Založení cache-rady (nejen) začátečníkům

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Následující rady jsou psány formou imaginárního dotazu na vhodné založení cache od cachera-začátečníka a odpovědi na něj. Jistě to tak bude čtivější a poučnější. K dispozici je i článek s bodovým postupem založení cache a s doporučeními od reviewerů.


 Milá Sally,
 chtěl bych založit dobrou geocache, mít radost z pochvalných logů, ale nevím, jak na to. Prosím poraď.
 Děkuju,
   Fanda Nováček


Ahoj Fando,

co je to vlastně „dobrá“ cache? Těžko říci, protože každý jsme trochu jiný a každému se líbí něco jiného. Rozhodně by to měla být taková skrýš, která udělá radost jak hledačům, tak i Tobě - jejímu zakladateli. Neexistuje všeobecný návod, jak založit dobrou cache, ale přesto Ti zkusím pomoci několika radami:

1) Nápad. Dobrá cache musí mít téma, které dál zpracuj. Nápadem může být příběh zasazený do přírody, poznávací procházka po městě, naučná cache, co chceš, ale hlavně nápad. Aby každý, kdo ji najde, se něco dozvěděl, něco se naučil, něco viděl, něco muset dokázat. Zkrátka pochopil, proč jsi mu pozvánku v podobě své cache poslal. Zkus se třeba mrknout do bookmarků těch, kteří už jich nalezli mnohem víc a dokáží tak rozlišit skvělé cache od těch "jen" dobrých, průměrných a horších.
Bookmarky oblíbených keší některých cacherů

Navštiv co nejvíc těchto keší. Určitě tam najdeš inspiraci. A nespěchej. Žádná cache je lepší než úplně špatná. Každý nápad zraje a od jeho příchodu do dokonalého provedení může uplynout klidně i pár měsíců. Tak ať!. Ale věřím, že pak to určitě bude stát za to.

2) Lokalita. Snad všichni hledači mají raději cache v horách, v lese, na louce, u řeky než ve městě. Nezakládej cache na sídlišti jen proto, abys udělal radost několika kamarádům z okolí. Až na výjimky od pár přátel se pěkného logu nedočkáš. Všichni geocacheři dále raději hledají na místech, kde budou mít na hledání klid a dostatek času. Pokládat cache do přemudlené lokality, jakými jsou např. městské parky, rušné ulice, turisticky exponovaná místa také mnohonásobně zvyšuje riziko vyzrazení a ukradení skrýše. Až nabyté zkušenosti Ti případně umožní později zvážit i umisťování keší na frekventovaná místa.

3) Bezpečnost. Pamatuj, že do cache hledači vkládají nejen předměty na výměnu, ale i travelbugy a geocoiny, které patří jiným geocacherům. Nedopusť, aby se z Tvé schránky tito registrovaní cestovatelé, kteří mají za sebou stovky a tisíce kilometrů, ztráceli. Věř, že ne všichni hledači jsou obezřetní při vyzvedávání cache. A někdy je to i právem. Chtít geoturistovi ukázat za dne pamětihodnost a poté ho žádat, aby si pro cache přišel v noci mezi 3. a 4. hodinou ranní je nesmysl. Slušnost, neslušnost, stejně se pokusí tu cache odlovit a bude doufat, že ho nikdo nevidí. Pokud i přesto chceš mít cache na místě, kde se pohybuje hodně lidí, buď připraven na časté kontroly, údržby a nahrazování ukradených schránek. A udělej ji raději tak malou, aby se tam travelbug ani geocoin nevešel. S přemudlenou lokalitou se však můžeš také vypořádat tak, že na nejdůležitějším místě necháš hledače zjistit indicie a vlastní schránku dáš do ústraní (tj.založíš ji jako Multi-Cache, pokud se nebude nacházet přímo na výchozích souřadnicích).

4) Indicie. Pokud se rozhodneš připravit multi-cache, dbej na to, aby indicie měly souvislost s tématem. Odečíst třetí a čtvrté číslo v letopočtu nad hradní bránou je mnohem zábavnější než počítat mřížky kanálu na přilehlém parkovišti. Úplně nejlepší je nepočítat nic. Nech hledače najít jasné číslo, nebo písmeno, které si převedou na číslo a to potom použijí do jednoduchého výpočtu. Nespletou se a mají více času a pohodu na to, aby si užili důvodu, proč jsi je sem zval. Pokud připravuješ mystery cache, udělej ji tak, aby hledači u řešení museli přemýšlet, či se něco zajímavého dozvěděli. Nechtěj po nich, aby na internetu vyhledávali údaje pouze metodou Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+F. Pokud jim chceš sdělit něco zajímavého, pak to raději napiš rovnou do listingu, nebo použij odkaz na zdroj na webu, který je dobré si na dané téma přečíst a tím si rozšířit obzory (tím googlení zdroje odpadá). Googlení mnoha nesmyslů bez užší vazby přímo k tématu mystery baví jen ty cachery, které k odlovu pudí potřeba „čistit“ okolí svého bydliště. Avšak ani od nich v tomto případě neočekávej pěkný log.
Podobně jako u lokality, i zde platí, že až nabyté zkušenosti Ti umožní později zvážit i komplikovanější výpočty/luštění u multi a mystery keší, ale v rámci únosnosti.

