškerých indícií. Taktéž nelze použít šifry, hádanky a jiné rébusy. U Mystery Cachí tyto omezení neplatí a lze tak realizovat i velmi těžké keše.