Challenge

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
  • Tento článek pojednává o virtuálních výzvách. O zvláštním typu fyzické cache s výzvou pojednává samostatný článek Challenge cache.

Geocaching Challenge (česky výzva) je typ geocachingové aktivity, zavedený 19. 8. 2011. Jedná se o činnost, která se liší od hledání fyzických schránek (keší). Spočívá v tom, že geocacher přijme výzvu, kterou zveřejnil jiný geocacher, a snaží se ji na určitém místě splnit – například vyfotografovat se na nějakém konkrétním místě, pořídit z nějakého místa fotografii či splnit nějaký úkol, který se váže ke konkrétnímu místu.

Výzvy mají umožnit geocachingové aktivity i na místech, kam nelze z různých důvodů umístit fyzickou cache. Základní myšlenka výzev je „jdi někam a něco udělej“.

Obsah

Typy výzev

Jelikož jde o novou záležitost, existují prozatím dva typy výzev. Groundspeak slibuje do budoucna více typů.

  • Výzva k akci (Action Challenge) – spočívá ve splnění určitého úkolu, např. vyjít na věž, projít určitou trasu v horách, atd.
  • Výzva k fotografování (Photo Challenge) – úkol spočívá v pořízení fotografie dle požadavků autora výzvy, obvykle vyfotografovat se na určitém místě při nějaké činnosti.

Výzvy, které mohou přidávat jednotliví uživatelé, jsou vždy vázány na nějaké místo. Existují i výzvy, které lze splnit na kterémkoliv místě světa (Worldwide Challenges), ty však zatím může zveřejňovat pouze "Groundspeak".

Zveřejňování výzev

Výzvy mohou zveřejňovat pouze Premium Members (přijímat a plnit výzvy však může každý registrovaný geocacher). Každý může zveřejnit pouze jednu výzvu během 24 hodin. Před zveřejněním je však možné mít rozpracovaných více výzev najednou.

Výzvy nejsou schvalovány reviewery. Výzvu lze zveřejnit bez schválení někým jiným. PM mohou zveřejňovat pouze výzvy vztahující se ke konkrétním souřadnicím.

Pro výzvy neplatí pravidlo saturace, tedy žádná minimální vzdálenost, jako u fyzických geokeší. Zatím nejsou stanovena ani omezení týkající se komerčního či jiného podobného obsahu. Budoucí vývoj záleží na mínění komunity geocacherů.

Hlasování

Výzva hlasování.PNG

O tom, zda zůstane výzva zachována, nebo bude odstraněna, rozhodují geocacheři hlasováním. Každý geocacher – bez ohledu na to, zda se výzvy zúčastnil – může jednotlivé výzvy ohodnotit kladným (palec nahoru) nebo záporným (palec dolů) hlasem.

Pokus se cacher domnívá, že existuje důvod, aby byla výzva odstraněna, může ji označit příznakem (vlaječkou):

  • prohibited (zakázané) – výzva k aktivitě porušující zákaz;
  • offensive (urážlivé);
  • spam;
  • unplayable (nehratelné) – nereálná, nesplnitelná výzva.

Pokud je výzva takto označována často, bude odstraněna.

Jak splnit výzvu

Přijetí výzvy
Splnění výzvy

Před splněním je nutné výzvu přijmout (accept). Na její stránce se vpravo od popisu nachází odkaz Accept this Challenge (přijmout tuto výzvu). Kliknutím na tento odkaz bude pro vás výzva označena jako přijatá. Pokud to chcete vrátit zpět, klikněte na odkaz Leave this Challenge (opustit tuto výzvu).

Pokud jste výzvu splnili, na stejném místě použijte odkaz Mark Complete (označit jako ukončené). Objeví se vyskakovací okno s blahopřáním ke splnění výzvy. Do okénka napište jakýkoliv komentář k této výzvě (maximálně 2000 znaků). Pod tím najdete funkci k nahrání fotografie (Upload a Photo). Odkaz na výběr souboru s obrázkem vypadá v různých prohlížečích odlišně. Po napsání komentáře a výběru fotografie potvrďte splnění výzvy kliknutím na Complete (dokončit). Váš komentář s fotografií se objeví mezi komentáři ostatních geocacherů v dolní části stránky.

Splnění výzvy.PNG


Pozor! Pod popisem výzvy se nachází políčku, kam je možné psát komentáře k výzvě (Write a comment...). Je to jakási obdoba logu Write note u keší. Slouží k napsání poznámky, nikoliv k označení výzvy jako splněné! (O tom, že to je pro mnohé geocachery matoucí, svědčí množství poznámek o smazání komentáře (Comment Removed) v jejich přehledu.)

Write a comment (challenge).PNG

Pokud byste chtěli vzít splnění výzvy zpět, můžete v pravé části stránky (tam, kde jste výzvu přijímali a označovali za splněnou) použít odkaz Mark Incomplete (označit jako neukončené).

Na tomto místě také vidíte počet lidí, kteří danou výzvu přijali (accepted) a splnili (completed).

Externí odkazy