Archivace cache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Archivace cache je operace, která označí cache za již nefunkční a dále hledačům nepřístupnou – jde tedy vlastně o zrušení existence dané cache. Je to na rozdíl od dočasného deaktivování operace trvalá (odvolat ji může jen reviewer, viz níže), proto by měla být používána pouze tehdy, když je již zcela jisté, že obnovení cache autorem nebude už následovat.

Archivace se provádí logem typu Archive listing a může být provedena:

  • vlastníkem (autorem) dané cache – pokud se daný autor rozhodl cache z nějakého důvodu trvale zrušit a již ji neobnovovat. V případě, že se ji např. po krádeži chystá obnovit, používá se log typu temporary disable (dočasná nepřístupnost cache) a po obnově pak log typu enable (opětovná aktivace cache). V případě, že autor chce cache zrušit z důvodu, že se o ni nemůže nebo nechce už více starat, měl by se ji pokusit nejprve nabídnout k adopci logem Write note v listingu a případně i příspěvkem do fóra na Geocaching.cz a až v případě nulového zájmu o adopci ji po rozumné době (pár týdnů) zrušit, a uvolnit tak místo případným dalším zájemcům o jinou cache v dané lokalitě;
  • reviewerem – reviewer může provést archivaci cache, pokud se zjistí, že odporuje pravidlům Geocaching.com anebo je delší dobu (pár měsíců) nedostupná (samé DNF logy hledačů anebo stav temporary disable – dočasně nepřístupná) a autor se nemá k tomu, aby ji i přes upozornění reviewera obnovil.

V případě, že autor (reviewer) provede archivaci cache, není její listing zobrazitelný běžným způsobem vyhledávání na GC.com (lze jej najít jen přes kód bodu cache (GCxxxx) či přes nalezené a založené cache jiných cacherů) a není ani obsažena v zasílaném PocketQuery (výjimkou je My finds PQ se všemi vlastními nálezy – tedy i nálezy již archivovaných keší).

Obnovení listingu archivované cache

Archivaci cache je možné v odůvodněném případě zrušit a listing obnovit – např. pokud ji autor provede omylem (zvolí třeba log archive namísto temporary disable po ztrátě cache) nebo když se změní podmínky vedoucí k archivaci.

Zrušení archivace (obnovení listingu) může provést pouze reviewer na e-mailovou žádost autora. Žádosti je možné vyhovět jen v případě, že jsou splněny stejné podmínky jako při schvalování nové cache, tedy především na místě mezi tím nevznikla nová cache nebo se neobjevily jiné skutečnosti, které brání obnově.

Log Reviewer attention requested

Setkáte-li se s keší, o níž se domníváte by měla být podle výše uvedených kritérií archivována, nebo vyžaduje z nějakého jiného důvodu zásah reviewera (třeba proto, že owner nereaguje na oprávněné požadavky), můžete na to upozornit zapsáním logu Reviewer attention requested (vyžaduje archivaci, dříve pod názvem Needs Archived) k listingu této cache. V logu popište důvody, proč by měla být archivace provedena.

Zapsaný log tohoto typu je odeslán reviewerům. Na odeslání upozornění reviewerům nemá žádný vliv, pokud autor logu nebo vlastník cache tento log následně smaže.

Zapsání takového logu neznamená automatickou archivaci. Záleží vždy na tom, jak revieweři vyhodnotí danou situaci a jak na výzvu reaguje vlastník cache. Zpravidla dostává od reviewerů přiměřenou lhůtu na odstranění závad.

Log Reviewer attention requested využívejte s rozmyslem. Nepoužívejte jej, pokud je cache poškozená a vyžaduje opravu (k tomu složí log Owner attention requested, potřebuje údržbu), pokud jste cache nenašli (o tom můžete vlastníka i ostatní zpravit logem Didn't Find It, nenašel jsem ji) nebo se vám daná lokalita nelíbí.

Vzorový log: Ahoj, tvá cache je již velice dlouhou dobu disablována. Budeš ji moci v dohledné dobe obnovit? Pokud ano, pak by to už opravdu chtelo. Už je celkem dlouho disable a rád bych si jí odlovil (případně: rád bych na jejím místě udělal novou). Díky!

Odkazy