C:geo FAQ

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Tyto otázky a odpovědi vycházejí z oficiální stránek FAQ c:geo.


Obsah

Začínáme

Jsem nováček, co mám dělat, abych mohl lovit s c:geo kešky?

V krátkosti:

1. Potřebuješ vytvořit účet na stránkách http://www.geocaching.com . Zaregistruj se tam a v nastavení c:geo zadej svoje přihlašovací jméno a heslo, pod kterým ses zaregistroval(a) na geocaching.com .

2. Měl(a) by ses seznámit s typy keší a jejich atributy.

3. Zvol si nějakou keš ve své blízkosti: Spusť c:geo a z hlavní obrazovky (šest ikonek) použij „Aktivní mapu“ nebo „Nejbližší“ (u obou potřebuješ internetové připojení). Pro začátek bude vhodné vybrat tradiční keš (ikonka zelené krabičky) s nízkou obtížností a terénem – čím míň hvězdiček, tím lehčí keš.

Než tedy začneš hledat, bylo by dobré, kdybys měl(a) už nastudováno, jak a čím se keše od sebe liší a co u nich znamenají všechny ty hvězdičky, ikonky a zkratky.

Přihlásil(a) jsem se a co dál?

Když spustíš c:geo poprvé, nasměruje tě rovnou na stránku nastavení služeb. Kromě geocaching.com jsou tam možnosti přihlásit se na národní stránky opencaching a jiné, což tě teď nemusí zajímat. Důležité je přihlásit se jménem a heslem na geocaching.com. Pak se vrať tlačítkem Zpět na hlavní obrazovku (šest ikonek). Při dalším spuštění c:geo se ti hlavní obrazovka otevře rovnou.

Vidím v c:geo keše, ale jak na ně?

Ťukni na ikonku keše (ať už na mapě nebo v Nejbližších) a otevřou se ti detaily keše. Vidíš tam důležité věci jako velikost, obtížnost a terén a také atributy – ikonky se symboly. Pokud nevíš, co která znamená, ťukni na ně a ikony se změní v textový popis. Nepodceňuj je! Například některé keše nejsou přístupné v zimě, v určitou denní dobu nebo potřebují k odlovu pomůcky a to se dozvíš také z atributů. Gestem doleva se dostaneš na listing keše. Úplně dole je zašifrovaná Nápověda. Ťuknutím na ni se ti zobrazí. Dalším gestem doleva se otevřou poslední logy na keši a dalším případné obrázky.

Přečti si listing, prozkoumej obtížnost a atributy, abys věděl(a), co tě čeká.

Když jsi připraven(a), můžeš se dát navigovat ke keši. To je možné několika způsoby:

- Kompas - růžice ti ukazuje směr a vzdálenost ke keši

- Radar (volitelně) – pokud máš v mobilu nainstalovaný nějaký jiný program, který c:geo podporuje (Locus, GPS Status), otevře se jejich navigační nástroj

- Zobrazit na mapě – otevře se mapa s tvou pozicí, polohou a vzdáleností keše. Kurzor ukazuje směr, kterým se díváš

- Zobrazit na jiné mapě – ukáže se nabídka jiných mapových aplikací nainstalovaných v mobilu (např. mapy.cz)

- Navigace (Řízení, Kolo, Chůze) – spustí se turn-by-turn navigace v Google mapách, případně se zobrazí nabídka navigací nainstalovaných v mobilu


Tyto volby najdeš v horním řádku keše vedle jejího názvu. Ikonka kompasové růžice standardně spouští kompas. Vedle je ikonka šipky s tečkou. Tou se zobrazí nabídka dalšího možného navigování popsaného výše.

Můj kompas ukazuje špatný směr nebo se nehýbe.

V 99% je to problém tvého zařízení. c:geo pouze používá informace o poloze poskytované systémem Android.

Zkus nejdřív zkalibrovat svůj kompas opakovaným opisováním ležaté osmičky.

Zkontroluj taky, jestli jsi aktivoval(a) magnetický senzor. Při spuštěném kompasu stiskni tlačítko menu a vyber Aktivovat senzory/ Použít kompas. Pokud tvé zařízení nemá magnetický kompas, tato volba nebude aktivní.

Co to je Radar?

Základní navigační pomůcka v c:geo je kompas. Radar je funkce aplikace třetí strany nazvaná „GPS Status“ dostupné na Google Play. Po její instalaci se ve volbě navigace objeví Radar. Tuto volbu aktivují i jiné aplikace, jako např. Locus.

