Travelbug: Porovnání verzí

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
(Vložení travelbugu do cache: úprava, rozšíření)
(Vložení travelbugu do cache: obrázek)
Řádka 18: Řádka 18:
 
* ''Dropped Off / Vložit'' – použij, pokud jsi předmět do keše skutečně vložil. Tato možnost chybí u virtuálních typů keší.
 
* ''Dropped Off / Vložit'' – použij, pokud jsi předmět do keše skutečně vložil. Tato možnost chybí u virtuálních typů keší.
 
* ''Visited / Navštívit'' – použij, pokud chceš předmět keší tzv. „protáhnout“. Tuto možnost často využívají cacheři, kteří u sebe nosí travelbug či minci, ale nikde je nenechávají. Pouze je virtuálně „vkládají“ do každé navštívené keše. Takto mohou přibližně sledovat, jakou vzdálenost při hledání keší urazili.
 
* ''Visited / Navštívit'' – použij, pokud chceš předmět keší tzv. „protáhnout“. Tuto možnost často využívají cacheři, kteří u sebe nosí travelbug či minci, ale nikde je nenechávají. Pouze je virtuálně „vkládají“ do každé navštívené keše. Takto mohou přibližně sledovat, jakou vzdálenost při hledání keší urazili.
 +
 +
[[Soubor:Vložení trackables.PNG|center]]
  
 
Předmět se po odeslání tohoto logu objeví v kolonce ''Inventory'' v novém působišti.
 
Předmět se po odeslání tohoto logu objeví v kolonce ''Inventory'' v novém působišti.

Verze z 31. 8. 2011, 09:49

Travelbug je libovolná věc doplněná o kovový identifikační štítek, zvaný psí známka (z angl. dog tag). Travelbug není předmětem běžné výměny, jako jiné věci umístěné za tímto účelem v cache, ale jeho cílem je putovat z cache do cache. Proto si travelbug neponechávejte, ale přemístěte jej do jiné cache. Platí pravidlo, že Travel bug můžete u sebe držet maximálně 14 dní, pak ho vložíte do cache nebo napíšete email majiteli o vašich plánech (např. za měsíc jedu do zahraničí, kde ho umístím do cache, atd.)

Rozlišujeme Tracking Number (vyražený na štítku, a nemá se zveřejňovat, ani na diskusním fóru!) a identifikační kód ve tvaru TBxxxx. Při vyhledávání TB na www.geocaching.com/track můžete použít jak Tracking Number, tak identifikační kód. Pokud se ale chcete v logu nebo ve fóru odkazovat na TB, použijte identifikační kód, který naleznete v levé horní části internetové stránky konkrétního travelbugu.

Podobný typ předmětu je i geocoin.


Bohužel se občas může stát, že nějaký cacher Travelbug ať už omylem nebo úmyslně do jiné cache nedá a má jej dlouho u sebe bez posunu. V tom případě si zkus pročíst článek Geocoin-postup při pohřešování mince či TB.

Nezvěstný TB může jeho vlastník, nebo vlastník cache, ve které je TB zalogován, označit za ztracený - viz Odstranění trackables z inventáře cache.

Obsah

Vložení travelbugu do cache

Až půjdeš příště na „lov“ a najdeš pěknou keš, která pomůže plnit TB jeho úkol, je třeba blíž místu určení nebo je to TB exchange (keš, kde se zpravidla soustřeďují a vyměňují TB) nebo je to jiná hezky provedená keš, můžeš tam TB nechat (tzv. upustit – anglicky drop), aby mohl pokračovat v cestě.

Při zapisování návštěvy na geocaching.com vidíš před odesláním logu nabídku uvozenou textem Dropped off any Trackables? / Vložil jsi do keše nějaký trackovatelný předmět? Pokud máš u sebe nějaký z těchto předmětů, zobrazuje se zde jejich seznam. Vpravo na konci každé položky je roletka s nabídkou akce, která má být současně s odesláním logu provedena. Můžeš si vybrat z následujících možností:

  • No Action / Žádná akce – výchozí možnost; po odeslání logu se nic nestane a trasovatelný předmět zůstane nadále virtuálně u tebe.
  • Dropped Off / Vložit – použij, pokud jsi předmět do keše skutečně vložil. Tato možnost chybí u virtuálních typů keší.
  • Visited / Navštívit – použij, pokud chceš předmět keší tzv. „protáhnout“. Tuto možnost často využívají cacheři, kteří u sebe nosí travelbug či minci, ale nikde je nenechávají. Pouze je virtuálně „vkládají“ do každé navštívené keše. Takto mohou přibližně sledovat, jakou vzdálenost při hledání keší urazili.
Vložení trackables.PNG

Předmět se po odeslání tohoto logu objeví v kolonce Inventory v novém působišti.

Opakovaná návštěva keše

Pokud TB ukládáš do vlastní keše nebo do keše, kterou jsi již dříve navštívil, nepoužívej log typu Found It (nalezeno), ale Write note (poznámka). V logu se zmiň o tom, že vkládáš tento předmět, případně, že jde o opakovanou návštěvu.

Dodatečné virtuální vložení do keše

Může se stát, že při zapisování návštěvy zapomeneš vložit TB do keše, kde jsi jej ve skutečnosti zanechal. Lze to snadno napravit editací odeslaného logu. Postup je stejný, jak bylo posáno výše.

Poznámka

Geocaching.com dříve neumožňoval vkládat trasovatelné předměty do keší při editaci logu. Bylo nutné v takovém případě používat write note. Groundspeak se však rozhodl vyjít vstříc připomínkám uživatelů a v roce 2011 tuto možnost zavedl. Vzhledem k tomu, že zapsáním nového logu (write note) se automaticky zasílá e-mail majiteli keše a někteří majitelé se tím cítí obtěžováni, doporučujeme k dodatečnému vložení raději využívat editaci odeslaného logu (e-mail se neodesílá).

Více informací též v PDF souboru Jak postupovat při nálezu travel bugu nebo geocoinu

Statbar pro travelbug

I pro putovní předměty existují tzv. statbary. Jedná se o obrázky, na kterých je vyobrazena fotografie daného předmětu, jeho název, kolik má již naputováno a jeho aktuální pozice. Takovéto statbary se většinou používají při různých soutěžích. K vytvoření statbaru je nutné vědět jeho GUID. To zjistíme tak, že najedeme na stránku daného putovního předmětu a klikneme na "zalogovat se". V adresním řádku (nahoře v prohlížeči) máme za rovnítkem guid našeho putovního předmětu. To zkopírujeme do následujícího kódu:

<a href="http://www.geocaching.com/track/details.aspx?guid=zkopírovatsem"><img src="http://www.geocaching.com/stats/tb.aspx?guid=zkopírovatsem" border="0"></a>

Tento kód můžeme následně zkopírovat do našeho profilu na gc.com či na jakoukoliv webovou stránku.