User grid

Z GeoWiki
Verze z 25. 11. 2008, 20:52; 2 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Uživatelské nastavení souřadnicového systému v GPS.

Umožňuje použít i jiné, než přednastavené souřadnicové systémy.

Pro českého uživatele je asi nejzajímavější systém S-42. V tomto systému je nakreslena kilometrická mřížka českých turistických map (KČT i ShoCart). Pokud nemáte mapový GPS přístroj, pak nastavením souřadného systému S-42, získáte možnost přímo odečítat vaší polohu a polohu vašich cílů z mapy.

Tento článek je prozatím pahýl. Můžete pomoci CZCacheWiki tím, že jej rozšíříte.