Navigace - Azimuth, Bearing, Course, Heading

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

V GPS (v konkrétním případě Garmin Oregon) nalezneme několik funkcí, které zobrazují směr pohybu (angl. Bearing, Course, Heading, aj.). Všechny vychází z obecné definice azimutu, ale každá nám říká trochu něco jiného (viz obrázek).


 • Obecně je azimut orientovaný úhel, který svírá určitý směr (pochodová osa, směr k pozorovanému objektu, směr pohybu…) od směru severního. Úhel je orientovaný, záleží tedy na směru měření úhlu - měří se po směru pohybu hodinových ručiček, tj. od severu k východu. Měří se ve stupních. Sever má azimut 0°, východ 90°, jih 180° a západ 270°.


Obsah


Azimut.jpg


Azimut (Bearing)

 • Při navigaci vzdušnou čarou zobrazuje směr ke zvolenému cíli ze současné pozice.
 • Při navigaci po silnici zobrazuje nejkratší směr (vzdušnou čarou) od současné pozice k následujícímu bodu na trase.
 • Azimut je obvykle vyjádřen ve stupních (podle nastavení se zobrazuje i v dílcích nebo písmeny). Tato hodnota se během pohybu mění.


Kurz (Course)

 • Při navigaci vzdušnou čarou zobrazuje směr ke zvolenému cíli z výchozí pozice. Obvykle je vyjádřen ve stupních (podle nastavení se zobrazuje i v dílcích nebo písmeny). Tato hodnota zůstává po celou dobu navigace víceméně neměnná.
 • Při navigaci po silnici zobrazuje nejkratší směr (vzdušnou čarou) od minulého bodu trasy k následujícímu bodu trasy. Od jednoho bodu ke druhému se hodnota kurzu víceméně nemění.


Směr pohybu (Heading)

 • Zobrazuje, kterým směrem se právě pohybujete nebo máte namířenou "anténu" GPS. Zobrazený údaj nezávisí na zvoleném cíli, ale pouze na horizontálním natočení GPS respektive na směru pohybu. Obvykle je vyjádřen ve stupních (podle nastavení se zobrazuje i v dílcích nebo písmeny). Tato hodnota se během pohybu mění.


Do kurzu (To Course)

 • Pokud probíhá navigace vzdušnou čarou a GPS není v pohybu, tato funkce zobrazuje tu samou hodnotu jako funkce Azimut (Bearing).
 • Pokud probíhá navigace vzdušnou čarou a GPS je v pohybu, tato funkce zobrazuje ???.
 • Pokud probíhá navigace po silnici a GPS není v pohybu, tato funkce zobrazuje ten samý údaj jako Azimut (Bearing).
 • Pokud probíhá navigace po silnici a GPS je v pohybu, tato funkce zobrazuje nejbližší směr vypočtené trasy (tzn. údaj je velmi podobný funkci Směr pohybu (Heading). Tato funkce je obvykle vyjádřena ve stupních (podle nastavení se zobrazuje i v dílcích nebo písmeny). Tato hodnota se během pohybu mění.


Odchylka od kurzu (Off Course)

 • tato funkce zobrazuje vzdálenost od původně zamýšleného kurzu, tzn. je to délka kolmice na "úsečku" spojující výchozí a cílový bod, měřená ze současné pozice. Zobrazuje se v metrech. Pokud máte zobrazení kompasu nastaveno na "Kurz", vidíte na jakou stranu od Kurzu jste se odchýlili.


Odbočit (Turn)

 • ???