Vyluštil(a) jsem mysterku/multinu, jak a kam zadám finální souřadnice? Otevři vyluštěnou keš a přejeď gestem doprava na stránku bodů trasy. V některých případech už tam můžou být nějaké body zadané od ownera keše – stage, finálka zatím bez souřadnic, ale také doporučená parkoviště, odbočky, vyhlídky atd. Svůj bod (stage, finálku, …) přidáš tlačítkem Přidat bod trasy. V novém okně zadej souřadnice, nabízené pojmenování „Cíl“ můžeš přejmenovat dle libosti (nebo si vyber z rozbalovacího menu) a ulož. U uloženého bodu ťukni na ikonu kompasu vpravo nebo přidrž na textovém poli bodu prst a vyber z nabídky jiný způsob navigace. A můžeš se vydat ke keši.

Finálka keše se musí vypočítat projekcí bodu. Co s tím?

Na to musíš mít souřadnice, směr a vzdálenost. Tyto hodnoty bys měl(a) zjistit při luštění keše. Pak přidej nový bod trasy, vlož souřadnice, do políčka Směr zadej azimut (0-360), vzdálenost pod něj a ulož. Poté bude c:geo navigovat už na vyprojektovaný bod.

Kam se ukládají vypočtené souřadnice?

Standardně do databáze v telefonu. V okně bodu trasy je ale několik voleb:

- Neměnit souřadnice keše – souřadnice se uloží do telefonu a ikona keše zůstane na mapě v původní pozici

- Nastavit jako souřadnice keše v c:geo – uloží se do telefonu a ikona keše se umístí na vypočtenou pozici. Zároveň se uloží původní souřadnice.

- Nastavit jako souřadnice keše v c:geo a na webu – jako výše, ale zároveň se souřadnice odešlou na server geocaching.com. Tím se vytvoří záloha pro případ, že nějakým způsobem přijdeme o databázi v telefonu nebo o telefon celý. Souřadnice budou na webu pro další použití.

Jak zaloguji nález keše?

V otevřené keši ťukni na tlačítko Menu a Zalogovat návštěvu. Standardně je nastavena volba Nález a Dnešní datum. Pokud to odpovídá, stačí napsat text logu do políčka a tlačítkem šipky v záhlaví se log odešle (pokud jsi připojený(á) na internetu). Pod tlačítkem plus v kroužku jsou už předpřipraveny některé údaje jako datum, čas atd. Tlačítko Menu nabídne možnost připojit k logu obrázek a jiné volby.

Můžu k logu přidat fotku?

Ano. Na stránce logu stiskni Menu – Připojit obrázek. Můžeš vybrat už existující ze své galerie nebo vyfotit novou.

Kde c:geo ukládá fotky pořízené během logování?

To je dáno systémem a ve většině přístrojů jsou ve složce "/sdcard/Picures/cgeo".

Odesílání logů s fotkami trvá hrozně dlouho.

Fotky pořízené mobilem mohou zabírat až několik MB, takže v závislosti na rychlosti připojení může odeslání fotek trvat déle. Můžeš snížit rozlišení foťáku nebo fotky před odesláním v c:geo zmenšit. Po zvolení fotky je pod políčky Titulek a Popis rozbalovací menu s několika volbami rozlišení.

Vyzvedl(a)/vložil(a) jsem z/do keše geocoin (TB). Jak je zaloguji?

Vyzvednutí: Otevři keš, ze které jsi cestovatele vzal(a) a přesuň se doprava na stránku Inventář. Tam by měl být cestovatel uvedený. Ťukni na něj a přes ikonu tužky vpravo nahoře otevři logovací stránku. Zadej kód z cestovatele, text logu, ponech volbu „Vytažen z keše“ a pokud souhlasí datum, odešli log šipkou nahoře. Vložení: Na logovací stránce keše, do které jsi cestovatele vložil(a) je dole pod textem logu Inventář. Z rozbalovacího menu vedle cestovatele vyber „Nechat zde“ a pokud máš log ke keši kompletně vyplněný, odešli ho šipkou nahoře.

Je možné v c:geo upravit už odeslaný log?

Ne, není.

Nemůžu poslat log online.

