Geocache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Geocache nebo také cache (foneticky "keš") je většinou označení schránky (občas ale i nějaké jiné události, viz Druhy) která se stává obětí lovu geocacherů.

Obsah

Typy cache

Zakladatelné:

Zakládané/přidělované Groundspeakem:

Již nezakladatelné (na dožití):

Původní popis keší si můžete přečíst v anglické verzi přímo na stránkách Geocaching.com.

Schránka - uložení cache

Většinou to bývá nějaká vodovzdorná, většinou plastová schránka, kanystr, ammobox apod. Zakladatel cache po jejím umístění zveřejní její souřadnice na internetu. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník, do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat do cache také nějaké „dárky pro objevitele“ a trasovatelné předměty (TB, Geocoin a pod). Nálezce cache si smí dárek ponechat, ale měl by místo něj vložit něco vlastního srovnatelné nebo vyšší hodnoty pro další účastníky hry. Naopak trasovatelné předměty neslouží k ponechání, ale k cestování po cachích-nejsou tedy předmětem výměny a lze je vyjmout/vložit bez příslušného opačného ekvivalentu.

Velikost

Jedna z nejdůležitějších vlastností fyzické cache. Nejrozšířenější rozdělení je toto:

Různě objemné schránky pro cache ve stupních zhruba odpovídajících velikostem micro až large.
 • Microcache - Dá se nenápadně uložit téměř všude, proto je také hojně využívána v městských oblastech. Používat však bezdůvodně mikrocache v místech, kde okolnosti umožňují nasadit schránku větších rozměrů, mnozí hráči nevidí rádi. Dovnitř se obvykle vejde jen miniaturní logbook, kousek tužky a ořezávátko. Předměty na výměnu zpravidla vůbec nejsou obsaženy, pokud ano, pak ne větší než mince, odznáčky apod. Nejběžnější, téměř "standardní", podobou mikrocache je kapsle od 35mm filmu. Často se též užívají různé krabičky od léků, standardní PET prefabrikát apod. Poddruhem je nanocache (zatím nemá vlastní kategorii při zakládání), obvykle objemu řádově jednotek cm3, kam se vejde pouze proužek papíru jako logbook - zde je nutno šetřit při zápisu místem. Obecně: do 100ml
 • Small - Široký výběr možných úkrytů, ale omezená kapacita. Do cache se vejde logbook, psací potřeby a několik menších předmětů na výměnu (velikosti např. figurky z kindervajíčka či turistické známky). Objem od 100 ml až do 1 litru.
 • Regular - Obvyklá ideální velikost, umožňující ještě dobré možnosti ukrytí při dostatečné kapacitě. Cache pojme logbook, psací potřeby a několik předmětů střední velikosti (např. sluneční brýle, plyšová hračka, CD). Mají vnitřní objem větší než 1 litru až po 20 litrů.
 • Large - Kromě výše uvedeného se do cache vejdou i větší předměty (knihy apod.). Na mnoha místech však není snadné vůbec najít pro tak rozměrnou schránku úkryt, proto nejsou Large cache příliš hojné. Objem větší než 20 litrů (kbelík, kufr, barel...).
 • Other - Používá se v případě, když chce owner lovce upozornit, aby očekávali schránku neobvyklého tvaru, typickým příkladem je magnetická fólie s listem papíru jako logbookem, připevněným na rubové straně. Je pak možné, nikoliv však nutné, velikost a tvar keše ještě blíže popsat v listingu. Používá se také v případě, že vnější a vnitřní objem se výrazně liší.

Obtížnost a terén keše (Difficulty and terrain)

Tyto dva důležité aspekty cache jsou všem geocacherům důvěrně známé, protože je vídají v záhlaví každého listingu (popisu keše). Co ale tyto hvězdičky skutečně znamenají? Co znamená obtížnost 2/2? Ačkoliv hodnota jednotlivých aspektů je jasně definovaná, skutečná obtížnost uschování keše a okolního terénu může být velice rozdílná. Je to dáno tím, že to, co se zdá někomu lehké, může být pro druhého celkem obtížné a nikde nejsou definované hranice obtížnosti.

