Atributy cache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
Odkaz k editaci atributů se zobrazí pouze vlastníkovi (autorovi) keše
Ukázka zobrazení atributů keše

Vlastník keše může prostřednictvím grafických symbolů přiřadit k listingu (popisu keše) atributy, které vhodným způsobem charakterizují jak umístění vlastní keše, tak případná opatření nutná k jejímu nalezení. Naši revieweři požadují zadání atributů vždy. Pokud je tedy při tvorbě listingu nezadáte, bude vám automaticky vrácen k doplnění (případné vzácné výjimky se posuzují individuálně, jsou-li například součástí řešení mystery keše, a není na ně žádný právní nárok).

Obsah

Přidání a úprava atributů

Atributy může autor keše jednoduše přidat či odebrat volbou edit attributes v pravém navigačním sloupci listingu keše (viz obrázek vpravo). Po klinutí na obraz se zobrazí tabulka (viz obrázek), kde lze kliknutím vybrat jednotlivé atributy.

Úprava atributů.JPG

U většiny atributů je volba ano/ne (yes/no), u některých pouze ano (nemá-li ne smysl). Volba ano znamená přítomnost určitého jevu, vhodnost či povolení. Možnost ne vyjadřuje naopak nepřítomnost jevu, nevhodnost či zákaz. Označuje se červeně přeškrtnutým symbolem. Pokud přeškrtnutý symbol v následujícím přehledu nevidíte, znamená to, že možnost ne není dostupná.

Seznam atributů

Význam většiny atributů je patrný z jejich grafického symbolu. Následuje jejich seznam v tom pořadí, v jakém se na Geocaching.com pod odkazem edit attributes vyskytují (ve skupinách dle typu).