Když se po odeslání logu zobrazí hláška „Nahrávám stránku logů“, pak ještě nebyla stránka s logy nahrána. Zkontroluj internetové připojení a počkej, až se všechna potřebná data stáhnou. Pokud není internet k dispozici nebo nefunguje server geocachingu, můžeš svůj log uložit a odeslat ho kdykoliv později. Stačí se jen vrátit tlačítkem Zpět a log se automaticky uloží. Při větším množství logů uložených offline je můžeš později odeslat na stránky geocachingu jako fieldnotes.

Proč v detailech keše chybí nové informace?

Kvůli omezení datového toku stahuje c:geo keš jen jednou a ukládá ji dočasně nebo trvale (pokud ji uložíš). Pokud chceš mít nejnovější údaje (logy, informace,…), stiskni tlačítko Obnovit.

Souřadnice keší se zdají být mimo až o několik metrů. Proč?

Pokud nejsi přihlášen, stránka geocaching.com uvádí nepřesné souřadnice. Zkontroluj, že jsi v c:geo opravdu přihlášen – na hlavní obrazovce musí být dole tvá přezdívka.

Proč c:geo ukazuje na hlavní obrazovce „Neznámá poloha“?

Adresa zobrazená dole na hlavní obrazovce se bere z on-line databáze adres Googlu. Někdy Google k tvé pozici nemá přiřazenou žádnou adresu nebo služba nefunguje, pak se objeví Neznámá poloha nebo špatná adresa. Toto nemá na funkci c:geo vliv. Pokud máš fix na GPS, pak všechno v c:geo funguje normálně a v hledání ti nic nebrání.

Dají se keše ukládat pro pozdější použití?

Jistě. V okně detailů keše nebo v okýnku keše na Aktivní mapě je tlačítko Uložit. Tím se uloží kompletní obsah keše, takže není nutné ji znovu na mapě hledat a načítat a bude pořád k dispozici včetně offline hledání. Uložené keše jsou přístupné z hlavní obrazovky tlačítkem Uložené. Pro lepší přehled je vhodné vytvořit si a pojmenovat více složek-seznamů např. podle lokace: Menu – Vytvořit nový seznam. V Nastavení c:geo – Offline zdroje je vhodné zaškrtnout Ptát se na seznam. Poté se bude c:geo při každém uložení keše ptát, do jaké složky má keš uložit. Můžeme tak mít uloženo mnoho keší a přitom je mít roztříděné do složek pro snazší orientaci.

Co znamenají symboly vpravo v seznamech keší?

Vpravo v seznamech jsou určitá čísla, barvy a symboly:

Barva: ta reprezentuje průměr hodnocení GCVote. Zelená je dobré (>3,5 hvězd), hnědá průměrné (mezi 2,5 a 3,5) a červená špatné (<2,5 hvězd). Když je políčko bez barvy, nemá zatím žádné hodnocení.

Číslo: počet Favorite points (bodů oblíbenosti), které keš dostala od kačerů na stránce geocaching.com

Symbol: označuje, že keš obsahuje trackable předměty (coiny, TB)

Data c:geo jsou uložená ve vnitřní paměti telefonu?

c:geo ukládá v mobilu dva typy dat:

1. databázi keší obsahující v základu obsah tvých seznamů keší - soubor cgeo.sqlite

2. dodatečná data (fotky, mapy,…) všech keší z tvé databáze

Samotná databáze je uložená ve vnitřní paměti telefonu (bez rootu nepřístupná). Obvykle má velikost několik megabytů. Dodatečná data jsou mnohem větší, protože obsahují veškeré obrázky z listingů keší a (volitelně) i fotky z logů nebo statické mapy.

V nastavení c:geo si můžeš vybrat, jestli má být databáze uložená ve vnitřní paměti nebo na SD kartě. Dodatečná data jsou defaultně uložená na SD kartě ve složce .cgeo.

Pozor! Současné telefony označují jako SD kartu vnitřní úložiště pevně zabudované v telefonu a skutečnou fyzickou SD kartu jako externí. Pro aplikace (jako c:geo) znamená ukládání na SD kartu právě to vnitřní úložiště. Použít fyzickou kartu jako úložiště jde pouze za pomocí rootu a příslušných programů, což je nad rámec tohoto textu.

Může c:geo psát příspěvky (logy) na Facebook?

Ne, v současné době podporuje c:geo pouze Twitter. Je zde ale možnost propojit Twitter s Facebookem, takže se tvé logy (tweety) budou posílat i na Facebook. Více informací najdeš na stránkách podpory Twitteru.

Můžu se v c:geo přihlásit pomocí svého Facebookového účtu?

Ne.

