Waymarking

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Waymarking (čti vejmárking) je vedle geocachingu další projekt společnosti Groundspeak, který je provozován na internetové adrese www.waymarking.com. Projekt nahrazuje dnes již nepodporované virtuální cache.

Podobně jako při geocachingu hra spočívá v hledání míst podle zadaných souřadnic. Rozdíl je však v tom, že se nehledají fyzické schránky (geocache). Návštěvníci mají zpravidla splnit na místě nějaký rozumný úkol, nejčastěji spočívající v pořízení fotografie. Mají potom právo vytvořit o své návštěvě zápis na internetu (log).

Místa označená souřadnicemi se nazývají waymarky. Ty se zpravidla řadí do různých kategorií. Každá kategorie má svou správcovskou skupinu, kterou může tvořit jednotlivec nebo skupina lidí. Skupina je poté zodpovědná za správu dané kategorie (uznávání nově založených waymarků, schvalování logů).

Waymarky je možno zakládat na kterémkoliv veřejně přístupném místě prakticky bez omezení, která platí pro zakládání fyzických geokeší.

Obsah

Kategorie waymarkingu

Waymarking má dva typy kategorií. Uživatelské kategorie jsou vytvářeny buď jednotlivými waymarkery nebo skupinami waymarkerů. Tyto uživatelské kategorie potom tvoří hlavní sekce kategorií. V sekcích jsou zpravidla spojeny související uživatelské kategorie.

Hlavní kategorie (sekce) waymarků jsou:

Každá z hlavních kategorií se pak následně větví na další podkategorie, takže k 21. 11. 2012 obsahuje databáze na waymarking.com 1054 kategorií.

Správcovské skupiny

Správcovské skupiny jsou na waymarking.com zodpovědné za správu svých kategorií. Základním úkolem členů těchto skupin je schvalování nově zakládaných waymarků a schvalování logů návštěvníků. Každý listing waymarku obsahuje název waymarku, jeho souřadnice, lokaci, krátký popis a samozřejmě kód waymarku ve tvaru WMXXXX. U většiny kategorií se ale objevují i další specifické informace, např. u kategorie shromažďující sochy to může být jejich autor, u stavby její architekt apod. Cílem takových přídavných informací je samozřejmě co nejvíce návštěvníkovi přiblížit daný waymark a znásobit tak jeho zážitek.

'Scavenger Hunt'

'Scavenger Hunt' (velmi volně přeloženo jako lov na divokou zvěř) je jakousi nadstavbou waymarkingu. Cílem je v co nejkraší době navšítvit sérii náhodně vybraných waymarků v předem určené lokalitě. Na každém waymarku je nutno pořídit jeho fotografii a zalogovat návštěvu. Pokud úspěšně splníte kritéria logu na každém waymarku ze série, váš 'scavenger hunt' bude kompletní a vy budete odměněni virtuálním bodem do vaší statistiky.

Přihlašovací údaje

Uživatel, který je registrován na serveru Geocaching.com, se již nemusí znova registrovat na waymarking.com (a naopak). Přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) jsou pro oba servery společné.