Challenge cache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
 • Tento článek pojednává o zvláštním typu fyzické cache. O virtuálních výzvách pojednává samostatný článek Challenge.

Challenge cache (keše s výzvou, výzvové keše) jsou zvláštním typem mystery/puzzle cache obsahující podmínku (žádost k nálezci) související výhradně přímo s geocachingem, waymarkingem či wherigo (typicky s potřebným odlovem jiných keší, ať už několika, či jedné).

Oficiální pokyny

Od 21.4.2015 není možné zakládat Challenge cache.

Níže je překlad oficiálních pokynů z tzv. vědomostní knihy Groundspeaku, článek 4.14:

Keš s výzvou vyžaduje od nálezce splnění podmínky nebo série úkolů související s geocachingem, waymarkingem či wherigo předtím, než je možné zalogovat nález takové keše. Tyto podmínky nebo úkoly se považují za podstatu keše s výzvou, nikoliv za dodatečné podmínky pro logování (Additional Logging Requirements, ALR).

Keše s výzvou se liší svým zaměřením, rozsahem a povahou, ale všechny musejí být formulovány kladně a vyžadovat, aby něco bylo vykonáno. Keše s výzvou se uvádějí jako typ mystery.

Předkladatel keše s výzvou musí prokázat, že výzva je splnitelná. Může být reviewery vyzván k tomu, aby podal důkaz o tom, že sám předtím splnil podmínku, anebo o tom, že výzva je splnitelná pro nezanedbatelný počet geocacherů (nálezců).

Je důležité, aby vlastníci keší zvážili, jakým způsobem budou dokládána tvrzení, že výzva byla splněna. Požadavky na zalogování v listingu keše musejí reflektovat tuto rozvahu a musejí být logisticky proveditelné. Vlastníci keší s výzvou mohou být také požádáni o načrtnutí plánu dlouhodobé údržby keše.

Několik základních poznámek ke zvážení při zakládání keše s výzvou:

 1. Challenge cache musí obsahovat slovo "Challenge" v názvu cache.
 2. Tento typ cache je zařazen mezi cache typu Mystery/Unknown.
 3. Při tvorbě challenge cache se vyvarujte zbytečných omezení. Konkrétně:
  • Challenge založené na specifickém seznamu keší, jako jsou například schránky uložené konkrétními ownery, obvykle nebudou publikovány.
  • Challenge nesmí obsahovat omezení vyplývající z data nálezu – do splnění výzvy tak mohou být počítány i geocache nalezené před jejím zveřejněním.
 4. Výzva musí být splnitelná po celou dobu existence challenge cache. Výzva, která vyžaduje "nalézt během roku 2011 stovku multi-cache", by neměla být publikována, protože není dosažitelná pro nové účastníky hry.
 5. Geocache s výzvou založenou na jednom nebo více nesplnění, např. DNF, pravděpodobně nebude schválena.
 6. Splnění požadavků výzvy by nemělo nikoho nutit k tomu, aby se vzdal hledání jiných geokeší. Například výzva stanovující, že "10% z vašich nálezů musí být logy typu attended (eventy)", by nutila geocachera omezit lov jiných typů geokeší. Tím by byl nepatřičně ovlivněn jeho výsledný požitek ze hry.
 7. Logování keše s výzvou nesmí být podmíněno zakládáním nových keší nebo waymarků. Výzva musí být dosažitelná i pro toho, kdo keše ani waymarky nevlastní.
 8. Ke splnění keše s výzvou nesmí být vyžadováno logovat dočasně znepřístupněné (disabled) nebo archivované keše.
 9. Výzva by měla být chápána jako osobní ocenění za splnění úkolu, nikoliv jako vítězství v soutěži nad ostatními geocachery. Např. výzva postavená na prvním nálezu (FTF) je soutěží s ostatními geocachery, a proto není publikovatelná.
 10. Cache s výzvou musí být dosažitelná, aniž by hledač musel kontaktovat ownera. Listing cache musí obsahovat přesné souřadnice nebo popisovat způsob k jejich získání (pokud jde o puzzle).
 11. Pokud má být nová „challenge cache“ publikována v oblasti, kde už podobná cache existuje, pak je nutné, aby nová výzva měla jedinečná kritéria ke splnění (tj. soubor geokeší, waymarků etc.)

Ačkoliv se vám může zdát, že právě vaše keš naplňuje veškerá zde vyjmenovaná pravidla, reviewer jako zkušený geocacher může nalézt důvod k znepokojení, kterého jste si nemuseli všimnout, a z tohoto důvodu vaše keš nemusí být publikovatelná.

Jako každá schránka je i keš s výzvou publikována nebo zamítnuta na základě svých vlastností. Existují dříve schválené keše, které by za aktuálních podmínek publikovány nebyly.

Externí odkazy