Kronika českého geocachingu

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Kronika je řazena chronologicky, jednotlivé odstavce jsou uvedeny zkratkou, která označuje téma odstavce.

[Aféra] - Aféry cloumající komunitou, kdy je malá naděje na shodu diskutujících

[GC.cz] - Historie serveru Geocaching.cz

[GC.cz/GC.com] - Vztah mezi Geocaching.cz a Geocaching.com

[OC.cz] - Historie serveru Opencaching.cz

[Ostatní] - Odstavce nespadající jinam

[RVWR] - Odstavce týkající se reviewerů


Videomapa s průběhem zakešování České republiky do roku 2012: http://www.youtube.com/watch?v=AGxuluYDlBk


2001 červen: [Ostatní] V České Republice je založena první cache Tex-Czech. Cache je tvořena pouze igelitovou taškou, teprve po několika letech je taška vyměněna za pevnou krabici.

2003 červen: [GC.cz] Vznik stránek Geocaching.cz. Původní design stránek si můžete prohlédnout zde.

2004: [GC.cz] Nový design stránek Geocaching.cz, prohlédnout si ho můžete zde.

2004: [GC.cz/GC.com] Na základě komunikace admina Honzy (bartj) se zástupci Groundspeaku došlo k neformální dohodě mezi GC.cz a GC.com. (Spekulace: Toto si fakt cucám z prstu, nic o tom nevím a rád bych někoho služebně staršího požádal o doplnění) Groundspeak denně poskytoval serveru GC.cz data, která obsahovala kompletní dění na území ČR - všechny kešky a jejich status, všechny logy včetně DNF, published apod., informace o všech geocacherech lovících na území ČR. Tato data byla každou půlnoc (našeho času) zpracována a zanesena v patřičných formách na stránky GC.cz. Proto jsme v této době měli mapu, která sice byla nevzhledná, ale obsahovala všechny keše a uměla částečně filtrovat. Mohli jsme bez jakéhokoliv přihlášení na GC.com na jedno kliknutí stáhnout gpx soubor se souřadnicemi všech keší v celé ČR. Měli jsme denně aktualizovaný přehled bodových statistik českých geocacherů a chronologicky řazený seznam všech logů, což byla jediná možnost, jak si prohlédnout např. DNF logy daného dne nebo určitého geocachera a neprocházet náhodně všechny keše.

2004 únor: [GC.cz] První pražský event First czech geomeeting / Prvni ceske geosetkani (GCHBQ3) pořádaný Milancerem. Účast: 12 cacherů / teamů

2004 květen: [GC.cz] První celostátní event Vysočina 2004 (GCHXHJ), uspořádán rukou společnou Groulou a bxhome teamem. Účast: 15 cacherů / teamů

2005 červen: [RVWR] Po korespondenci s několika českými geocachery navštívil fórum na GC.cz americký reviewer Erik88l-r a navrhnul výběr českého reviewera schvalujícího také keše v okolních východoevropských zemích. Po zhruba týdenní diskuzi (vlákno) se komunita dohodla na nominaci Haggaea, který ji přijal a stal se tak prvním českým reviewerem. Díky změně reviewera došlo při schvalování nových keší k lepšímu přizpůsobování pravidel GC našim podmínkám a zákonům (ty se od USA mnohdy značně liší) a lepší komunikaci o možných problémech se zakladateli, než když bylo schvalování centrální z USA bez znalosti místních poměrů.

2006 leden: [OC.cz] Jako reakce na komerční základ některých služeb firmy Groundspeak a uzavřený přístup k datům (viz např. aféra POI.cz dále) vzniká z popudu rakouského geocachera BalkanSabranije server Opencaching.cz. Tento server dnes stojí na pokraji zájmu a část české geokomunity ho z principu odmítá.