Zapomněl jsem své jméno a heslo.

c:geo používá přihlašovací údaje zadané na webu geocaching.com. Jdi tam a resetuj své heslo. Po obdržení nového hesla zadej údaje do c:geo.

Jsem BM (Basic member). Můžu si vyfiltrovat PM (Premium member) keše?

Můžeš je vyfiltrovat v seznamech a výsledcích hledání nastavením filtru. Ten je v Menu – Filtr (ikonka) – Stav – Pouze pro prémiové uživatele.

Zaplatil jsem si prémiové členství, ale nemůžu v c:geo použít funkce PM.

c:geo si při přihlašování kontroluje, jestli jsi BM nebo PM, ale těsně po upgrade účtu se může stát, že to c:geo ještě nezjistí. Lze ho přinutit přes Nastavení – Služby – Geocaching.com – Zkontrolovat.

c:geo nezná přesné umístění keše.

Když spustíš funkci Nejbližší a nemáš prémiové členství, stránka geocaching.com nevrátí seznam keší s přesnými souřadnicemi, ale jen s odhadovanou vzdáleností a ukazatelem směru. Seznam si můžeš seřadit podle vzdálenosti, ale pamatuj na to, že vzdálenosti se vztahují k místu, kde jsi spustil hledání a nezmění se s tvým pohybem. Navíc seznam těchto keší si nemůžeš hned zobrazit na mapě nebo se na ně rovnou navigovat, protože c:geo zatím nezná jejich přesné souřadnice.

Souřadnice jako basic member získáš takto:

1. Otevři detaily keše nebo ji ulož. Tím se souřadnice stáhnou a jsou k dispozici.

2. Povol v nastavení c:geo CAPTCHA (Menu – Nastavení – Služby – geocaching.com – Možnosti pro běžné členy – zaškrtnout Zobrazovat CAPTCHu). Po odeslání CAPTCHA získá c:geo souřadnice a tím je možné řazení podle vzdálenosti nebo zobrazení na mapě.

Pokud máš prémiové členství a nemůžeš keše řadit podle vzdálenosti, zkontroluj své přihlášení nebo se odhlaš a znovu přihlaš, ať c:geo zkontroluje tvé členství.

Nemůžu nastavit Google mapy.

Na některých zařízeních se může stát, že c:geo po instalaci nedetekuje Google mapy, ale pouze OSM. Ukonči c:geo nebo restartuj telefon a spusť c:geo znovu. Otevři aktivní mapu, ťukni na ikonu vrstev a vyber Google mapy. Pak by měly být trvale dostupné.

Mám nový telefon. Jak přesunu obsah dat c:geo?

Potřebuješ k tomu nějaký souborový manažer na obou zařízeních (ES File Explorer, Total Commander a jiné) a možnost přesouvat soubory mezi telefony (kabelem, mailem, cloudovým úložištěm, SD kartou atd.)

Na starém telefonu:

- Spusť c:geo

- Jdi do Menu – Nastavení – Systém a udělej zálohu databáze. Poznamenej si cestu a název souboru na konci procesu (např. /storage/emulated/0/cgeo/cgeo.sqlite)

- Otevři souborový manažer, najdi zazálohovaný soubor (cgeo.sqlite) a ulož ho na bezpečné místo pro další použití (v PC, na kartě,…)

- Volitelně: ve stejném adresáři jako cgeo.sqlite jsou i složky s dodatkovými soubory jednotlivých keší. V novém telefonu se stáhnou znovu, když si otevřeš detaily keší ze své databáze nebo si můžeš tyto složky také přenést ručně.

Na novém telefonu:

- Nainstaluj si stejnou verzi c:geo, jako byla na starém telefonu

- Spusť c:geo

- Zadej své přihlašovací údaje a nastav osobní preference (toto není součást zálohy)

- Ukonči c:geo

- Pomocí souborového manažeru najdi složku c:geo (obvykle sdcard/.cgeo) a ulož do ní zazálohovanou databázi (cgeo.sqlite).

- Volitelně: pokud sis zazálohoval(a) i složky s dodatkovými soubory keší, vlož je do složky také.

- Spusť c:geo

- Jdi do Menu – Nastavení – Systém – a dej Obnovit

Pokud jsi vše udělal správně, měl by obsah c:geo vypadat stejně jako na starém telefonu, tedy všechny seznamy keší, waypointy, poznámky offline logy atd. by měly být zpět.

Na hlavní obrazovce je hláška 'Nelze se přihlásit'.

