Vzorce

Z GeoWiki
Verze z 23. 4. 2012, 12:36; 12394-dr.vota (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vzorce pro výpočet souřadnic v geocachingu

V listingu Multi-Cache nebo Mystery Cache nejsou obvykle uvedeny souřadnice uschované schránky s logbookem přímo, ale nějakou formou výpočtu ze zjištěných, nebo vyluštěných indicií, výsledku dešifrovaného textu atp.

Např. N 50°AB.CDE 15°FG.HIJ

kde A až J jsou jednociferná celá nezáporná čísla

Pro vzorce, kde se ještě z indicií něco přepočítává, platí však (alespoň v ČR) trochu jiná pravidla, než je běžné v matematice:

  1. užívá se znak + pro sčítání, - pro odčítání, * pro násobení, / pro dělení
  2. pokud jsou uvedeny výrazy v (kulatých) závorkách vedle sebe, závorky se zpravidla navzájem nenásobí, výsledky z jednotlivých závorek se pak řadí prostě za sebe. Pro násobení se používá explicitně jako operátor znak * (hvězdička)
  3. není-li uvedeno v listingu jinak, předpokládá se obvykle jednociferný výsledek operací v závorkách, obvykle kladný. Jinak může být vyžadována také ciferace, nebo použití absolutní hodnoty, případně pouze poslední cifry - to bývá v listingu uvedeno.
  4. na pozici celých minut (AB nebo FG ve vzorcích výše) v souřadnicích by mělo vyjít dvouciferné číslo, v některých případech však může být i jednociferné (první cifra nula)
  5. někdy může jedna závorka zastupovat dvě nebo i tři cifry v desetinných místech minut

Příklad: N 50°(A+1)(B*C).C(C-A)(B*C*A) 15°(D*E).B((A+E)*D/A)

když A=1 B=2 C=3 D=4 E=5, pak výsledek bude N 50°26.326 15°20.212

Pokud vám vyjde výsledek výrazně dál, než zlomky až jednotky kilometrů, bude zpravidla něco jinak, nebo jste počítali špatně.

Pokud jste na pochybách s interpretací vzorce, nejlepší je zeptat se ownera keše.