2006 duben: [Ostatní] Firma Mountfield dává v akci ke kolu zdarma GPS eTrex Legend. Dříve drahé zařízení se tak dostává do rukou mnohem více uživatelů a tím dochází k masovějšímu rozšíření geocachingu v ČR. S tím je spojený i nástup nových geocacherů, kteří často nemají ke geocachingu žádný vztah a mnohdy vědomě ignorují zavedená pravidla, což někteří služebně starší geocacheři nevidí příliš rádi. Tento problém se ještě mnohokrát opakuje poté, co geocaching objeví klasická tištěná média. Počet geocacherů v ČR poprvé od vzniku geocachingu na začátku století začíná rychle růst.

2006 srpen: [RVWR] Dosud jediný český reviewer Haggaeus se dohodnul na spolupráci se slovenským geocacherem Igim, který byl po schválení Groundspeakem jmenován reviewerem pod přezdívkou Geolens Reviewer.

2006 září: [GC.cz] V reakci na kladení stále stejných otázek ve fórech gc.cz vzniká wiki s plánem na vytvoření encyklopedie geocachingu.

2006 listopad: [GC.cz/GC.com] Server GC.cz přestal nabízet online mapu keší a data ke stažení. Situace vypadá nejdříve jako vtip ("vybombardování mapy"), pak jako dočasné technické problémy a nakonec jako definitivní stav. Je to dáno tím, že rozvoj geocachingu a celkový počet keší v ČR postoupil natolik, že se Groundspeak rozhodl ukončit nezávaznou spolupráci s GC.cz, pokud zástupci serveru nepodepíší závazná pravidla o poskytování dat regionálnímu serveru. Ze dne na den uživatelé GC.cz přišli o všechny nadstandardní výhody zdarma. Nově příchozí už nebyli zvyklí dostávat celý balík dat ČR a nastal dříve nevídaný jev, kdy i někteří nováčci si zakoupili PM pár týdnů po založení účtu. Nedostupnost dat z GC.com způsobuje některé problémy na GC.cz. Noví geocacheři se nemohou na GC.cz zaregistrovat, protože registrace využívala informací dříve stahovaných z GC.com. Zvyšuje se tlak na admina Honzu (bartj). Začala dlouhá licenční jednání s Groundspeakem.

2007 leden: [GC.cz] Zprovoznění nového redakčního systému Community Server a s tím spojený nový design stránek (ukázka zde) (Spekulace: Změnu si vyžádaly nejspíš technické problémy s registracemi a nedostatek času stávajícího provozovatele Honzy (bartj) na údržbu systému. Rozhodl se proto nasadit hotové řešení.)

2007 březen: [CG.cz/GC.com] Uzavření smlouvy mezi GC.cz a GC.com o poskytování dat. Smlouva neumožňuje využití informací o keších v takovém rozsahu jak bylo dříve. Souřadnice keší nesmějí být na základě této dohody serverem GC.cz zveřejňovány a mohou být dostupné jen prostřednictvím serveru GC.com. (vlákno)

2007 duben: [GC.cz] Vzhledem k pasivitě stávajícího administrátora GC.cz se hlásí (vlákno) Choze jako "pomocný administrátor". Zajišťuje komunikaci mezi uživateli a provozovatelem GC.cz a snaží se reagovat na připomínky uživatelů v rámci možností redakčního systému.

2007 červenec: [GC.cz] Změna redakčního systému z Community Serveru na PHP-fusion a s tím spojený nový design stránek GC.cz. Změna byla vyvolána ukončením možnosti využití Windows Serveru, na kterém běžel stávající systém. Navíc nebyly dostupné zdrojové kódy k použité verzi Community Serveru a tak nebylo možné provádět některé změny, které byly uživateli požadovány. Nová verze Community Serveru s dostupnými kódy už nebyla bezplatná. Bylo odhlasováno (vlákno) přejít na otevřený systém. Během jednání o nové podobě redakčního systému navrhuje Choze PHP-fusion. Žádný protinávrh na komplexní systém (fórum, galerie, soubory ke stažení) nepadne a tak je tento systém vybrán. Jako dobrovolník na programátorské práce na novém systému mu pomáhá Pepa.