Nejdřív zkontroluj, jestli jsi opravdu zadal správné přihlašovací údaje do Menu – Nastavení – Služby – geocaching.com. Pak ťukni na Zkontrolovat, jestli se přihlášení zadaří nebo se vrátí nějaká chybová hláška. Pokud jsi vše pečlivě zkontroloval(a) a stále chodí chyba (např. Nelze se přihlásit, Neznámá chyba), může pomoci následující: Zkontroluj, jestli máš v telefonu nastaveno správné datum a čas. Pokud je špatné datum, může to dělat problémy s připojením na zabezpečený server.

Někdy operátoři vkládají zprávy do HTML komunikace, takže se c:geo nemůže přihlásit. Toto se snadno zjistí tak, že se c:geo bez problémů přihlásí přes WiFi, ale přes mobilní data ne. Pak jdi do Menu – Nastavení – Služby – dole zaškrtni Identifikovat se jako webový prohlížeč a restartuj telefon.

Někdy se stane, že ani to nepomůže. Pak se doporučuje resetovat c:geo do továrního nastavení. Pozor! Toto smaže všechny uložené keše a nastavení c:geo!

1. Pokud chceš, udělej zálohu (Menu – Nastavení – Systém – Zálohovat)

2. Jdi do nastavení v telefonu (ne nastavení c:geo) – Aplikace – Vše a najdi c:geo. Otevři a dej Mazání dat (nebo podobně, název se může lišit).

3. Spusť c:geo znovu, měla by se rovnou ukázat přihlašovací stránka

4. Pečlivě zadej přihlašovací údaje a pak ťukni na Zkontrolovat

5. Obnov případně zálohu

Prohledávání GPX souborů trvá moc dlouho.

c:geo prohledává celou SD kartu, pokud GPX soubory nenajde v předdefinovaných složkách. Pokud máš na kartě mnoho složek a souborů, může prohledávání trvat déle. Je lepší ukládat tvé PQ do specifické složky a v nastavení c:geo ji určit jako defaultní pro import. Tato složka bude prohledávána jako první.

Podporuje c:geo jiné formáty souřadnic?

c:geo podporuje tyto formáty:

1. Stupně a minuty Zkratka: DDDº MM,MMM' Příklad: N 51º 20,382 E 007º 01,820

2. Stupně, minuty, sekundy Zkratka: DDDº MM' SS,SSS Příklad: N 51º 20' 22,920'' E 007º 01' 49,200''

3. Jen stupně Zkratka: DDD.DDDDDº Příklad: 51,339700º 7,030333º

První případ je obecně používaný v geocachingu, takže je standardní i v c:geo. Na jiné formáty u keše si můžeš přepnout ťuknutím na řádek souřadnic. Když vkládáš nové souřadnice, můžeš zvolit formát z rozbalovacího menu nahoře v okně nových souřadnic.

Konverze z a do UTM zatím není v c:geo podporována.

Aktivní mapa

Co znamenají všechny ty symboly u keší na aktivní mapě?

c:geo přidává k ikonkám keší další symboly, které indikují jejich stav:

- Přidána poznámka Personal cache note (ikona pera)

- Ručně upravené souřadnice (ikona vlaječky)

- Keš je uložená v telefonu (ikona diskety)

- Uložen offline log (červený smajlík)

- Vlastní keš (hvězda)

- Nalezená keš (smajlík)

Na mapě jsou ikony s „??“ a oranžovým kroužkem.

Toto je běžné. Ikona s „??“ znamená, že c:geo nezná typ keše. Toto se často stává, když je na obrazovce najednou mnoho keší – buď máš malý zoom nebo je hustota keší velmi vysoká. Když snížíš počet keší přiblížením nebo ťukneš na konkrétní keš, nahraje se její typ.

Oranžový kroužek znamená, že ikona keše je jen na přibližné pozici, protože c:geo nemá její přesné souřadnice. Přesnost závisí na zoomu. Čím blíže jsi, tím přesnější je pozice. Když keš otevřeš nebo uložíš, oranžový kroužek zmizí, protože c:geo tím zjistí přesné souřadnice.

Přesnost zobrazování na aktivní mapě můžeš ovlivnit zvolením strategie. Viz dále.

Jaký je na aktivní mapě rozdíl mezi strategiemi?

