Atributy cache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
Odkaz k editaci atributů se zobrazí pouze vlastníkovi (autorovi) cache
Ukázka zobrazení atributů cache

Vlastník cache může prostřednictvím grafických symbolů přiřadit k listingu (popisu cache) atributy, které vhodným způsobem charakterizují jak umístění vlastní cache, tak případná opatření nutná k jejímu nalezení.

Obsah

Přidání a úprava atributů

Atributy může autor cache jednoduše přidat či odebrat volbou edit attributes v pravém navigačním sloupci listingu cache (viz obrázek vpravo). Po klinutí na obraz se zobrazí tabulka (viz obrázek), kde lze kliknutím vybrat jednotlivé atributy.

Úprava atributů.JPG

U většiny atributů je volba ano/ne (yes/no), u některých pouze ano (nemá-li ne smysl). Volba ano znamená přítomnost určitého jevu, vhodnost či povolení. Možnost ne vyjadřuje naopak nepřítomnost jevu, nevhodnost či zákaz. Označuje se červeně přeškrtnutým symbolem. Pokud přeškrtnutý symbol v následujícím přehledu nevidíte, znamená to, že možnost ne není dostupná.

Seznam atributů

Význam většiny atributů je patrný z jejich grafického symbolu. Následuje jejich seznam v tom pořadí, v jakém se na Geocaching.com pod odkazem edit attributes vyskytují (ve skupinách dle typu).