Terén

Tento aspekt vyjadřuje obtížnost pohybu v terénu při cestě na místo uschování keše. Mají-li se všechny typy terénu vejít do pětibodové stupnice, je navrženo dělení kategorií takto:

 • Terén 1 – silnice a chodníky, zpevněné cesty, cesty v parku nebo značené turistické či lesní cesty, polní cesty apod.; tedy všechny cesty, po kterých se mohou pohybovat úplně všichni včetně maminek s kočárky, vozíky pro invalidy nebo geocacheři na kolečkových bruslích; podle doporučení uvedeného na stránkách www.handicaching.com by na cestě ke keši neměly být žádné překážky (např. obrubníky, díry, kořeny, tráva), cesta by měla být zpevněná a vést po rovině (sklon max. 10 %), keš by měla být umístěna ve výšce 60–100 cm nad zemí (aby na ni bylo možné z vozíku snadno dosáhnout) a vzdálena do 150 metrů od nejbližšího místa k zaparkování
 • Terén 2 – nezpevněné cesty v libovolném terénu, vyšlapané cestičky, jednoduchý lesní nebo polní terén mimo cesty, louky, schody; tedy terén, který nečiní problém pohybu zdravému jedinci či dětem
 • Terén 3 – terén bez cest s obtížnějším pohybem, např. strmý kopec, hustá vegetace, smrčina, houští, kopřivy, přeskakování potoků; takový terén, kam se dostane většina z nás ale již s drobnými obtížemi (škrábance, zadýchání, samovolný únik moči…)
 • Terén 4 – terén přístupný sportovně zdatným jedincům zahrnuje velmi strmé svahy střídající se se skalkami, bažinaté a močálové terény, horolezecké terény schůdné za pomoci rukou bez horolezeckého vybavení, nutnost přebrodění řeky (potok, který lze snadno přeskočit, patří do terénu 3), dále se doporučuje pro všechny keše, pro které se musí vylézt na strom/zeď/žebřík (keše umístěné výše než 2 metry nad zemí) nebo učinit jiné sportovní výkony
 • Terén 5 – jen pro velmi otrlé povahy, velmi náročný terén vyžadující speciální výbavu.

Obtížnost terénu se uvádí za běžných podmínek – tj. za sucha a v denní dobu, a pro průměrného člověka, nikoliv pro železného muže o výšce 218 cm. Pokud hrozí výrazná změna obtížnosti terénu v závislosti na počasí (po delším dešti, při sněhové pokrývce), je vhodné na tuto skutečnost upozornit v listingu nebo atributem keše. (Jedná se zejména o strmější svahy či skalky, které mohou být po dešti značně kluzké.)

Hodnota (počet hvězdiček) terénu by měla vyjadřovat vždycky maximální překážku, tedy nejobtížnější část, na cestě až na dosah k samotné krabici. I kdyby metr od souřadnic keše se dalo dojet po dálnici, nebude terén 1, pokud pak bude nutné vyšplhat třeba na sloup nebo strom, protože na ni nedostanu ze země (pak to bude nejméně 3,5 hvězdiček, spíš 4).

Pomůcka pro stanovení počtu hvězdiček terénu:

 • 1 – doskáču tam po jedné noze, bez problémů ji odloví vozíčkář
 • 1,5 – tam kam doskáču po jedné noze, ale vozíčkář tam nedojede
 • 2 – dojdu po dvou
 • 2,5 – dojdu po dvou, občas se přidržím
 • 3 – potřebuju se držet jednou rukou
 • 3,5 – potřebuju se přidržovat občas oběma rukama
 • 4 – lezu tam po čtyrech
 • 4,5 – lezu po čtyrech, i tak mám problém se tam dostat
 • 5 – technické vybavení je nutné (lano, žebřík atd.) nebo potřebuji jištění

Zjednodušeně odpovídá počtu končetin nutných pro odlov.

Obtížnost

Obtížnost vyjadřuje, jak snadné/nesnadné je objevit keš v jejím úkrytu, případně, kolik nám zaměstná hlavu rozluštění cílové souřadnice. Rozdělení úkrytů do pětibodové stupnice není lehké, každý určitě bude mít na obtížnost úkrytu/rébusu jiný názor. Určitě to ovlivní i momentální intelektuální kondice či kvalita signálu GPS.