Aktivní mapa nabízí čtyři strategie. Některé se zaměřují na rychlost stahování, jiné na přesnost pozice a informací. Na aktivní mapě si je můžeš vybrat přes Menu – Strategie. Rozdíly jsou:

- Nejrychlejší: natáhne jen přibližnou pozici keše bez jejího typu

- Rychlá: stejná jako Nejrychlejší, ale zkusí zjistit typ keše

- Detailní: stejná jako Rychlá, ale natáhne detaily 20 keší kolem tvé pozice

- Závislá na rychlosti: automaticky přepne z Detailní na Rychlou při rychlosti 30km/h

„Rychlá“ strategie identifikuje pouze Tradiční, Multi, Mystery a Event keše. Ostatní budou zobrazeny jako „??“.

Aktivní mapa pořád zobrazuje vlastní/nalezené keše, i když jsem zakázal(a) jejich zobrazování.

To je stejné jako na mapě webu geocaching.com. Když mapu hodně oddálíš, vlastní/nalezené keše už nejsou skryté. Musíš mapu přiblížit, ať c:geo může tyto keše identifikovat a skrýt.

Po spuštění aktivní mapy c:geo zamrzne nebo spadne.

Jdi do nastavení a změň mapu na OSM. Spusť aktivní mapu, měla by fungovat. Pak můžeš přepnout zpět na Google mapy, pokud chceš.

Je možné otevřít aktivní mapu na nějaké vzdálené poloze? Ano, jde to i bez zoomování a rolování mapy. Spusť hledání podle adresy a pak ťukni na ikonu mapy vpravo nahoře. Pokud se nezobrazí mapa na hledané adrese, otevři jednu keš ze seznamu nalezených keší, vrať se zpět a otevři mapu znovu. Pak povol aktivní mapu přes Menu.

Aktivní mapa neukazuje keše.

Zkontroluj, jestli je aktivní mapa povolená v Menu – Povolit aktivní mapu. Vidíš to také v záhlaví mapy. Nadpis „Mapa“ znamená, že aktivní mapa je zakázaná, „Aktivní mapa“ že je povolená.

Aktivní mapa se vždycky otevře v Paříži.

Paříž je defaultní lokace, pokud c:geo nemůže zjistit jakékoliv informace o skutečné poloze tvého telefonu, nemáš nastavené domovské souřadnice na stránce geocaching.com a c:geo nikdy předtím neznalo tvou pozici. Ujisti se, že máš v telefonu povoleno zjišťování polohy. Stačí, když aspoň jednou zafixuješ svou polohu přes GPS a c:geo si ji bude pamatovat. Také si můžeš zadat domovské souřadnice na geocching.com a c:geo je načte, pokud nebude mít jiné informace o poloze.

send2cgeo

Co a na co je send2cgeo?

Send to c:geo (Pošli do c:geo) je rychlý způsob, jak poslat listing keše z webu do c:geo. Přehled a popis (v angličtině) je na http://send2.cgeo.org

Jak pošlu keš do telefonu pomocí send2cgeo?

V c:geo si otevři složku, do které chceš keše poslat a zadej Menu – Import – Import z webu. Poté c:geo čeká na nové keše z send2cgeo.

V prohlížeči (v PC) otevři keš a pokud je skript send2cgeo správně nainstalovaný a aktivovaný, měl bys mít v záhlaví listingu tlačítko „send to c:geo“. Po kliknutí na něj se keš odešle do c:geo.

V současnosti je tlačítko „send to c:geo“ aktivní zde:

- Stránka keše - vedle tlačítka „Send to my phone“

- Na mapě - ve vyskakovacím okénku keše

- Stránka výsledku hledání – malá ikonka mobilu v seznamu úplně vpravo

- Stránka naposledy prohlížených keší – ikonka mobilu vpravo

Můžu používat více prohlížečů/telefonů?

Ano. Musíš každý telefon zaregistrovat pro každý prohlížeč.

Na stránce je hláška "Register first" (nejdřív se zaregistruj), ale já už registrovaný jsem. Když se ti to stane v Chromu, zkontroluj nastavení cookies. Send2cgeo může vyžadovat povolení cookies třetích stran. Otevři stránku geocaching.com a podívej se do adresního řádku. Pokud je na konci adresy symbol cookie s červeným x, klikni na něj a ve vyskakovacím okně na „Maintain cookie blocking“ (nebo podobně) a povol send2.cgeo.org.

Jak nainstaluju send2cgeo do Chromu?

