Založení cache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Přečtěte si nejprve články s doporučeními pro zakládání, které vznikly na fórech geocaching.cz zejména jako rady začátečníkům od zkušených geocacherů a reviewerů:

Pěkné návody také zpracoval Koloméďa v kešerům nejpřijatelnější formě – sérii Kačerova osvěta.

Dále je k dispozici postup založení vzniklý jako rozšířený upravený překlad postupu z geocaching.com:

Obsah

Založení cache velice zjednodušeně v pár bodech

Takhle dopadne po několika zápisech smotaný kus papíru - nepoužitelný moták user posted image více na logbook
 • Nastudujte pravidla (Česká verze pravidel) pro publikování cache.
 • Najděte vhodné místo pro uložení skrýše. Toto místo by mělo být něčím zajímavé, přínosné (ale to bude v každém případě alespoň pro lovce bodů ). Při výběru místa se doporučuje přemýšlet, vyhodnotit spolehlivost úkrytu, bezpečnost při hledání, technické podmínky (možnost příjmu signálu GPS). Je-li místo v některém z chráněných území (CHKO, PR, NPR, NP apod.), je vhodné si prostudovat pravidla pro cache v chráněných územích.
 • Přemýšlejte také o tom, zda podezřele vypadající cache nemůže vyděsit náhodného nálezce. Například u tuby olepené páskou a umístěné pod mostem si může myslet, že se jedná o bombu. Krabičku je vhodné viditelně označit a napsat, oč se jedná. Stejně tak myslete na to, že lidé zoufale hledající cache na veřejných místech mohou vzbudit podezření ostatních. Jsou známy případy, kdy byla zbytečně zavolána policie. Majitel takové cache může být podle zákona postižen za vyvolání poplachu.
 • Pokud si nejste jisti, zda Vaše cache není v kolizi s jinou cachí (a to si nemůžete být stoprocentně jisti nikdy), proveďte betatest, nebo kontaktujte se žádostí o prověření některého z reviewerů, a to zasláním zprávy přes jeho profil na GC.com. Nedělejte to prostřednictvím Note To Reviewer, protože u neaktivního listingu (viz níže), který není zařazený ve frontě na schválení, tuto poznámku žádný reviewer neuvidí. Pamatujte, že platí pravidlo minimální vzdálenosti mezi fyzickými schránkami, která je 161 metrů. V mapě vidíte skutečné umístění pouze tzv. tradičních cachí, nikoliv však dalších typů fyzických cachí (mystery, multi, letterbox atd.). Z tohoto důvodu je vhodné požádat o prověření, zda je daná lokalita volná. Vyhnete se tím nepříjemnostem, pokud Vás reviewer požádá o přemístění již umístěné schránky.
  • Podrobný návod od reviewera: "Systém GC.com kontroluje kolize přímo nad nějakým listingem, bez ohledu na to zda je listing hotový či aktivní. Souřadnice bych tedy musel zadávat do pomocného listingu, proto je postup následný: založ si základ chystaného listingu keše, tj. listing neaktivní, nemusí zatím ani obsahovat žádný text, hlavní jsou ty souřadnice které chceš ověřit. Pro ověření více souřadnic zadej ty další jako add.waypointy typu Final location k tomu založenému listingu. Pak mi pošli GC kód listingu nebo přímo web.odkaz na něj, pak bude pro mne test na kolize snadný a rychlý a ty hned budeš moci v načlém listingu pokračovat, pokud nebude problém. Kdyby se nakonec ukázalo, že kolize existují, tak rozdělaný listing s nevyužitými souřadnicemi ničemu nevadí - můžeš ho užít kdykoliv na jinou zakládanou keš v budoucnu (souřadnice i vše ostatní lze změnit), čili nepůjde o zbytečnou práci."
