GC kód

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

GC kód je unikátní alfanumerický kód s předponou GC označující neměnným způsobem listing každé keše. Je přidělován sekvenčně (postupně) a keše se podle jeho stáří řadí ve frontě pro review, ve výpisech a používají ho i databázové programy (např. Geoget, GSAK). Kromě listingů bývá daný kód často uvedený i na samotné keši v terénu a i na logbooku.

Většinou platí, že čím nižší toto číslo je, tím starší je samotná keš. Výjimku tvoří keše umístěné před zářím 2000, které byly umístěny na jiných webech a až poté postupně vloženy ručně do databáze Geocaching.com.

Obsah

Historie GC kódů

Původně pracovala databáze na Geocaching.com s hexadecimálním kódem (1-9, A-F). Například keš Beverly je v pořadí 40. vytvořeným listingem a 40 je v hexadecimálním formátu 28, a proto má GC kód GC28.

V dubnu roku 2003 dosáhla databáze čísla 65 535 a dosáhla nejvyššího možného čtyřmístného alfanumerického kódu (v hexadecimálním formátu GCFFFF). Na základě toho byl rozšířen počet znaků na 31 (0-9, A-Z; s výjimkou písmen ILOSU). Jednotlivé kódy byly původně omezeny počtem celkem šesti znaků, protože většina jednotek GPS umožňovala použití pouze šesti znaků pro jeden waypoint.

V prosinci roku 2006 dosáhla databáze počtu 512 401, což znamenalo, že dosáhla kódu GCZZZZ (maximum pro čtyřmístný kód s bází 31 znaků). Řešením řešením se stalo rozšíření GC kódu na sedmimístný. První keška se sedmimístným GC kódem (GC10000) je věnována přávě této události.

Struktura GC kódu

Jak již bylo uvedeno výše, kód začíná vždy předponou GC, která značí, že se jendá o geocache. Dalších pět pozic z celkem sedmimístného kódu může obsahovat některý z těchto 31 znaků: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K M N P Q R T V W X Y Z.

Písmena I L O S U se v GC kódu nevyskytují z důvodu možné záměny s jinými podobnými znaky (např. písmeno S je podobné číslici 5).

Zajímavosti

  • Při rychlosti zakládání nových listingů do roku 2006 byl odhad, že nové sedmimístné kódy vydrží přibližně 360 let (dnes méně, neboť počet hráčů se značně zvýšil).
  • Zřejmě nejstarším GC kódem na webu Geocaching.com je GC4.
  • Tu a tam se vyskytne i nějaký vtipný GC kód: GC1FART (fart = prd), GCP00P (poop = kadit), GC1D10T (idiot), GCRAZY (crazy = šílený),...

Externí odkazy