Tracking Number

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání


Tracking number je identifikační kód travelbuga nebo geocoinu. Je to jedinečný kód vyražený na štítku nebo minci. Pro zápis nálezu travelbuga nebo geocoinu je nutná znalost tohoto kódu. Vychází se z toho, že tento kód můžete znát jen díky tomu, že ho máte v držení. Proto se tento kód utajuje, nezapisuje se do logu a při fotografování se zakrývá, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.