Challenge

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
  • Tento článek pojednává o virtuálních výzvách. O zvláštním typu fyzické cache s výzvou pojednává samostatný článek Challenge cache.

Geocaching Challenge (česky výzva, později se vžil název čelenka) byl typ geocachingové aktivity, zavedený 19. 8. 2011 a zrušený v prosinci 2012. Jednalo se o činnost, která se lišila od hledání fyzických schránek (keší). Spočívala v tom, že geocacher přijme výzvu, kterou zveřejnil jiný geocacher, a snaží se ji na určitém místě splnit – například vyfotografovat se na nějakém konkrétním místě, pořídit z nějakého místa fotografii či splnit nějaký úkol, který se váže ke konkrétnímu místu.

Výzvy měly umožnit geocachingové aktivity i na místech, kam nelze z různých důvodů umístit fyzickou cache. Základní myšlenka výzev byla „jdi někam a něco udělej“.

Obsah

Typy výzev

Existovaly pouze první dva typy výzev - zbylé byly Groundspeakem slibovány a nikdy nezveřejněny.

  • Výzva k akci (Action Challenge) – spočívala ve splnění určitého úkolu, např. vyjít na věž, projít určitou trasu v horách, atd.
  • Výzva k fotografování (Photo Challenge) – úkol spočíval v pořízení fotografie dle požadavků autora výzvy, obvykle vyfotografovat se na určitém místě při nějaké činnosti.
  • Výzva k zodpovězení otázek (Discover Challenge) – na zadaných souřadnicích. Odpověď musí být zadána při logování.
  • Výzva k vyfocení QR kódu (QR Challenge) – na zadaných souřadnicích se nachází QR kód, který obsahuje odkaz k zalogování.

Výzvy, které mohou přidávat jednotliví uživatelé, musely vždy být vázány na nějaké místo. Existovaly však i výzvy, které šlo splnit na kterémkoliv místě světa - Worldwide Challenges. Takové výzvy zněly například "vyfoť se s nejbližší věží v tvém okolí" nebo "odnes z nejbližšího parku alespoň deset odpadků". Tyto výzvy byly zakládány přímo Groundspeakem.

Zveřejňování výzev

Výzvy mohli zveřejňovat pouze Premium Members (přijímat a plnit výzvy však mohl každý registrovaný geocacher). Každý mohl zveřejnit pouze jednu výzvu během 24 hodin. Před zveřejněním bylo však možné mít rozpracovaných více výzev najednou.

Výzvy nebyly schvalovány reviewery, šlo je zveřejnit bez schválení někým jiným.

Pro výzvy neplatilo pravidlo saturace, tedy žádná minimální vzdálenost, jako u fyzických geokeší.

Hlasování

Výzva hlasování.PNG

O tom, zda zůstane výzva zachována, nebo bude odstraněna, rozhodovali geocacheři hlasováním. Každý geocacher – bez ohledu na to, zda se výzvy zúčastnil – mohl jednotlivé výzvy ohodnotit kladným (palec nahoru) nebo záporným (palec dolů) hlasem.

Pokud se cacher domníval, že existuje důvod, aby byla výzva odstraněna, mohl ji označit příznakem (vlaječkou):

  • prohibited (zakázané) – výzva k aktivitě porušující zákaz;
  • offensive (urážlivé);
  • spam;
  • unplayable (nehratelné) – nereálná, nesplnitelná výzva.

Pokud byla nějaká výzva takto označována často, byla následně odstraněna.

Jak splnit výzvu

Přijetí výzvy
Splnění výzvy

Před splněním je nutné výzvu přijmout (accept). Na její stránce se vpravo od popisu nachází odkaz Accept this Challenge (přijmout tuto výzvu). Kliknutím na tento odkaz bude pro vás výzva označena jako přijatá. Pokud to chcete vrátit zpět, klikněte na odkaz Leave this Challenge (opustit tuto výzvu).

Pokud jste výzvu splnili, na stejném místě použijte odkaz Mark Complete (označit jako ukončené). Objeví se vyskakovací okno s blahopřáním ke splnění výzvy. Do okénka napište jakýkoliv komentář k této výzvě (maximálně 2000 znaků). Pod tím najdete funkci k nahrání fotografie (Upload a Photo). Odkaz na výběr souboru s obrázkem vypadá v různých prohlížečích odlišně. Po napsání komentáře a výběru fotografie potvrďte splnění výzvy kliknutím na Complete (dokončit). Váš komentář s fotografií se objeví mezi komentáři ostatních geocacherů v dolní části stránky.

Splnění výzvy.PNG


Pozor! Pod popisem výzvy se nachází políčku, kam je možné psát komentáře k výzvě (Write a comment...). Je to jakási obdoba logu Write note u keší. Slouží k napsání poznámky, nikoliv k označení výzvy jako splněné! (O tom, že to je pro mnohé geocachery matoucí, svědčí množství poznámek o smazání komentáře (Comment Removed) v jejich přehledu.)

Write a comment (challenge).PNG

Pokud byste chtěli vzít splnění výzvy zpět, můžete v pravé části stránky (tam, kde jste výzvu přijímali a označovali za splněnou) použít odkaz Mark Incomplete (označit jako neukončené).

Na tomto místě také vidíte počet lidí, kteří danou výzvu přijali (accepted) a splnili (completed).

Externí odkazy