2007 červenec: [Aféra] Aféra POI.cz. POI.cz je server, který umožnil svým uživatelům zveřejnit POI se souřadnicemi keší v ČR. Zveřejnění je v rozporu s ToU firmy groundspeak. poi.cz po nátlaku některých geocacherů data stahuje. S tímto krokem část české geokomunity nesouhlasí (vlákno, vlákno ve fóru na poi.cz).

2007 září: [GC.cz/GC.com] Došlo alespoň k částečnému plnění dohody ze strany Groundspeaku a dostali jsme testovací sadu dat (vlákno). Admin Pepa ho použil k vytvoření nové kešmapy na serveru GC.cz na podkladě současného API od Amapy.cz. Kešmapa obsahuje filtrování a díky modernějším mapám je přehlednější. Licenční podmínky dat poskytnutých Groundspeakem neumožňuje zveřejňování souřadnic. Kvůli nemožnosti reálné ochrany dat při přenosu mezi GC.cz a mapou byla jako ochrana těchto dat před zneužitím zvoleno znepřesnění souřadnic.

2007 říjen: [RVWR] Po předchozí neoficiální dohodě mezi stávajícími reviewery (Spekulace) a následné všeobecné veřejné shodě ve fóru(vlákno) byl Groundspeaku navržen ke jmenování a následně schválen geocacher Poník jako třetí český reviewer pod přezdívkou Geohorse reviewer. Koncem října naopak řady našich reviewerů opouští haggaeus, který tuto činnost vykonával 2,5 roku a za kterou mu patří dík!

2007 říjen: [Aféra][GC.cz/GC.com] Aféra GeoGet. Firma Groundspeak se obrací na GC.cz kvůli propagaci projektu GeoGet, jehož jedna funkce umožňuje porušení ToU serveru GC.com. Vzhledem ke snaze udržet dobré vztahy s provozovatelem hry a možné oprávněnosti protestu vůči některým funkcím GeoGetu je raději propagace projektu dočasně zastavena a autor Geogetu zrušil možnost stažení programu s problematickými funkcemi. Diskutabilní je způsob odstranění propagace projektu z GC.cz, kdy jeden z administrátorů jedná na vlastní pěst bez konzultace s ostatními administrátory a bez předchozího jednání s autorem GeoGetu. Po odstranění problematické funkce z projektu je propagace obnovena. (vlákno 1, 2)

2007 listopad: [GC.cz/GC.com] Groundspeak začal v týdenních intervalech (vždy v pondělí) zasílat data pro českou cache mapu (vlákno [1])

2007 listopad: [RVWR] V souvislosti s odchodem haggaea z funkce reviewera (viz říjen) a s potřebou rozšířit řady reviewerů na 3 byl jako třetí reviewer zvolen současnými reviewery (Geolens a Geohorse reviewerem) TrainTour Reviewer (minarjo).

2009 leden: [GC.cz] Na serveru GC.cz byl spuštěn systém na známkování kvality keší.

2009 duben: [Aféra] Groundspeak jako provozovatel serveru geocaching.com změnil pravidla hry a zrušil ALR (Additional Logging Requirements = dodatečné podmínky logování), tzn. že od 4. 4. 2009 nesmí být vyžadováno splnění dalších podmínek, pokud geocacher cache našel a zalogoval. Všechny podmínky jsou od tohoto data dobrovolné, jejich nesplnění již nemůže být důvodem ke smazání logu. Oznámení od reviewerů ve fóru zde, následná diskuze pak zde.

2009 květen: [RVWR] Do funkce byli schváleni a uvedeni dva noví revieweři pro ČR a okolí: Bohemian reviewer a DarkLord Reviewer. Oba noví revieweři se rozhodli skrýt svoji identitu a schvalují pod těmito anonymními přezdívkami.

2009 červenec: [Ostatní] Česká republika má dělení dle krajů - tzn. u všech nově vznikajících keší je vyžadován údaj o kraji, u starších keší je přislíbeno, že to Groundspeak s pomocí TrainTour Reviewera dodělá automaticky. Oznámení a bližší vysvětlení zde v diskuzi.