 • Na reviewera se rovněž můžete obrátit s dotazem v případě, že si nejste jisti, zda je Váš nápad na umístění či provedení cache v souladu s ostatními pravidly, a hrozí, že cache nebude schválena.
 • Zaměřte místo úkrytu. Optimálně proveďte více měření v různou dobu s dobrým signálem, naměřené hodnoty zpracujte a určete co nejpřesnější souřadnice. Pokud to jde, určete polohu pomocí fotomapy na GMaps nebo mapy.cz.
 • Uložte cache. Důležité je dobře zvolit kontejner cache. Myslete na to, že chrání obsah cache před znehodnocením. Proto by měl mít nějakou odolnost před poškozením a neměl by propouštět vlhkost. Cache by měla obsahovat minimálně pravidla pro náhodné nálezce, logbook a tužku. U větších cachí bývá hezkým zvykem připravit pro nálezce nějaké věci na výměnu.
 • Zaregistrujte cache:
  • V názvu cache nepoužívejte diakritiku, protože znemožňuje vyhledávání těm, kdo nemají diakritiku k dispozici. Dnes sice už není diakritika na počítačích problém, ale myslete na uživatele mobilů a na cizince.
  • Obrázky a tabulky vložené do popisu by neměly být širší než 600 pixelů, jinak bude při tisku oříznut nejen obrázek, ale i okolní text.
  • Vhodné je doplnit i anglický překlad zadání, zejména v turisticky exponovaných oblastech. U tradiční cache přeložte alespoň hint. U earthcachí je anglický popis povinný.
  • Při vyplňování listingu nezapomeňte správně vyplnit atributy obtížnost, terén a ostatní atributy keše. Návod na určení obtížnosti a terénu je zde: obtížnost | terén.
  • Pokud zakládáte složitější multi či častěji mystery cache, je vhodné hledačům poskytnout možnost ověření souřadnic výsledku, aby si byli jisti správným řešením. Do listingu můžete přidat odkaz na ověřování finálních souřadnic.
  • Yes, the listing is active: Pokud je volba zaškrtnutá, znamená to, že keš je připravena k provozu a je možné ji schválit reviewerem. Proto, pokud si jen rezervujete místo či připravujete listing a další náležitosti k němu patřící, zrušte zaškrtnutí. Zaškrtněte při editaci listingu až poté, co všechny náležitosti máte v listingu doplněny, cache je na místě a jsou splněny další pokyny z článku Založení cache-doporučení od reviewerů. Nerespektování tohoto doporučení vede k mnoha nedorozuměním a problémům.
 • Vyčkejte na schválení, které provede reviewer. V případě nejasností nebo problému Vás bude se svými připomínkami kontaktovat prostřednictvím logu (reviewer note) u schvalované cache. Buďte prosím trpěliví! Může trvat různě dlouhou dobu, než se Vám reviewer ozve, případně Vaši cache rovnou schválí. Záleží na tom, kolik dalších cachí zrovna čeká ve frontě na schválení.
 • Nyní se již můžete těšit na první návštěvníky.
 • Vámi zřízená cache se automaticky stává součástí Vašeho watchlistu, a proto dostáváte e-mailem všechny logy zapsané v listingu cache.