Od určité verze nedovoluje Chrome přímou instalaci uživatelských skriptů, proto plánujeme publikovat skript v Chrome webstore. Do té doby musíš použít pro instalaci add-on Tampermonkey:

1. Nainstaluj Tampermonkey z webstoru

2. Otevři stránku send2cgeo se skriptem http://send2.cgeo.org/script.html

3. Spusť instalaci skriptu kliknutím na Start

4. Tampermonkey přebere instalaci, potvrď ji, když bude potřeba

5. Zaregistruj se

Jak se zaregistruju do send2cgeo?

K použití send2cgeo potřebuješ:

a) Zaregistrovat svůj prohlížeč na našem serveru

b) Zaregistrovat svůj telefon na našem serveru

c) Propojit svůj telefon s našim serverem

Zaregistrovat prohlížeč je snadné. Otevři stránku send2cgeo a klikni na Register your browser. Po registraci můžeš zadat „friendly name“.

Telefon se registruje v nastavení c:geo: Menu – Nastavení – Služby – send2cgeo. Můžeš nastavit jméno a ťukni na Registrovat. Po registraci dostaneš PIN. Ten je platný jen jednou a přibližně jednu hodinu. O nový můžeš požádat kdykoliv. Na webu klikni na „Add device“, zadej PIN, který jsi obdržel v telefonu a klikni na Add.

OpenStreetMap

Co je OSM:Offline?

Díky OSM:Offline máš možnost používat mapy v c:geo, i když nejsi připojený(á) k internetu, což může být také užitečné v zahraničí nebo v místech se slabým nebo žádným signálem. V kombinaci s kešemi uloženými v c:geo (manuálně nebo přes import GPX) a možností logovat offline máš kompletní řešení pro lovení keší offline.

C:geo podporuje mapy mapsforge, které používají vektorové mapy založené na datech open street maps.

Jsou s OSM mapami nějaké problémy?

Ano, o některých víme:

- pokud spustíš několik map zároveň (např. Aktivní mapa – Otevřít keš – Navigovat – Zobrazit na mapě), může to v závislosti na tvém telefonu zahltit paměť, což vede k pádu. Snaž se omezit několikeré spuštění map najednou.

- Rozsáhlé mapy můžou způsobit pomalé vykreslování a někdy i pád. Zkus použít menší soubory map.

Kde si OSM mapy můžu stáhnout?

C:geo podporuje mapy z mapsforge ve verzích 0.3.0 a 0.2.4. Doporučuje se požívat verzi 0.3.0, protože u 0.2.4 může v budoucnu skončit podpora.

Na stránkách mapsforge je už k dispozici mnoho připravených map a skoro všechny země jsou volně ke stáhnutí a jsou často aktualizovány.

Další zdroj jsou stránky Openandromaps, které nabízejí kromě map mnoha zemí a regionů také témata map upravená například pro pěší turistiku, MTB apod.

Pro české uživatele bude asi nejideálnější začít na českých stránkách osm.paws.cz, kde jsou kromě České a Slovenské republiky i okolní státy.

Pravidelně aktualizované offline mapy celého světa jsou k dostání i na webu AndroidMaps.

Jak se používají témata pro OSM mapy?

Pomocí témat lze například změnit barevný styl mapy (třeba pro noční zobrazení) nebo zvýraznit určité objekty (cyklostezky, vrstevnice atd.)

Témata jsou k dispozici i na stránkách zveřejněných výše, nebo je můžeš zkusit vyhledat například dotazem „noční téma pro vektorové mapy“ (night theme for vectromaps).

Stažené téma (obvykle v zip archivu obsahující složky a xml soubory) rozbal do složky na své kartě. Ta bude společná pro všechna témata a v nastavení c:geo nastav cestu k ní.

Pokud jsi vše nastavil(a) správně a téma je v pořádku, mělo by být dostupné na aktivní mapě přes Menu – Vyber téma mapy.

Jak používat OSM offline mapy?

Stažené mapy ulož do telefonu nebo SD kartu. V jedné složce můžeš mít více map (pro různé země). Pokud používáš i Locus, ulož mapy do složky /Locus/mapsVector a budou dostupné v Locusu i c:geo. V nastavení c:geo – Mapa ťukni na položku Složka s offline mapami. To automaticky spustí prohledávání a nabídne výsledek nalezených map. Pokud c:geo žádnou nenajde, můžeš cestu zadat ručně přes tlačítko Vyber umístění. Po nalezení map jednu vyber. To lze udělat i přímo na aktivní mapě přes tlačítko Vybrat typ mapy (ikonka tří vrstev), kde se zobrazí všechny dostupné mapy – online i offline.