2009 prosinec: [GC.cz] V Praze na Čertovce proběhl první český Mega-Event. GeoSkořápek (GC2055M) se zúčastnilo přes 500 nicků, a proto mu byla změněna ikonka z běžného eventu na Mega-Event.

2010 [RVWR] Přibyl nám reviewer Skupec, TrainTour odešel na odpočinek, proběhl první český organizovaný Mega-Event (GC1XXXXK).

2011 [RVWR] Jmenování nových reviewerů: Moravian Reviewer a Aqualung Reviewer a zároveň došlo k přerozdělení krajů.

2011 listopad: [RVWR] Do funkce jmenován reviewer geoawarecz, jakožto první česky mluvící reviewer pro schvalování Earthcache.

2011 listopad: [Aféra] Jako samozvaný reviewer zneužil Tiskar94 bezpečnostní díry v systému geocaching.com a archivoval sérii (podle něho porušující pravidla GC, což ale nebylo nikdy oficiálně ani potvrzeno, ani vyvráceno) Tesinocka SPIRALA (jeden z archivačních logů zde, a všechny keše byly fyzicky odstraněny 22.4.2012). Diskutováno na fóru ve vláknu zde. Odměnou mu pak bylo zablokování účtu na geocaching.com na dobu jednoho měsíce. Předcházelo tomu ale ještě další svévolné archivování, tentokrát na citlivějším místě, v samotném sídle groundspeak, keše GCK25B Groundspeak Headquarters (log už byl smazán), dalším samozvaným reviewerem, WitkoAWendy, který si tím též vysloužil ban (Locked Member), na 3 měsíce. Další informace na fóru zde. Teprve potom byla tato bezpečnostní díra zalátána.

2011 prosinec: [Aféra] Neznámý pachatel kopíruje profily ostatních hráčů včetně jejich přezdívek (viz. fórum). Profil který se každou chvíli vydává za někoho jiného je nakonec dočasně uzamknut Groundspeakem. Skutečná identita pachatele je odhalena až o rok později.

2012 březen: [Ostatní] V roce 2012 vzniklo občanské sdružení Česká asociace geocachingu, o.s. Registrace na MV ČR proběhla v únoru 2012, ustavující schůze ČAGeo 3.3.2012 v Novém Vestci v počtu patnácti ustavujících členů, včetně jednoho z reviewerů.

2012 květen: [RVWR] Do funkce jmenován reviewer Sopdet.

2012 červen: [Ostatní] Druhý červnový víkend se ztratil kačer Osvejda. Komunita po něm rozjela ve spolupráci s policií rozsáhlé pátrání, které však bylo o pár dní později ukončeno nálezem bezvládného těla. Média začínají informovat o nebezpečnosti geocachingu, pitva pár dní na to prokázala sebevraždu.

2012 červenec: [Aféra] Okurková sezóna je v plném proudu a nevyhnula se ani Geocachingu. Poklidné léto narušila aféra kolem keše Chroustni chrastala (GC3KQBF) která byla založena pod anonymním účtem, s povolením od Groundspeaku, skupinou reviewerů, kteří tak nachystali past na kačera Tiskar94, který byl už dříve postihnut za zneužití systému Geocacaching.com. Tato past měla opatřit důkazy a následně i zjistit, kde se nechráněné místo nachází. Celá akce dopadla velmi rozpačitě a samozřejmě reakce komunity nenechala na sebe dlouho čekat, viz. vlákno zde.

2012 srpen: [RVWR] Aqualung Reviewer ohlásil odchod z pozice reviewera. Více v tématu na fóru. Jeho nástupcem se stává Alex reviewer.