Jak správně vyplnit formulář

Formulář pro přihlášení nové keše obsahuje několik polí, která je třeba vyplnit:

 • Cache Type – vyberte typ keše. Dokud nebyla keš schválena a publikována, můžete typ keše změnit. Po publikaci může typ změnit pouze reviewer.
 • Cache Size – vyberte velikost keše. U virtuálních earthcachí, kde se fyzická schránka neukládá, ponechte volbu Not Listed.
 • Cache Name – jméno keše. V názvu nepoužívejte diakritiku.
 • Who Placed the Cache – jméno osoby (nebo více osob), která keš založila. Standardně se vyplňuje přezdívka osoby, která je přihlášena. Můžete ji však přepsat (např. Peta a Pavlinka). Listing však má pouze jednoho majitele a tím je osoba, která jej prostřednictvím svého uživatelského účtu vytvořila. V případě adopce bývá dobrým zvykem uvádět v tomto poli i jméno původního autora, např. Petr, adopted by Pavel nebo Pavel, adopted from Petr (v případě, že původním autorem byl Petr a novým vlastníkem je Pavel).
 • Check if you only want Premium and Charter Members to view this cache – zaškrtávací pole, které se objevuje pouze kačerům, kteří mají prémiové členství. Pokud tuto volbu zaškrtnete, bude listing viditelný pouze předplatitelům pémiového členství. Ostatní jej neuvidí.
 • Yes, this listing is active – ponechte zaškrtnuté pouze v případě, že keš je kompletně připravena k publikaci, tj. listing je hotový a keš je uložena na místě. Pokud tomu tak dosud není, zaškrtnutí zrušte! (Viz výše.)
 • Date Placed – datum založení keše, obvykle tedy datum, kdy jste kešku uložili na místo. Obvykle se liší od data publikace.
 • Related Web Page – adresa webových stránek, které se nějak vztahují k tématu keše (třeba internetové stránky nedalekého hradu). Není nutno vyplňovat. Odkaz se objeví v záhlaví listingu.
 • Background Image URL – webová adresa, na které je uložen obrázek, který se má zobrazovat v pozadí. Rovněž je možno ponechat nevyplněné.
 • Coordinates – v tomto rámečku vyplníte počáteční souřadnice své keše. V prvním políčku si můžete vybrat ze tří formátů souřadnic (stupně, minuty a vteřiny; stupně a minuty – výchozí; decimální stupně). Vyberte, o jakou zeměpisnou šířku a délku se jedná (N – severní šířka, S – jižní šířka, E – východní délka, W – západní délka). Kliknutím na tlačítko Show on Map si můžete souřadnice ověřit na mapě.
 • Location – umístění keše. Vybírá se ze dvou nabídek. V první nabídce je země, kde se keš nachází. V druhé nabídce se blíže specifikuje region. V České republice (Czech Republic) se povinně vyplňuje kraj. V jiných zemích může tato volba být nepovinná. Pokud má keš takový typ, kdy fyzické umístění je jiné než počáteční souřadnice (multicache a mysterycache), vyplní se země region podle toho, kde se nacházejí počáteční souřadnice. Finále se může nacházet na jiné straně hranice mezi regiony či zeměmi.
 • Overall Difficulty Rating – vyberte celkovou obtížnost (1–5).
 • Overall Terrain Rating – vyberte obtížnost terénu (1–5).
 • Details – dále následuje několik polí, která sice nemusíte vyplňovat, ale je to vhodné, protože slouží pro popis keše a dalších informací, které chcete kačerům sdělit.
  V popisu (dlouhém i krátkém) můžete používat diakritiku, ale počítejte s tím, že u některých znaků bude odstraněna (např. ď, ť, ň, č, ř, ě, ů). Jiné znaky budou ve zdrojovém textu převedeny na tzv. entity. Např. místo é bude ve zdrojovém kódu é. Tím se tento kód stává poněkud nepřehledným pro případné úpravy. Doporučujeme proto mít v záloze původní text v textovém souboru a v něm provádět případné úpravy, které pak do formuláře zkopírujete. Pokud chcete mít v listingu českou diakritiku u všech znaků, musíte u některých znaků (viz výše) entity vypsat ručně. Přehled kódů najdete například zde.
 • The descriptions below are in HTML – zaškrtávací políčko. Zaškrtněte, pokud chcete text v dalších dvou polích formátovat (velikost písma, tučné písmo atd.), vkládat obrázky, tabulky apod. Předpokládá to však aspoň základní znalost práce s kódem HTML. Pokud toto neovládáte, ponechte pole nezaškrtnuté. Výsledný text však nebude možné formátovat.
 • Short Description – krátký popis. Slouží ke stručnému popsání kešky, které pak můžete rozvést v dlouhém popisu. Tento text je omezen na max. 500 znaků. Text může být ve formátu HTML. Formátovací tagy a entity se započítávají do limitu 500 znaků.
 • Long Description – dlouhý popis, vlastní listing. Zde se můžete rozepsat, jak uznáte za vhodné. Můžete napsat něco o daném místě, popsat, jak se kačeři ke keši dostanou, popsat úlohu, na základě které kačer získá finálové umístění keše apod. Můžete přidat i nějaké osobní sdělení. Záleží jen na Vás. Rovněž v tomto poli můžete používat formát HTML, pokud jste výše zaškrtli příslušné pole.
 • Hints/Spoiler Infonápověda. Slouží k poskytnutí nápovědy pro hledání. V listingu bude tento text zašifrován. Nebudou však zašifrovány interpunkční znaménka, číslice a znaky s diakritikou (raději nepoužívejte). Rovněž nebude zašifrován text, který umístíte do hranatých závorek.
 • Note to Reviewer – vzkaz pro reviewera. Důležité informace, které chcete sdělit člověku, který bude Vaši keš schvalovat a publikovat. Nemusíte sem psát nic, ale je aspoň slušné reviewerům poděkovat. Pomocí reviewer note s Vámi bude reviewer komunikovat v průběhu schvalovacího procesu, např. bude-li nutné keš přemístit či provést jinou úpravu tak, aby byly splněny podmínky pro publikaci. V okamžiku schválení budou tyto poznámky z listingu vymazány. Reviewer dostává upozornění na Reviewer note jen tehdy, pokud je zároveň 1) keš aktivní, 2) nearchivovaná, 3) reviewer si ji převezme z fronty.

