Zkratky

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Zkratky používané v geocachingu

 • ALR cache (additional logging requirements) - keše s dotatečnou podmínkou pro zalogování (zrušeno, viz Mystery Cache)
 • BF (Brute Force) – metoda odlovu keše jiným způsobem, než autor zpravidla zamýšlel se širokou škálou intenzity vlastního BF. Něco málo více viz web WORLD BRUTE FORCE SOCIETY
 • BM (Basic Member) - neplatící uživatel serveru geocaching.com
 • BYOP (Bring Your Own Pen) – cache obsahuje jen logbook, přineste si vlastní tužku
 • CITO (Cache In Trash Out)
 • CPG (Czech Personal Geocoin)
 • CWG (Czech Wood Geocoin)
 • DiK (Diplomovaný kačer)
 • DNF (Did Not Find) – cache nebyla nalezena, typ logu
 • FI (Found It), nalezeno, typ logu
 • FN (Field Notes) poznámky o nálezu/nenálezu v GPS nebo mobilní aplikaci
 • FP (Favorites) Favorite point, též modrá mašlička - zařazení cache nálezcem do jeho seznamu oblíbených
 • FTF (First To Find) – první nálezce cache
 • FTFAD (First To Find After Dark) – první nálezce cache po tmě
 • FTFADN (First To Find After Dark & Naked) – první nahatý nálezce cache po tmě
 • FTFOB (First To Find on Bike) – první nálezce cache na kole
 • FTFTY (First To Find This Year) – První nálezce v tomto roce
 • GC (Geocaching, Geocoin)
 • GCR geocacher, geocachers (geocacheři), opak NGCR
 • GeoJUDr titul GeoJUDr lze získat v Plzni
 • GG (Geoget), program pro správu waypointů a keší
 • GZ (Ground Zero), místo uložení keše
 • HC (Home coordinates) – domácí souřadnice, jinak: souřadnice domova kačera
 • k.t. (kačer teoretik), je ten, kdo má více příspěvků na fórech, než nalezených keší
 • LTF (Last To Find) – definitivně poslední nálezce cache
 • MFPQ (My Finds Pocket Query) – seznam informací o vámi dosud nalezených keších
 • MOC (Members Only Cache) – cache jen pro Premium Membery
 • MoM (Master of Mystery) – řada keší, vyžadující vyluštění dalších 20 mysterek
 • NGCR nongeocacher, nongeocachers (negeocacheři), mudla, mudlové, opak GCR
 • NM (Needs maintenance), požadavek na provedení údržby, typ logu
 • NA (Needs archived), požadavek na kontrolu cache reviewerem, typ logu
 • OM (Owner maintenance), provedená údržba, typ logu
 • OT (Off topic), výraz přejatý z angličtiny a znamená mimo téma. Užívá se jako označení stavu, kdy se přispěvatelé na fóru odchylují od tématu.
 • PNK (První nález krabičky), FTF, jen zapsané jinou zkratkou
 • PNKNK (První nález krabičky na kole)
 • PM (Premium Member)
 • PMO (Premium Members Only Cache) – cache jen pro Premium Membery (v poslední době častěji používaný termín, viz též Members Only Cache)
 • PQ (Pocket Query)
 • PT (Power trail), obvykle velká série desítek, stovek až tisíců cache, umístěných nejčastěji podél cesty, silnice, ve víceméně pravidelných rozestupech
 • PT (Pathtag) - osobní kovová geomince
 • PWT viz výše PT
 • QtA Question to Answer - zastávka multicache bez fyzické schránky
 • RTFGW (Read The F*cking GeoWiki)
 • STF (Second To Find) – druhý nálezce cache
 • SoM Stage of Multi - zastávka multicache s fyzickou schránkou
 • T4TC / TFTC (Thanks For This Cache) – Díky za cache
 • T4TE / TFTE (Thanks For The Event) – Díky za event
 • T4TH / TFTH (Thanks For The Hunt) – Díky za lov
 • TB (Travel Bug)
 • TNA (Totalně Nepřipravená Akce)
 • TNLN (Took Nothing, Left Nothing) – v cache neproběhla žádná výměna
 • TNLNSL (Took Nothing, Left Nothing, Signed the Log) – stejně jako TNLN, nic jsem nevzal, nic jsem nevložil, podepsal jsem se
 • TOU Geocaching.com Site Terms of Use Agreement – pravidla legálního používání gc.com
 • TTF (Third To Find) – třetí nálezce cache
 • WA (Will attend), ohlášení plánované účasti na eventu, typ logu
 • WC (Working coordinates), souřadnice místa výkonu pracovních povinností
 • WN (Write note), poznámka k listingu cache, typ logu
 • WP (Waypoint) – trasový bod