2012 listopad: [Aféra] Podzimní počasí nahnalo kačery zpět k záři monitorů a nastal čas nekonečných diskuzí na nevyřešitelná témata. Tuto sezónu jsou opět v kurzu stránky na kterých lze získat finální souřadnice ("finálky") mystery a multi keší, které předtím někdo na tento web nahrál. Hněv a slova nepublikovatelná se tentokrát zaměřily na web finalnikesky.cz. Databáze těchto stránek obsahuje odhadem tisíce finálek, které lze získat pouze za jinou, ještě nevloženou finálku v poměru 1:1. Autor těchto stránek v určitém období anonymně SPAMoval listingy keší a diskuze na Geocaching.cz. Někteří diskutéři zahájili internetový hon na autora webu a nakonec se podařilo nalézt i konkrétní jméno (viz odkaz výše). Celá záležitost získává punc tragikomičnosti, když byl na webu finalnikesky.cz DarkLord Reviewer označen jako referent. Nakonec ukázalo, že jde o výmysl. Kačerská komunita je většinově zaměřena spíše proti webům s finálkami. Nicméně, pravidla Geocaching.com takový to web zřejmě nezakazují a je odkazováno na morální úsudek každého. Celá tato aféra zřejmě vyšumí s příchodem sněhu a radostného času Vánočního.

2012 prosinec: [Aféra] První neděli v měsíci došlo k zamknutí některých listingů s křesťanskou tématikou (viz. zde). Po odemknutí listingů bylo další den zamčeno více než 1000 dalších a smazáno několik listingů keší. Po prověřování ze strany Groundspeaku byl nalezen viník, geocacher Stvanec, který vše prováděl pomocí přivlastněného reviewerského účtu. Spolu s ním bylo zablokováno ještě několik dalších uživatelů, kteří pomocí tohoto účtu (ještě před přivlastněním Stvancem) získávali finální souřadnice a informace o keších v publikačním procesu (více ve fóru).

2012 prosinec: [Aféra] Vlnu nesouhlasů vyvolali lovci předpublikačních nálezů pomocí díry v gc.com, kdy se přes historii procházených listingů daly zjistit souřadnice nepublikovaných keší. Groundspeak na žádosti o opravení chyby reaguje slovy "jsme pouze malá firma". Více ve fóru.

2013 leden: [Aféra] Majitel webu určeného k výměně souřadnic (zmínka o něm v listopadu 2012) o sobě dává opět vědět. Již několikrát spamoval listingy reklamou na svůj web, přičemž tak činil ručně a jeho spamovací profily byly vždy do 24 hodin zablokovány. Tentokrát spamování odstartoval skriptem jen pár minut po začátku nového roku a díky dovoleným v Groundspeaku se jej podařilo zastavit až další den odpoledne, kdy měl zalogováno již více než 20 000 keší. Podrobnosti jsou v diskusi.


2013 červen: [RVWR] Revieweři vydávají regionální pravidla pro ČR. Nově jsou zakázany například kanálovky.

2013 červen: [GC.cz] Atlas přestal poskytovat mapové API a tím zanikla zdejší původní mapa (náhled např. zde).

2013 září: [Ostatní] Letošní evropský Geocoinfest hostuje Praha. Zároveň zde probíhá i první evropský GPS Adventures Maze Exhibit GC45GGA, který má na svědomí ČAGeo.

2013 říjen: [GC.cz] Přechod na nový redakční systém IP.Board. Na stránkách je nově prostor pro inzerci, blogovací systém a chat. Původní vzhled webu lze vidět zde. Systém má také vlatní systém pro udělování "trestů" za nedodržování pravidel - udělují se tzv. varování, což se mnohým uživatelům nelíbí.

2014 leden: [Ostatní] Pyrotechnický zásah u GC4W0A4 v Lošticích. Následná diskuse na fóru.

2014 únor: [Ostatní] V půlce února přesáhl počet keší publikovaných v ČR hranici 50000 (včetně eventů a již archivovaných).

2014 květen: [Ostatní] Byl odstartován první ročník největšího Českého závodu trackables, GeoZávodu. Zapojilo se do něj 163 závodníků.

2014 červen: [Ostatní] U hradu Žebrák došlo k pádu desetiletého chlapce při hledání GCR5DK. Článek na Novinky.cz, diskuse.

