Listing (geocaching.com)

Z GeoWiki
(Přesměrováno z Listing)
Přejít na: navigace, hledání
Screenshot s popisem stránky na serveru Geocaching.com
Listing je zadání cache, dostupné na internetu. Obsahuje informace potřebné pro nalezení cache jako typ cache, velikost cache, souřadnice, popis a nápovědu. Popis může obsahovat zajímavosti o lokalitě, ve které se cache nalézá, případně instrukce nutné pro nalezení cache.

Popis struktury stránky na geocaching.com

Popis odpovídá stavu dne 9. 11. 2011. Obrázek ukázkového listingu je z ledna 2010. Od té doby sice došlo k určitým změnám vzhledu, nejsou však nijak zásadní.
 1. Záhlaví listingu: obsahuje ikonu označující typ cache, název cache, jméno autora s odkazem na profil vlastníka cache, datum uložení cache a informaci o velikosti (Size), obtížnosti (Difficulty) a terénu (Terrain). V pravo se zobrazuje počet bodů oblíbenosti (Favorites), které mohou přidělovat Premium Members.
 2. Souřadnice cache (odkaz Other Conversions slouží k získání souřadnic v dalších formátech) a vzdálenost od domácích souřadnic (pokud uživatel domácí souřadnice zadal). Dále je uveden stát, ve kterém se cache nachází, případně i region (v Česku kraj).
  U mystery a multi-keší se za souřadnicemi nachází ikonka tužky. Po kliknutí na tuto ikonu lze souřadnice přepsat – zpravidla vyluštěnými finálními souřadnicemi. Jde o funkci nově přidanou 8. 11. 2011, která je zatím ve vývoji.
 3. Odkazy na formát vhodný k tisku listingu (bez logů, s 5 nebo 10 logy), na informace pro řidiče (pomocí Google Maps vyhledá trasu), na soubor s waypointem ve formátu LOC (u Premium Members k dispozici též formát GPX), odkaz pro odeslání informací do GPS (Send to My GPS) a do Trimble Outdoors telefonu (Send to My Phone, u nás málo využitelné). Pod touto částí je uvedeno upozornění, že pokud chcete využívat služby Geocaching.com, musíte souhlasit se všemi podmínkami uvedenými v disclaimeru (zřeknutí se odpovědnosti provozovatele serveru za případné újmy, které vám mohou při geocachingu vzniknout; dostupné v angličtině po kliknutí na odkaz).
  Premium Members pak zde ještě najdou možnost připsat k listingu soukromou poznámku (Personal Cache Note; maximálně 500 znaků). Tato poznámka není viditelná pro ostatní cachery.
 4. Navigation
  • log you visit – vytvoření logu ke keši (zapsání návštěvy, poznámky apod.)
  • watch listing – přidání cache na watchlist (seznam sledovaných)
  • ignore listing – přidání cache na ignorelist
  • bookmark listing – přidání cache do zvoleného bookmarku (jen PM členové)
  • Odkaz pro přidání mezi oblíbené (Add to your Favorites) – pouze u nalezených keší a pouze PM členové. Pokud byla cache přidána na seznam oblíbených (dostala bod), zobrazuje se text Remove from your Favorites (odstranit z oblíbených).
  • Datum nálezu – pokud jste cache nalezli zapsali log Found it (text You logged this as Found on... = zapsali jste tuto cache jako nalezenou dne...).
  • Počet cacherů, kteří mají cache na seznamu sledovaných (watchlistu; 2 user(s) watching this cache = 2 uživatelé sledují tuto cache).
 5. Atributy cache – piktogramy vystihující vlastnosti cache (dostupná na kole, vyhlídka, zabere nejvíce hodinu aj.).
 6. Obsah cache (Inventory) – informace o tom, které geocoiny a travelbugy se v ní aktuálně nalézají.
 7. Seznam bookmarků (záložek; Bookmark Lists), na něž byla cache uživateli zařazena. Pokud jste sami přidali cache na svůj bookmark, objeví se tato informace ještě zvlášť o něco níže.
 8. Krátký (stručný) popis cache
 9. Popis cache (dlouhý)
 10. Nápověda. Dešifrovat lze kliknutím na Decrypt nebo s použitím klíče, který se u nápovědy nachází (písmeno nahoře odpovídá písmenu dole a naopak).
 11. Pomocné body (Additional Waypoints) – například parkoviště, přístupové body, zastávky multikeší apod.
 12. Hledání blízkých keší podle zvolených kritérií.
 13. Odkaz na jiné online mapy. Pro rozšíření seznamu o další mapy můžete použít třeba doplňky pro Firefox.
 14. Mapa – ukazuje polohu cahe (resp. výchozích souřadnic) a pomocných waypointů. Kliknutím na View Larger Map (prohlížet větší mapu) přejdete na mapu obsahující i nejbližší cache. Po kliknutí na View Dynamic Map (prohlížet dynamickou mapu) je možné mapu přibližovat a oddalovat a přepnout na letecké snímky.
 15. Fotografie a další obrázky, které patří k popisu cache. Pod seznamem obrázků se nachází ještě odkaz na galerii všech fotografií ke keši (za nadpisem k logům).
 16. Logy ke keši (úspěšné i neúspěšné návštěvy, poznámky ostatních uživatelů apod.). Pod nadpisem se nachází přehled zapsaných logů s uvedením jejich typu (ikonou) a počtu. V následující tabulce najdeme jednotlivé logy. Nezobrazují se všechny naráz, ale načítají se po částech, pokud sjedeme v okně prohlížeči na konec seznamu. To, že nejsou dosud načteny všechny logy, poznáme podle otáčejícího se kolečka a textu Loading Cache Logs (načítám logy cache) na konci tabulky. K jednotlivým logům mohli uživatelé nahrát své fotografie. Můžete si je prohlédnout kliknutím na odkazy, které se nacházejí na konci každého logu, k němuž byly fotografie přidány.