Hledání keší offline.

Můžu použít c:geo pro hledání keší offline?

Standardně je c:geo myšleno jako nástroj s online přístupem k serveru geocaching.com. Nabízí ale i offline funkce pro použití bez přístupu na internet.

Aby mohlo c:geo fungovat offline, je potřeba zajistit několik věcí:

1. Uložit keše do telefonu (ručně nebo importem GPX)

2. Stáhnout a nainstalovat offline mapy

Pro offline logování je nutné zaškrtnout položku Menu – Logování – Povolit offline logování. Poté nebude c:geo zasílat logy na internet, ale uloží je. Později můžeš logy exportovat jako field notes nebo je po připojení k internetu znovu z c:geo odeslat.

Co jsou field notes a jak je mám použít?

Field notes (poznámky z terénu) slouží k offline logování nálezů keší a jejich hromadnému odeslání na stránky geocaching.com. c:geo podporuje export field notes a také automatické nahrání na stránky.

Když v c:geo uložíš offline logy (což nemusí být jen Found), máš možnost je exportovat místo jejich odesílání online. Offline logy jsou v seznamu keší označeny oranžovou čárou. Pro jejich export musíš v seznamu uložených keší vybrat Menu – Export – Poznámky z terénu. Pak vyber, jestli je chceš uložit pouze do mobilu nebo je rovnou odeslat na stránky gocaching.com. Volba „Jen od předchozího nahrání“ zkontroluje poslední nahrání na web a odešle jen ty následující.

Po odeslání na web se ti ukáže, že poznámky čekají na zpracování a ty tak můžeš své logy zpracovat v prohlížeči.

Co jsou statické mapy?

c:geo volitelně stahuje z google map snímky okolí keší a jejich waypointů a ukládá je pro offline použití uložených keší. Stahují se letecké snímky i výřezy klasické mapy v různých úrovních zvětšení. Takže pak máš k dispozici mapu, i když nepoužíváš OSM offline mapy.

Ukládání map se zapíná v Nastavení – Offline zdroje – Statické mapy, kde se také zvolí, jestli se mají ukládat mapy ke keším nebo i bodům trasy. Samotné mapy se zobrazí ze stránky detailů konkrétní keše přes tlačítko Navigovat – Statické mapy.

Proč nemají některé keše statické mapy?

Limit Googlu pro stažení map je 1000 požadavků za den. Když stahuješ velký počet keší, můžeš tento limit překročit, protože každá keš má minimálně pět map a při volbě stahování waypointů ještě víc. Když limit překročíš, musíš počkat do dalšího dne.

Je v c:geo možné hromadné odeslání logů na web?

Zatím ne. Můžeš jen použít export field notes.

Vzdálenosti ke keším hodně kolísají.

U někoho můžou vzdálenost v seznamech keší nebo u kompasu skákat od metrů po několik kilometrů. Pravděpodobně tvůj mobil běží na Cyanogenmod 10.

Jiné

Nová verze c:geo je označená jako nekompatibilní.

Máš zastaralý Android. Skončili jsme podporu Androidu pod verzi 2.3.

Nepoužívám Google Play, ale chtěl(a) bych c:geo.

Poslední verzi (ale i starší) můžeš stáhnout z GitHub . Momentální nightly verze je na stránkách c:geo pod Download Nightly Builds.

Popis keší i další text jsou nečitelné.

Od verze 2014.08.27 používáme hardwarovou akceleraci. Některá zařízení s tím můžou mít problém a zobrazují rozmazaný text nebo vůbec žádný. U některých známých zařízení je tato funkce vypnuta automaticky, ale ručně to můžeš udělat přes Menu – Nastavení – Systém – Povolit hardwarovou akceleraci.

Mapa nemá horní lištu s menu.

Na tabletech s Androidem 3.x je problém se zobrazováním lišty na mapě. Pracujeme na tom.

OSM mapy se nezobrazují správně.

Někteří uživatelé hlásí problém, že se OSM mapy (offline a online) zobrazují jen částečně a také ikony keší jsou seřazeny do svislé linky, místo aby byly na svých skutečných pozicích. Toto je problém zařízení s procesorem Media Tek, který má matematickou chybu v kompileru. Protože je to chyba mimo c:geo, nemůžeme ji opravit. Vytvořili jsme ale verzi c:geo, která tento problém obchází. Je ke stažení zde: c:geo Nightly Build - NOJIT.