Symboly Význam [EN] Význam [CZ] Poznámka
Oprávnění / povolení / zákazy
Dogs-yes.gif Dogs-no.gif Dogs Psi Uveďte, zda je vhodné hledat keš při procházce se psem, nebo naopak psi nemají přístup.
Bicycles-yes.gif Bicycles-no.gif Bicycles Jízdní kolo  
Motorcycles-yes.gif Motorcycles-no.gif Motorcycles Motocykl  
Quads-yes.gif Quads-no.gif Quads Čtyřkolka  
Jeeps-yes.gif Jeeps-no.gif Off-road vehicles Terénní automobil  
Snowmobiles-yes.gif Snowmobiles-no.gif Snowmobiles Sněžný skútr  
Horses-yes.gif Horses-no.gif Horses Koně  
Campfires-yes.gif Campfires-no.gif Campfires Rozdělávání ohně  
Rv-yes.gif Rv-no.gif Truck Driver/RV Karavany  
Potřeba speciálního vybavení
Fee-yes.gif Access or parking fee Poplatek za vstup nebo parkování  
Rappelling-yes.gif Climbing gear Horolezecká výbava  
Boat-yes.gif Boat Loď  
Scuba-yes.gif Scuba gear Potápěčská výbava  
Flashlight-yes.gif Flashlight required Baterka, zdroj světla Všude tam, kde není denní světlo ani umělé osvětlení (jeskyně, štoly apod.).
UV-yes.gif UV Light Required UV-lampa Potřebné pro vyluštění mystery keší, kde je nutné získat indicie za pomocí UV lampy.
Snowshoes-yes.gif Snowshoes Sněžnice  
Skiis-yes.gif Cross Country Skis Běžecké lyže  
S-tool-yes.gif Special Tool Required Speciální nástroje  
Wirelessbeacon-yes.gif Wireless Beacon Bezdrátový přijímač Atribut je povinný u každé mystery keše, kde je v řešení použitý signál chirp, NFC nebo WiFi.
Treeclimbing-yes.gif Treeclimbing-no.gif Tree Climbing Stromolezectví  
Podmínky pro hledání keše
Kids-yes.gif Kids-no.gif Recommended for kids Vhodné / nevhodné pro děti  
Onehour-yes.gif Onehour-no.gif Takes less than an hour Trvá méně / déle než 1 hodinu Vhodné uvést u keší charakteru multikeše.
Scenic-yes.gif Scenic-no.gif Scenic view Výhled do krajiny  
Hiking-yes.gif Hiking-no.gif Significant Hike Nutnost ujít delší vzdálenost pěšky Vhodné uvést všude tam, kde je třeba urazit delší vzdálenost a není jiná možnost, jak se ke keši dostat, než pěšky.
Climbing-yes.gif Climbing-no.gif Difficult climbing Obtížný výstup  
Wading-yes.gif May require wading Možnost brodění  
Swimming-yes.gif May require swimming Možná bude potřeba plavat  
Available-yes.gif Available-no.gif Available at all times Dostupné / nedostupné kdykoliv (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) Informace vhodná všude tam, kde se keš nachází v uzavřených parcích, zahradách a podobných místech (např. když se v noci zamyká). Podrobnosti o omezeném přístupu uveďte v listingu keše.
Night-yes.gif Night-no.gif Recommended at night Doporučeno / nedoporučeno hledat v noci Doporučeno například při zážitku umocněném hledáním za tmy (keš lze ovšem na rozdíl od nočních keší hledat i ve dne). Nedoporučeno obvykle s ohledem na bezpečnost.
Winter-yes.gif Winter-no.gif Available during winter Dostupné / nedostupné v zimě Informace vhodná pro plánování zimních výletů. Použijte podle toho, zda zimní podmínky (sněhová pokrývka, led aj.) znemožňují či významným způsobem ztěžují hledání.
Stealth-yes.gif Stealth-no.gif Stealth required Nutné důkladné krytí / Není nutné důkladné krytí Informuje o důležitosti maskovani pohybu v terenu. Casto u mestkych kesi s vysokym vyskytem mudlů.
Firstaid-yes.gif Need Maintenance Vyžaduje údržbu Atribut se objeví, pokud geocacher zapíše log typu Need Maintenance, kterým upozorní na nějaký problém (zničení, ztráta, poškození keše). Zobrazuje se tak dlouho, dokud vlastník nezjedná nápravu a nezapíše log typu Owners Maintenance.
Cow-yes.gif Watch for livestock Pozor na pasoucí se dobytek!  
Field puzzle-yes.gif Field puzzle-no.gif Field Puzzle Luštění v terénu např. luštění šifer v terénu při odlovu Mystery keše, nebo v případě tradiční keše, u které je schránka řešena jako hlavolam.
Nightcache-yes.gif Nightcache-no.gif Night Cache Noční keš Keš speciálně vymyšlená pro hledání v noci (za denního světla ztížené podmínky pro hledání).
Parkngrab-yes.gif Parkngrab-no.gif Park and Grab Zaparkuj a hledej Informace o tom, zda je možné dojet autem přímo ke keši (tzv. drive-in cache).
AbandonedBuilding-yes.gif AbandonedBuilding-no.gif Abandoned Structure Opuštěné budovy či jiné stavby. Může hrozit zřícení, propadnutí apod.
Hike short-yes.gif Hike short-no.gif Short hike (less than 1km) Krátká cesta (méně než 1 km) Vhodné uvést u keší charakteru multikeše.
Hike med-yes.gif Hike med-no.gif Medium hike (1km-10km) Středně dlouhá cesta (1–10 km)
Hike long-yes.gif Hike long-no.gif Long Hike (+10km) Dlouhá cesta (více než 10 km)
Seasonal-yes.gif Seasonal-no.gif Seasonal Access Sezónní přístup Uvádí, zda je keš bezproblémově odlovitelná ve všech ročních obdobích.
TouristOK-yes.gif TouristOK-no.gif Tourist Friendly Vhodná pro turisty Keš je umístěna na turisticky zajímavém místě (náměstí, hrad, přírodní zajímavost apod.); zároveň její hledání není nebezpečné ani nevzbuzuje nežádoucí pozornost mudlů. Listing obsahuje důležité informace v angličtině (včetně nápovědy).
Frontyard-yes.gif Frontyard-no.gif Front Yard (Private Residence) Soukromé pozemky V blízkosti jsou soukromé pozemky, nedoporučuje se odlov přímo za šipkou, ale po cestách.
Teamwork-yes.gif Teamwork-no.gif Teamwork Required Vyžaduje spolupráci Uvádí, zda je či není nutný odlov ve spolupráci s dalšími kačery.
Challenge Cache-yes.png Challenge cache Challenge keš Challenge cache jsou zvláštním typem mystery cache obsahující podmínku
Power trail-yes.png Power trail Power trail Keš je součástí power trailu.
Bonus Cache-yes.png Bonus cache Bonusová keš  
Nebezpečí, rizika
Poisonoak-yes.gif Poisonoak-no.gif Poison plants Jedovaté rostliny  
Dangerousanimals-yes.gif Dangerous Animals Nebezpečná zvířata  
Ticks-yes.gif Ticks Klíšťata  
Mine-yes.gif Abandoned mines Opuštěný důl, lom, štola  
Cliff-yes.gif Cliff / falling rocks Prudký sráz, padající kameny  
Hunting-yes.gif Hunting Oblast lovu (myslivost)  
Danger-yes.gif Dangerous area Nebezpečné území  
Thorn-yes.gif Thorns Trny  
Vybavenost, služby
Wheelchair-yes.gif Wheelchair-no.gif Wheelchair accessible Dostupné pro vozíčkáře Keš může být označena jako dostupná pro vozíčkáře, pokud je člověk na vozíku bez cizí pomoci schopen dojet přímo ke keši a snadno na ni dosáhnout, tj. keš není umístěna vysoko a příjezdu nebrání žádné terénní překážky (např. obrubníky). Keše vhodné pro vozíčkáře se zároveň označují obtížností terénu 1.
Parking-yes.gif Parking-no.gif Parking available Možnost parkování  
Public-yes.gif Public transportation Veřejná doprava Blízké vlakové nádraží, zastávka autobusu apod.
Water-yes.gif Water-no.gif Drinking water nearby Zdroj pitné vody  
Restrooms-yes.gif Restrooms-no.gif Public restrooms nearby Veřejné záchodky  
Phone-yes.gif Phone-no.gif Telephone nearby Telefon (budka)  
Picnic-yes.gif Picnic-no.gif Picnic tables nearby Piknikové stoly, místo k odpočinku  
Camping-yes.gif Camping-no.gif Camping available Možnost táboření / stanování  
Stroller-yes.gif Stroller-no.gif Stroller accessible Dostupné s kočárkem  
Fuel-yes.gif Fuel-no.gif Fuel Nearby Čerpací stanice  
Food-yes.gif Food-no.gif Food Nearby Občerstvení, restaurace  
Speciální atributy (přiděluje je Groundspeak)
Landf-yes.gif Landf-no.gif Lost And Found Tour Lost And Found Tour  
Partnership-yes.gif Partnership-no.gif Partnership Cache Partnerská keš Keše vytvořené Groudspeakem ve spolupráci s další firmou. Groundspeak pracuje na vytvoření omezeného množství zábavných sponzorovaných keši s cílem přinést další rozměr zábavy do geocachingu (např. starý "Project A.P.E." nebo nová na rodiny s dětmi zaměřená série "PBS Dinosaur Train")
Geotour-yes.gif Geotour-no.gif GeoTour Cache GeoTour keš  
Solution Checker-yes.png Geocaching.com solution checker Ověření souřadnic Geocaching.com V listingu je možnost ověření souřadnic (nejčastěji u Mystery Cache)