Jak napsat listing

Je jenom na Vás, co do listingu své cache napíšete. Záleží na Vašem uvážení, jak bude listing dlouhý (nebo krátký), zda jej budete formátovat pomocí HTML, budete vkládat obrázky, zmíníte zajímavosti z daného místa apod. Zajímavý a pěkně zpracovaný listing může přispět k atraktivitě cache.

Při schvalování nové keše posuzuje reviewer obsah listingu pouze z hlediska souladu s pravidly pro zakládání keší – listing například nesmí být komerční, odporovat platným zákonům apod. Pokud je listing prázdný, odbytý či obsahuje chyby, není to důvod k neschválení. Vyhovuje-li taková keš daným podmínkám, bude i s takovýmto listingem pravděpodobně schválena a publikována. Listing je především vizitkou svého autora.

Bývá vhodné v listingu zmínit informace důležité pro nalezení keše, zejména různé nástrahy, které čekají na osoby, které se ji rozhodnou hledat. Tyto důležité informace je vhodné umístit na začátek listingu, nikoliv na konec. To se týká i úkolů, jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro zalogování nálezu earthcache. Zajímavosti z místa a další podobné informace pište až po důležitých informacích. Na to je dobré pamatovat i s ohledem na uživatele moderních přístrojů (navigace, mobilní telefony), které umožňují číst listing přímo v terénu. Na malém displeji jednak bývá obtížné zorientovat se v dlouhém textu, jednak mnohé přístroje zobrazí omezený počet znaků. Pokud je listing příliš dlouhý, nezobrazí se celý. Pak se může třeba stát, že se uživatel nedozví vzorec pro získání finálových souřadnic multicache.

Vytvoření nového listingu je popsáno v článku Založení cache.

Viz též diskusi s příklady na [1].

Jistý druh encyklopedie může představovat i sada listingů série 101 dalmatinů okolo Prahy. Nejlépe je začít od jedničky.

Úpravy listingu

Rámeček Admin Tools v listingu, který se zobrazuje vlastníkovi cache.

Pokud jste majitelem (angl. owner) příslušné cache, můžete její listing po přihlášení na geocaching.com upravovat.

V pravé části stránky, v rámečku Navigation (č. 4) vidíte několik dalších odkazů (viz obrázek), které slouží k údržbě, za niž jste jako majitel odpovědný/odpovědná:

 • Edit listing – slouží k úpravě listingu. Dostanete se do editačního formáře, který je shodný jako při založení cache. (Popis viz v příslušném článku po kliknutí na odkaz.)
 • Edit attributes – úprava atributů cache (č. 5), tj. piktogramů, které se objevují o něco níže.
 • Waypoints – úprava a přidání pomocných bodů, tzv. waypointů. Již vytvořené pomocné body můžete upravovat také v jejich přehledu na konci listingu (Additional Waypoints, č. 11) kliknutím na odkaz Edit u příslušného bodu.
 • Upload images – nahrání obrázků a fotografií. Na ně se pak můžete odkazovat v listingu, pokud použijete formátování HTML. V přehledu obrázků na konci listingu (č. 15) se u každé ikonky s názvem obrázku nachází odkaz Edit, který umožňuje provádět úpravy obrázků a jejich popisků, případně obrázky z listingu odstranit (na serveru však obrázky zůstávají uloženy).
 • Archive listingarchivace listingu po definitivním zrušení cache. Používejte s rozmyslem, tento krok už nemůžete vrátit zpět.
 • Disable listing – použijte, pokud je cache dočasně mimo provoz (např. z důvodu poškození či ztráty). Tato cache se pak až do opětovného zprovoznění zobrazovat jako Temporarily Disabled (dočasně mimo provoz). Po provedení údržby oznámíte zprovoznění cache kliknutím na odkaz enable listing, který se ukazuje na stejném místě.