Nápověda

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Nápověda bývá součástí výpisu (listingu) cache. Autor cache zpravidla ukládá spolu se zadáním cache nápovědu, která usnadňuje nalezení. Podrobnost použité nápovědy záleží zpravidla na terénu, v jakém je cache ukryta, a na předpokládaném pokrytí signálem.

Nápovědu dává vlastník cache dle svého uvážení. Nemusí ji udávat vůbec. Měl by však vždy zvážit situaci. Pokud například hrozí, že hledající cacheři bez nápovědy poškodí okolí cache, je vhodné nějakou smysluplnou nápovědu poskytnout.

Na stránkách geocaching.com je nápověda označena Additional Hints a její obsah je zašifrován. Pro online dešifrování se použije odkaz Decrypt. Pro dešifrování vytištěné nápovědy se používá tabulka označená Decryption Key. Nápovědu dešifrujete prostou záměnou znaků podle této tabulky (např. A = N, N = A). Na jiných stránkách může být označení nápovědy jiné a na některých wapových stránkách může být nápověda již dešifrována.

Zašifrována budou pouze písmena bez diakritiky (velká i malá). Znaky s diakritikou (např. s čárkami, háčky apod.), číslice a interpunkční znaménka (čárka, tečka, středník, dvojtečka apod.) zašifrovány nebudou. Nebude rovněž zašifrován text, který umístíte do hranatých závorek (viz obrázek).

Nápověda.jpg