Ukázky použití atributů

Vlastník keše může připojit maximálně patnáct atributů. Doporučuje se používat ty atributy, které jsou pro danou lokalitu vhodné a logické. Například ve městě lze očekávat možnost přístupu s kočárkem a nevhodnost jízdy na koni, proto není třeba tyto atributy používat (oficiální příklad uvádí, že na Floridě není normálně potřeba k nalezení sněžný skútr, proto se nemá tento atribut používat).

Existuje i speciální atribut needs maintenance v podobě kříže, který se nastaví jako reakce na log needs maintenance a smaže se poté, co autor provede nápravu a napíše log owner maintenance.

Grafický symbol má mezinárodní platnost. V případě, že případný nálezce neovládá jazyk, ve kterém je keš popsána, vhodně zvolený grafický symbol mu může mnohé napovědět.

Premium Members mohou rovněž využívat atributy jako kritérium vyhledávání při sestavování Pocket Queries. Toho lze využít při plánování výletů. Pokud autoři správně označili keš atributy, lze vybírat např. jen keše vhodné na procházku se psem či vyloučit keše, kam psi nemohou, v zimě vybrat jen keše, které lze bez problémů hledat i při sněhové pokrývce (atribut vločky), či vyloučit takové, kde sníh a led hledání komplikuje nebo zcela znemožňuje (přeškrtnutá vločka).

Alternativní uživatelské atributy

Někteří owneři ve svých listingách rádi využívají svých vlastních atributů, které si sami vytvoří jen pro svou konkrétní keš.

Symboly Poznámka
Buzioblecky yes.jpeg Buzioblečky vítány
ComicSans-yes.jpg Comic sans no.jpg Nebezpečný font
Cwg yes.jpg Cwg no.gif CWG
Entrance free.gif Vstup volný
Kontejner.jpg Na tomto CITO eventu se neskládáme na kontejner.
Complainers-yes.jpg Kverulant.jpg Kverulanti
Wifi-yes.jpg No wifi.jpg Wi-Fi
No internet.jpg Mimo dosah internetu.
Polinko.jpg Je vhodné s sebou vzít polínko.
Vlak.jpg Je možná doprava vlakem.
Zelena.jpg Bude k dispozici kouzelný zelený likér.
No partnership.gif Sponzor ne.
Weapon-yes.jpg Ozbrojení doporučeno.
Granat.gif Granát
Pole-required.png Prut vyžadován (biltema, keš ve studně, ...)
Lyzarino.jpeg Trasa vede do kopce, na kterém není vlek.

Atributy a Pocket Queries

Pokud mají Pocket Queries obsahovat attributy, musí být vybrán typ GPX 1.0.1

Externí odkazy