Vyplněním nebo zaškrtnutím všech polí jste poskytli informace potřebné pro schválení a publikaci keše. Nyní ještě musíte zaškrtnout dvě (earthcachí tři) zaškrtávací políčka, kterými potvrzujete, že jste četli pravidla pro schvalování keší a licenční podmínky. nyní už jen stačí kliknout na tlačíko Report New Listing. Tím dojde k uložení vytvořeného listingu, který můžete výše uvedeným postupem kdykoliv upravovat a měnit.

Po uložení se změní nadpis z Report a New Cache (oznámení nové cache) na Editing Cache: název cache. Kromě toho, že můžete dál pomocí tohoto formuláře měnit listing cache, najdete hnedv záhlaví stránky 4 odkazy, které se mohou hodit:

 • View listing – prohlédnutí listingu. Můžete se podívat, jak bude nově vytvořený či upravený listing vypadat.
 • New – založení listingu pro další cache.
 • Edit Attributes – přidání nebo úprava tzv. atributů, piktogramů, které vystihují charakter cache a zobrazují se v listingu.
 • Add / Edit Waypoints – přidání nebo úprava pomocných bodů, tzv. waypointů (např. parkoviště, přístupové body, zastávky multicache apod.).

Pozor, časový limit! Od otevření editačního formuláře musíte uložit svoji práci pomocí tlačítka Report New Listing nebo Submit Changes do 40 minut. To znamená, že buď musíte svoji práci průběžně ukládat, nebo mít listing připravený v textovém editoru a pak jej jen rychle zkopírovat do formuláře.

Před odesláním ke schválení

Dříve než zaškrtnete Yes, the listing is active a pošleš svůj nový listing ke schválení, zkontrolujte prosím ještě následující:

 • Keš je fyzicky uložena na místě. Je vhodné o tom napsat do poznámky pro reviewera.
 • Mám dobře zaměřené souřadnice. Pokud to bylo možné, zkontroloval jsem je pomocí mapy.cz.
 • Mám správně zadané souřadnice, nezapomněl jsem změnit západní (W) délku za východní (E).
 • Vyplnil jsem atributy.
 • Je-li terén 1, opravdu může keš bez problémů lovit vozíčkář? V tom případě jsem nezapomněl na atribut vozíčkáře
 • U multi a mystery keše jsem zadal finálový waypoint (jako skrytý). U zastávek multikeše, kde se nachází fyzická schránka, jsem nezapomněl zadat waypointy jako stage of multicache.
 • Tam, kde se jen zjišťují indicie k nalezení finále (bez fyzické schránky), zadávám waypoint jako question to answer.
 • Zjistil jsem si, zda keš (včetně fyzických schránek multikeše) není v kolizi s jinou schránkou (nechal jsem si prověřit kolize od reviewera).
 • Nezapomněl jsem na nápovědu.
 • U mystery keše jsem do poznámky pro reviewera popsal způsob řešení.
 • Složitější keše jsem si nechal otestovat od zkušených kačerů (tzv. beta-test).

Dodržením základních pravidel ušetříte spoustu času sobě i reviewerovi.

Sledování cache a oznámení

Založením nového listingu se cache automaticky stává součástí Vašeho watchlistu (seznamu sledovaných). To znamená, že při každém přidání logu (nález, nenález, poznámka atd.) k tomuto listingu odbržíte e-mailovou zprávu. Někteří autoři jsou zaskočeni množstvím zpráv, které někdy chodí, případně se cítí obtěžováni. Častým dotazem je, zda lze tato oznámení vypnout. Možné to není. Oznámení vlastník dostává povinně.

Zasílání zpráv je součástí péče o dobrý stav cache. Vlastník je za její údržbu zodpovědný, a proto by měl číst všechny zprávy a v případě potřeby na ně reagovat.

Další odkazy související se zakládáním

Externí odkazy