Stage

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Stage (= úsek) je zpravidla dílčí úkol při plnění Multi-Cache, ale platí to např. i pro Mystery Cache, Wherigo Cache či Letterbox Hybrid, pro všechny jiné typy. Po splnění tohoto úkolu, kterým je zpravidla zjištění nějaké informace a jednoduchý výpočet získá hráč souřadnice další stage nebo cílové souřadnice (uložení) cache.

Typy stages

Virtual Stage (QtA, Odpověz na otázku) - Na daném místě je potřeba zjistit určitou indícii podle listingu keše, např. v podobě tabulky nebo nápisu (Pozor - jakýkoliv předmět, který na místo přidá owner, například štítek, se už nepovažuje podle aktuálního výkladu pravidel za QtA, ale bude SoM!). Nejčastěji tak dostaneme číselné hodnoty, se kterými dále pracujeme. Na Question to Answer se nevztahuje ochranné pásmo 161 metrů.

Physical Stage (SoM) - Na daném místě je potřeba nalézt fyzickou krabičku nebo jiný přidaný předmět, který poskytne potřebné informace k další postupové stage, nebo rovnou k finální stage (keši). Na Stages of a Multicache (bez ohledu na typ keše) se vztahuje ochranné pásmo 161 metrů. Toto platí jak pro fyzické úkryty Multi-Cache, tak i pro zmíněné Mystery Cache, Wherigo Cache či Letterbox Hybrid. Obsahuje-li tedy keš nějaké fyzické zastávky, musí být v listingu označeny pro reviewerovskou kontrolu jako Additional waypoints typu Stage of a Multicache. Není-li minimální předepsaná vzdálenost dodržena, nastává takzvaná kolize, obecně nedovolená. Na stránce kolize také najdete přesná pravidla pro vlastní keš a ostatní.

U Multi-Cache platí, že všechny stage by měly být řešitelné přímo v terénu. To znamená použití jednoduchých matematických operací při počítání další stage a jednoznačnost veškerých indícií. Taktéž nelze použít šifry, hádanky a jiné rébusy. U Mystery Cache tato omezení neplatí, a lze tak realizovat i velmi těžké keše. Kolizní pravidla jsou ovšem stejná bez ohledu na typ keše.

Stage najdete obvykle v listingu mezi Additional waypoints.