2014 červenec: [RVWR] K 31. červenci 2014 ohlásil odchod Skupec Reviewer z pozice reviewera. Namísto něj je v říjnu vybrán nový reviewer, Rico.

2014 srpen: [Aféra] Na Rakovnicku se objevil zloděj keší Jonex01, který o svých krádežích informuje prostřednictvím svého blogu. Vzhledem k systému krádeží se spekuluje o tom, že se jedná o někoho ze známých hráčů v rakovnické komunitě. Diskuse o něm nebyla v duchu když se o něm nebude mluvit přestane dochována (a odkaz na jeho blog sem dávat taky nebudeme). Ve stejnou dobu také začínají keše krást trampové v Jizerských horách v domění, že příroda patří jim. Diskuse na jejich webu, nutno dolistovat k datumu.

2014 říjen: [Ostatní] Byla představena nová pravidla pro CWG platná od 1.1.2015, podle kterých již na přední straně nebude odkaz Geocaching.cz.

2015 únor: [Ostatní] Na konci února přesáhl počet keší publikovaných v ČR hranici 60 000 (včetně eventů a již archivovaných), což znamená 10 000 nových keší za uplynulý rok.

2017 březen: [Ostatní] V březnu přesáhl počet keší publikovaných v ČR hranici 80 000 (včetně eventů a již archivovaných, aktivních je z toho cca 53 000), což znamená cca 20 000 nových keší za uplynulé dva roky.

2017 září: [Ostatní] V Plumlově se konal první český Giga-Event (GC6GB1B).

2018 únor: [Ostatní] V únoru přesáhl počet keší publikovaných v ČR hranici 90 000 (včetně eventů a již archivovaných, aktivních je z toho cca 56 500), což znamená cca 10 000 nových keší za necelý poslední rok.

2018 červen: [Ostatní] V červnu se čtveřice kačerů vypravila hledat kešku pod Motolský potok. Ale najednou přišla bouře, která je smetla do Vltavy. 1 muž a 1 žena přežili. Další 2 už ne.

2019 březen: [Ostatní] Na konci března 2019 přesáhl počet keší publikovaných v ČR hranici 100 000 (včetně eventů a již archivovaných, retraktovaných, lab), což znamená 10 000 nových keší za uplynulý rok a měsíc.

2020 březen: [Ostatní] Na začátku března 2020 přesáhl počet keší publikovaných v ČR hranici 110 000 (včetně eventů a již archivovaných, retraktovaných, lab), což znamená 10 000 nových keší za necelý plynulý rok.


2020 květen: [Ostatní] První víkend v květnu se v Praze koná možná historicky největší Giga-Event k oslavě 20 let Geocachingu (GC7WWWW). nekoná, kvůli pandemii, zatím odloženo (pandemie COVID-19)

2020 březen 10: [Ostatní] Zrušeny všechny eventy včetně CITO (disable, archvive, nebo retract) na základě vldáního nařízení: Dnes 10.3.2020 od 18 hodin jsou zakázány všechny hromadné akce nad 100 lidí. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. (pandemie COVID-19)

2020 březen 16: [RVWR] S ohledem na omezení volného pohybu osob na nezbytné minimum vyhlášeného Vládou České republiky ke dni 16. 3. 2020 se až do odvolání uvedeného opatření pozastavují publikace všech keší, eventů a CITO. (pandemie COVID-19)

2020 duben 24: [RVWR] Vzhledem k tomu, že Vláda České republiky s účinností od 24. 4. 2020 zrušila zákaz volného pohybu osob a současně navýšila limit osob, které se mohou společně pohybovat na veřejnosti, na 10, obnovují se opětovně publikace nových keší. (pandemie COVID-19)

2021 únor 28: [RVWR] S ohledem na omezení volného pohybu osob a usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření se až do odvolání uvedeného opatření pozastavují publikace všech keší, eventů a CITO. Revieweři České republiky (pandemie COVID-19) (zákaz cest mimo okres, nákup v okrese, na sport-procházku jen na území obce)