Temporarily Disabled

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Temporarily Disabled, neboli disablovaná cache, je na Geocaching.com označení dočasně nedostupné cache, jejíž název se pak na seznamech keší objevuje coby přeškrtnutý. Znamená to například, že cache byla zničena a čeká se na její obnovení, nebo že nějaké okolnosti brání jejímu nalezení (např. zamrzlá skrýš, povodeň, práce v sousedství).

Podrobnosti bývají uvedeny v příslušném logu od autora cache, který také jediný může cache jako Temporarily Disabled označit (kromě autora může cache ještě disablovat reviewer, pokud je dlouho nedostupná a autor ji disablovat zapomněl). Má k tomu v listingu cache dvě možnosti. Buď odkaz Click to temporarily disable pod nadpisem cache, nebo volbu Temporarily Disable Listing v nabídce Log your visit.

Opětovné "zprovoznění" (enabled) pak autor může provést volbami Click to enable listing respektive Enable Listing na výše zmíněných místech. Stav Temporarily Disabled se používá, lze li očekávat cache mimo provoz na řádově hodiny až týdny, maximálně dva měsíce. Je-li nedostupnost trvalého rázu, měla by být cache archivována (tj. trvale zrušena). Pokud ani na výzvu reviewera ohledně obnovy cache není nijak autorem zareagováno, pak archivaci cache provede sám reviewer.

Není-li při jeho zavedení výslovně řečeno jinak, plní režim Temporarily Disabled funkci toliko varování a doporučení. Sám o sobě nijak nebrání autorovi v editaci listingu, ostatním v jeho prohlížení, pokusech o hledání či dokonce logování.

Autorům lze v každém případě doporučit, aby na případné disablování a enablování své cache upozorňovali prostřednictvím rubriky Cache - změny a upozornění na fóru Geocaching.cz

Uživatelé programu GSAK a Geoget jsou na změnu stavu cache informováni změnou barvy a poznámkou v zobrazení.