 • Obtížnost 1 – snadno identifikovatelné skrýše díky popisu či nápovědě (při pečlivé domácí přípravě dohledatelné i bez GPS), vhodné pro úplné začátečníky, např. úkryt v kořenech stromu, pokud je tento strom jediný v širokém okolí, druhý sloup od brány apod. Nepatří sem Multi-Cache.
 • Obtížnost 3 – složitější Multi-Cache (dlouhé, s velkým množstvím bodů nebo náročným výpočtem), všechny keše vyžadující kvalitní domácí přípravu – hlavně Mystery Cache, Tradiční Cache s důmyslným úkrytem, který vyžaduje jisté popřemýšlení
 • Obtížnost 4 – časově náročné cache, obtížné Mystery Cache, složité šifry, velmi těžko objevitelé úkryty v běžném terénu, super dlouhé Multi-Cache
 • Obtížnost 5 – nejtěžší Mystery Cache s velkou časovou náročností a náročností na intelekt cachera. Ne každému se podaří objevit keše s touto obtížností. Sem patří i mezinárodní twin-projekty.

Na těchto adresách existují on-line kalkulačky, které vypočítávají obtížnost a terén cache

Zimní provoz keší

Uzavřít provoz keše jen proto, že napadl sníh a že to v okolí keše může klouzat, není přípustné. Důvody, proč lze provoz keše v některém období omezit, jsou důvody ochrany přírody, například zákaz vstupu do zimovišť netopýrů a podobné. Vždy je ale lepší umístit keš tak, aby mohla fungovat celoročně.

Pro případy, kdy se např. areál umístění cache se na zimu uzavírá (viz. AGT 34: Geopark Barrandien), byl vytvořen atribut "sezóní přístup". V takovém případě stačí upozornění v listingu, není nezbytně nutné cache disablovat, avšak např. GeoawareCZ (reviewer pro EC) tento postup doporučuje, abyste zbytečně nemátli návštěvníky svých keší a ušetřili jim zbytečnou cestu.

Výměna

„Měň fér, nebo neber nic“

Pravidla geocachingu jsou jednoduchá: Najde-li cacher cache, může si z její obsahu něco odnést, avšak pouze pokud tam také sám protihodnotou něco vhodného vloží. Přitom se doporučuje postupovat podle principu „Měň fér, nebo neber nic“, anglicky „Trade up, trade equal or don't trade“. Znamená to, že pokud vezmu dva předměty, nezanechám pouze jeden, to by vedlo k ochuzení obsahu keše tzv. Downtrade. To je způsob výměny nevhodný.
Proti tomu máme postupy vhodné: nevezmu si nic a nechám pro ostatní jednu nebo více věcí. To vede k obohacení obsahu, tzv. Uptrade.

Nejběžnější způsob výměny (Trade equal) znamená, že měníme stejné počty věcí, např. máme s sebou tři děti, vezmeme tři věci a vložíme také tři věci. Přitom se doporučuje, aby užitná hodnota věcí vkládaných odpovídala zhruba hodnotě věcí, které si chceme odnést.

Nepovažuje se za vhodné vkládat věci poškozené nebo přespříliš opotřebené a už vůbec ne výměnou za nové. Dále není dovoleno vkládat jídlo (možnost poškození nádoby hlodavci), zapalovače, sirky, nože, spreje (prevence proti ohrožení dětí v případě náhodného nalezení keše). Také není vhodné vkládat bloky, které se v 99% případů spletou s logbooky. Nevkládáme vyložený brak bez estetické hodnoty. I např. označené jízdenky, prošlé vstupenky, kameny z okolí keše, věci organického původu (fauna a flora z okolí keše) a podobné „suvenýry“ jsou pro další nálezce bezcenné a jen zbytečně zabírají místo. Proto jejich vkládání do keše nebo dokonce výměna za věci vhodné není považována za fér výměnu.

V keši můžeme narazit na dřevěná kolečka - CWG (Czech Wood Geocoin), která jsou určena rovněž na směnu (pokud nemají trekovatelné číslo). Směna by měla proběhnout CWG za CWG, případně CWG za předmět odpovídající hodnoty (cca 10,- Kč).

Častým omylem začátečníků je výměna tzv. Travel Bugů a Geocoinů za běžný obsah keše. Platí zásada, že tyto trasovatelné předměty nejsou objektem směny a není nutno za jejich odebrání něco vkládat, naopak není dovoleno za jejich vložení něco odnášet (jednalo by se o Downtrade).

Dodržením těch několika nepovinných, ale praxí ověřených a užitečných zásad přineseš radost všem.

Podívejte se také na