Waypoint

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Waypoint je pojmenovaný bod se souřadnicemi, uložený např. v přijímači GPS či počítačové databázi.

Waypoint sestává z celé řady údajů. Nejzákladnějšími jsou zeměpisná šířka a délka, případně výška. K waypointu dále náleží identifikační kód (ID), symbol (ikona) či popis. Základními formáty pro ukládání waypointů jsou LOC, GPX a OVL; převod mezi nimi umožňuje například program GPSBabel. Waypointy, představující cache, mívají ikonku v podobě pokladu nebo vybraného pokladu.

Identifikační kód

Protože některé přijímače GPS mají pro identifikačního kód waypointu vyhrazeno pouze šest znaků, bývají tyto údaje šestiznakové. Jejich konstrukce se ale u různých publikačních serverů liší, takže waypoint téže cache může mít různý identifikační kód, v závislosti na tom, odkud je získán.

Geocaching.com používá pro cache v současné době max.sedmimístné ID ve formátu GCxxxxx, kde xxxxx jsou čísla či písmena. Původně se jednalo o vyjádření pořadí, v jakém byla stránka cache podána ke zveřejnění s použitím 16 znaků (0123456789ABCDEF). Protože toto číslovací schéma by mohlo vystačit jen na něco přes 65 tisíc waypointů, byl od dubna 2003 zaveden nový systém číslování, užívající ne 16, ale 31 znaků (0123456789ABCDEFGHJKMNPQRTVWXYZ, písmena ILOSU jsou vynechána). I nadále jsou však ID pro waypointy keší přidělovány sekvenčně, podle pořadí přihlášení cache.
Navicache.com používá pro cache šestimístné ID ve formátu Nxxxxx.
Opencaching.cz používá pro cache šestimístné ID ve formátu OZxxxx.
Opencaching.pl používá pro cache šestimístné ID ve formátu OPxxxx.

Viz též Additional waypoints.