Symboly Význam Poznámka
Oprávnění / povolení / zákazy
Dogs-yes.gif Dogs-no.gif Psi Uveďte, zda je vhodné hledat cache při procházce se psem, nebo naopak psi nemají přístup.
Bicycles-yes.gif Bicycles-no.gif Jízdní kolo  
Motorcycles-yes.gif Motorcycles-no.gif Motocykl  
Quads-yes.gif Quads-no.gif Čtyřkolka  
Jeeps-yes.gif Jeeps-no.gif Terénní automobil  
Snowmobiles-yes.gif Snowmobiles-no.gif Sněžný skútr  
Campfires-yes.gif Campfires-no.gif Rozdělávání ohně  
Horses-yes.gif Horses-no.gif Koně  
Rv-yes.gif Rv-no.gif Karavany  
Potřeba speciálního vybavení
Fee-yes.gif Poplatek za vstup nebo parkování  
Rappelling-yes.gif Horolezecká výbava  
Boat-yes.gif Loď  
Scuba-yes.gif Potápěčská výbava  
Flashlight-yes.gif Baterka, zdroj světla Všude tam, kde není denní světlo ani umělé osvětlení (jeskyně, štoly apod.).
UV-yes.gif UV-lampa Potřebné pro vyluštění mystery cachí, kde je potřeba získat indicie napsané neviditelným inkoustem.
Snowshoes-yes.gif Sněžnice  
Skiis-yes.gif Běžecké lyže  
S-tool-yes.gif Speciální nástroje  
Wirelessbeacon-yes.gif Bezdrátový přijímač Například tzv. chirp, který podporují některé navigační přístroje
Treeclimbing-yes.gif Treeclimbing-no.gif Stromolezectví  
Podmínky pro hledání cache
Kids-yes.gif Kids-no.gif Vhodné / nevhodné pro děti  
Onehour-yes.gif Onehour-no.gif Trvá méně / déle než 1 hodinu Vhodné uvést u cachí charakteru multicache.
Scenic-yes.gif Scenic-no.gif Výhled do krajiny  
Hiking-yes.gif Hiking-no.gif Nutnost ujít delší vzdálenost pěšky Vhodné uvést všude tam, kde je třeba urazit delší vzdálenost a není jiná možnost, jak se ke cachi dostat, než pěšky.
Climbing-yes.gif Climbing-no.gif Obtížný výstup  
Wading-yes.gif Možnost brodění  
Swimming-yes.gif Možná bude potřeba plavat  
Available-yes.gif Available-no.gif Dostupné / nedostupné kdykoliv (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) Informace vhodná všude tam, kde se cache nachází v uzavřených parcích, zahradách a podobných místech (např. když se v noci zamyká). Podrobnosti o omezeném přístupu uveďte v listingu cache.
Night-yes.gif Night-no.gif Doporučeno / nedoporučeno hledat v noci Doporučeno například při zážitku umocněném hledáním za tmy (cache lze ovšem na rozdíl od nočních cache hledat i ve dne). Nedoporučeno obvykle s ohledem na bezpečnost.
Winter-yes.gif Winter-no.gif Dostupné / nedostupné v zimě Informace vhodná pro plánování zimních výletů. Použijte podle toho, zda zimní podmínky (sněhová pokrývka, led aj.) znemožňují či významným způsobem ztěžují hledání.
Stealth-yes.gif Stealth-no.gif Nutné důkladné krytí / Není nutné důkladné krytí Informuje o důležitosti maskovani pohybu v terenu. Casto u mestkych kesi s vysokym vyskytem mudlů.
Firstaid-yes.gif Vyžaduje údržbu Atribut se objeví, pokud geocacher zapíše log typu Need Maintenance, kterým upozorní na nějaký problém (zničení, ztráta, poškození cache). Zobrazuje se tak dlouho, dokud vlastník nezjedná nápravu a nezapíše log typu Owners Maintenance.
Cow-yes.gif Pozor na pasoucí se dobytek!  
Nightcache-yes.gif Nightcache-no.gif Noční cache Cache speciálně vymyšlená pro hledání v noci (za denního světla ztížené podmínky pro hledání).
Parkngrab-yes.gif Parkngrab-no.gif Zaparkuj a hledej Informace o tom, zda je možné dojet autem přímo ke cachi (tzv. drive-in cache).
AbandonedBuilding-yes.gif AbandonedBuilding-no.gif Opuštěné budovy či jiné stavby. Může hrozit zřícení, propadnutí apod.
Hike short-yes.gif Hike short-no.gif Krátká cesta (méně než 1 km) Vhodné uvést u cachí charakteru multicache.
Hike med-yes.gif Hike med-no.gif Středně dlouhá cesta (1–10 km)
Hike long-yes.gif Hike long-no.gif Dlouhá cesta (více než 10 km)
Seasonal-yes.gif Seasonal-no.gif Sezónní přístup Uvádí, zda je cache bezproblémově odlovitelná ve všech ročních obdobích.
TouristOK-yes.gif TouristOK-no.gif Vhodná pro turisty  
Frontyard-yes.gif Frontyard-no.gif Soukromé pozemky V blízkosti jsou soukromé pozemky, nedoporučuje se odlov přímo za šipkou, ale po cestách.
Teamwork-yes.gif Teamwork-no.gif Týmová spolupráce Uvádí, zda se doporučuje či nedoporučuje týmový odlov.
Nebezpečí, rizika
Poisonoak-yes.gif Poisonoak-no.gif Jedovaté rostliny  
Dangerousanimals-yes.gif Nebezpečná zvířata  
Ticks-yes.gif Klíšťata  
Mine-yes.gif Opuštěný důl, lom, štola  
Cliff-yes.gif Prudký sráz, padající kameny  
Hunting-yes.gif Oblast lovu (myslivost)  
Danger-yes.gif Nebezpečné území  
Thorn-yes.gif Trny  
Vybavenost, služby
Wheelchair-yes.gif Wheelchair-no.gif Dostupné pro vozíčkáře Cache může být označena jako dostupná pro vozíčkáře, pokud je člověk na vozíku bez cizí pomoci schopen dojet přímo ke cachi a snadno na ni dosáhnout, tj. cache není umístěna vysoko a příjezdu nebrání žádné terénní překážky (např. obrubníky). Cache vhodné pro vozíčkáře se zároveň označují obtížností terénu 1.
Parking-yes.gif Parking-no.gif Možnost parkování  
Public-yes.gif Veřejná doprava Blízké vlakové nádraží, zastávka autobusu apod.
Water-yes.gif Water-no.gif Zdroj pitné vody  
Restrooms-yes.gif Restrooms-no.gif Veřejné záchodky  
Phone-yes.gif Phone-no.gif Telefon (budka)  
Picnic-yes.gif Picnic-no.gif Piknikové stoly, místo k odpočinku  
Camping-yes.gif Camping-no.gif Možnost táboření / stanování  
Stroller-yes.gif Stroller-no.gif Dostupné s kočárkem  
Fuel-yes.gif Fuel-no.gif Čerpací stanice  
Food-yes.gif Food-no.gif Občerstvení, restaurace  

Ukázky použití atributů

Vlastník cache může připojit maximálně deset atributů. Doporučuje se používat ty atributy, které jsou pro danou lokalitu vhodné a logické. Například ve městě lze očekávat možnost přístupu s kočárkem a nevhodnost jízdy na koni, proto není třeba tyto atributy používat (oficiální příklad uvádí, že na Floridě není normálně potřeba k nalezení sněžný skútr, proto se nemá tento atribut používat).

Existuje i speciální atribut needs maintenance v podobě kříže, který se nastaví jako reakce na log needs maintenance a smaže se poté, co autor provede nápravu a napíše log owner maintenance.

Grafický symbol má mezinárodní platnost. V případě, že případný nálezce neovládá jazyk, ve kterém je cache popsána, vhodně zvolený grafický symbol mu může mnohé napovědět.

Premium Members mohou rovněž využívat atributy jako kritérium vyhledávání při sestavování Pocket Queries. Toho lze využít při plánování výletů. Pokud autoři správně označili cache atributy, lze vybírat např. jen cache vhodné na procházku se psem či vyloučit cache, kam psi nemohou, v zimě vybrat jen cache, které lze bez problémů hledat i při sněhové pokrývce (atribut vločky), či vyloučit takové, kde sníh a led hledání komplikuje nebo zcela znemožňuje (přeškrtnutá vločka).

Externí odkazy