5) Konkurence. Svou cache můžeš založit nejblíže 1/10 míle (161 metrů) od jiné, již existující cache. Je-li tam už nějaká cache, zkontroluj, zda nemá stejné téma. Dvě stejně provedené cache na stejném místě se stejným nápadem potěší jen sběrače bodů. Ostatní nepochopí a pěkný log nenapíšou. Pokud cítíš nezvladatelné nutkání založit svou cache poblíž jiné, platí pravidlo 1. Přidej nápad. Originální, zajímavý, lepší.

6) Umístění. Pokud možno nedávej cache na zem nebo do země, a to obzvláště ve městě. I v lese životnost takové skrýše ohrožují hrabavá zvířata (myším a prasatům ty plasty chutnají), ale tam to je v řadě případů ošetřitelné. Ve městě je to horší - vadí nejen potkani, ale i např. močící psi a bezdomovci. Hledat zablácenou a močovinou páchnoucí schránku nebaví kromě úchylů nikoho. V zimě občas napadne i sníh a schránka na zemi může být několik měsíců nedohledatelná. Cache tedy nejlépe nad úroveň země a do místa, odkud by neměla vypadnout (dutina stromu, skály). Ve městě mají hledači nejraději schránku s magnetem. Dá se připevnit téměř kamkoli a cache zůstane čistá.

7) Velikost. Cache by měla mít rozumnou velikost odpovídající místu. Čím větší, tím lepší, protože se lidem lépe a snadněji hledá. Na druhou stranu ne zas tak velká, aby ji našel kdekdo a brzy ji ukradl. Hledání mikro-cache v lese může být velmi zdlouhavé a za takovou skrýš Tě málokdo pochválí. Jako nádobu pro cache použij vždy vlhkotěsnou schránku. Není nad potravinové krabice typu „lock-lock“ či vojenské ammo-boxy.

8) Zaměření. Dnes se vyrábějí přístroje tak přesné, že zaměřit cache o 5 metrů vedle je skoro ostuda. Kešku zaměřuj vždy několikrát a v různou denní dobu. To proto, že postavení satelitů na obloze se mění a díky nepřesnostem ne vždy získáš stejné souřadnice. Výsledky pozorování zprůměruj a potom zkontroluj pozici cache podle ortofotomap (www.mapy.cz, www.amapy.cz). Dej si pozor na zrádné zóny v blízkosti silných magnetických polí (elektrické dráty, železnice) nebo poblíž zdí, budov či skal. Družicový signál se v těchto místech odráží a deformuje, takže naměřeným hodnotám se nedá příliš věřit. Zde je srovnání s mapou bezpodmínečně nutné.

9) Geoprovoz. Počítej s tím, že aktivita hledačů bude měnit okolí skrýše. Pokud ji dáš do místa, kde je špatný signál a nedáš dostatečnou nápovědu, stádo geocacherů rozryje okolí hůře než černá zvěř prahnoucí po bukvicích. Otrhá mech, poláme větve, zpřevrací kameny, oloupe kůru, ohrabe kořeny. Totéž platí o cache uložených ve zdech. Není-li místo jasné, potom několik desítek návštěvníků tu zeď přerovná nebo rozebere. Po několika měsících místo zídky zbyde jen hromada suti. Ulož cache na geozřejmé místo, nebo dej jasnou nápovědu než abys napomáhal k dílu zkázy.

10) Listing a jazyky. Dej si záležet i s listingem, s HTML kódem ti každý rád poradí. Nějaké zajímavé informace o místu uložení a tématu určitě najdeš na internetu nebo v knihovně. Přidej i nějakou pěknou fotku, ať hledači ví, zda budou šplhat na vyhlídku, koukat na kostelík, ... Listing může cache hodně obohatit, ale může ji i ubrat hodně "bodů". Tak se snaž. Rovněž je přínosné (hlavně v turisticky atraktivních a příhraničních oblastech, ale nejen tam) listing obohatit alespoň základním popisem v angličtině coby univerzálním jazykem Geocachingu. Přinejmenším je vhodné uvést i v angličtině alespoň stručný popis a hint, a to zejména u keší, u kterých je předpoklad odlovu i mezi cizinci (tedy tradičních, případně multin). Ostatně uvaž sám - v zahraničí by tě při lovu nějaké keše v turisticky atraktivní oblasti též jistě rozladilo, kdyby ani hint či stručný popis nebyl psán anglicky, ale např. pouze polsky, maďarsky či podobně...

11) Betatest. Šotci a zlí skřeti pracují vždy a všude. I když si budeš myslet, že jsi všechno zkontroloval třikrát, určitě se nějaká chybička vloudí. Až budeš mít všechno hotové a připravené, požádej kamaráda nebo zkušenějšího geocachera o betatest. Není to žádná ostuda. Naopak, právě ti nejzkušenější zakladatelé si bez nezávislého betatestu cache ani netroufnou poslat reviewerovi ke schválení.

Když si všechny body těchto rad budeš moci odškrtnout jako splněné, věřím, že spousta pěkných logů Tě určitě nemine. A na závěr poznámka: nenech se odradit tím, že tyto rady vypadají na první pohled složitě, z nebe dosud žádný chytrý nespadl. Nicméně je vhodné zvážit, zda některé poznámky u logů tebou založené cache by nemohly být vyřešeny při dodržení těchto rad.

Držím Ti palce!

Tvá Sally


cacheři, kteří se na článku podíleli a podílejí (přímo textem či inspirací k doplnění): dandra (většina textu v článku a nápad na vytvoření), maty, RaRoch, minarjo, Mion, ... a časem třeba i další.