Kronika českého geocachingu

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Kronika je řazena chronologicky, jednotlivé odstavce jsou uvedeny zkratkou, která označuje téma odstavce.

[Aféra] - Aféry cloumající komunitou, kdy je malá naděje na shodu diskutujících

[GC.cz] - Historie serveru Geocaching.cz

[GC.cz/GC.com] - Vztah mezi Geocaching.cz a Geocaching.com

[OC.cz] - Historie serveru Opencaching.cz

[Ostatní] - Odstavce nespadající jinam

[RVWR] - Odstavce týkající se reviewerů


2001 červen: [Ostatní] V České Republice je založena první cache Tex-Czech. Cache je tvořena pouze igelitovou taškou, teprve po několika letech je taška vyměněna za pevnou krabici.

2003 červen: [GC.cz] Vznik stránek Geocaching.cz. Původní design stránek si můžete prohlédnout zde.

2004: [GC.cz] Nový design stránek Geocaching.cz, prohlédnout si ho můžete zde.

2004: [GC.cz/GC.com] Na základě komunikace admina Honzy (bartj) se zástupci Groundspeaku došlo k neformální dohodě mezi GC.cz a GC.com. (Spekulace: Toto si fakt cucám z prstu, nic o tom nevím a rád bych někoho služebně staršího požádal o doplnění) Groundspeak denně poskytoval serveru GC.cz data, která obsahovala kompletní dění na území ČR - všechny kešky a jejich status, všechny logy včetně DNF, published apod., informace o všech geocacherech lovících na území ČR. Tato data byla každou půlnoc (našeho času) zpracována a zanesena v patřičných formách na stránky GC.cz. Proto jsme v této době měli mapu, která sice byla nevzhledná, ale obsahovala všechny keše a uměla částečně filtrovat. Mohli jsme bez jakéhokoliv přihlášení na GC.com na jedno kliknutí stáhnout gpx soubor se souřadnicemi všech keší v celé ČR. Měli jsme denně aktualizovaný přehled bodových statistik českých geocacherů a chronologicky řazený seznam všech logů, což byla jediná možnost, jak si prohlédnout např. DNF logy daného dne nebo určitého geocachera a neprocházet náhodně všechny keše.

2004 únor: [GC.cz] První pražský event First czech geomeeting / Prvni ceske geosetkani (GCHBQ3) pořádaný Milancerem. Účast: 12 cacherů / teamů

2004 květen: [GC.cz] První celostátní event Vysočina 2004 (GCHXHJ), uspořádán rukou společnou Groulou a bxhome teamem. Účast: 15 cacherů / teamů

2005 červen: [RVWR] Po korespondenci s několika českými geocachery navštívil fórum na GC.cz americký reviewer Erik88l-r a navrhnul výběr českého reviewera schvalujícího také keše v okolních východoevropských zemích. Po zhruba týdenní diskuzi (vlákno) se komunita dohodla na nominaci Haggaea, který ji přijal a stal se tak prvním českým reviewerem. Díky změně reviewera došlo při schvalování nových keší k lepšímu přizpůsobování pravidel GC našim podmínkám a zákonům (ty se od USA mnohdy značně liší) a lepší komunikaci o možných problémech se zakladateli, než když bylo schvalování centrální z USA bez znalosti místních poměrů.

2006 leden: [OC.cz] Jako reakce na komerční základ některých služeb firmy Groundspeak a uzavřený přístup k datům (viz např. aféra POI.cz dále) vzniká z popudu rakouského geocachera BalkanSabranije server Opencaching.cz. Tento server dnes stojí na pokraji zájmu a část české geokomunity ho z principu odmítá.

2006 duben: [Ostatní] Firma Mountfield dává v akci ke kolu zdarma GPS eTrex Legend. Dříve drahé zařízení se tak dostává do rukou mnohem více uživatelů a tím dochází k masovějšímu rozšíření geocachingu v ČR. S tím je spojený i nástup nových geocacherů, kteří často nemají ke geocachingu žádný vztah a mnohdy vědomě ignorují zavedená pravidla, což někteří služebně starší geocacheři nevidí příliš rádi. Tento problém se ještě mnohokrát opakuje poté, co geocaching objeví klasická tištěná média. Počet geocacherů v ČR poprvé od vzniku geocachingu na začátku století začíná rychle růst.

2006 srpen: [RVWR] Dosud jediný český reviewer Haggaeus se dohodnul na spolupráci se slovenským geocacherem Igim, který byl po schválení Groundspeakem jmenován reviewerem pod přezdívkou Geolens Reviewer.

2006 září: [GC.cz] V reakci na kladení stále stejných otázek ve fórech gc.cz vzniká wiki s plánem na vytvoření encyklopedie geocachingu.

2006 listopad: [GC.cz/GC.com] Server GC.cz přestal nabízet online mapu keší a data ke stažení. Situace vypadá nejdříve jako vtip ("vybombardování mapy"), pak jako dočasné technické problémy a nakonec jako definitivní stav. Je to dáno tím, že rozvoj geocachingu a celkový počet keší v ČR postoupil natolik, že se Groundspeak rozhodl ukončit nezávaznou spolupráci s GC.cz, pokud zástupci serveru nepodepíší závazná pravidla o poskytování dat regionálnímu serveru. Ze dne na den uživatelé GC.cz přišli o všechny nadstandardní výhody zdarma. Nově příchozí už nebyli zvyklí dostávat celý balík dat ČR a nastal dříve nevídaný jev, kdy i někteří nováčci si zakoupili PM pár týdnů po založení účtu. Nedostupnost dat z GC.com způsobuje některé problémy na GC.cz. Noví geocacheři se nemohou na GC.cz zaregistrovat, protože registrace využívala informací dříve stahovaných z GC.com. Zvyšuje se tlak na admina Honzu (bartj). Začala dlouhá licenční jednání s Groundspeakem.

2007 leden: [GC.cz] Zprovoznění nového redakčního systému Community Server a s tím spojený nový design stránek (ukázka zde) (Spekulace: Změnu si vyžádaly nejspíš technické problémy s registracemi a nedostatek času stávajícího provozovatele Honzy (bartj) na údržbu systému. Rozhodl se proto nasadit hotové řešení.)

2007 březen: [CG.cz/GC.com] Uzavření smlouvy mezi GC.cz a GC.com o poskytování dat. Smlouva neumožňuje využití informací o keších v takovém rozsahu jak bylo dříve. Souřadnice keší nesmějí být na základě této dohody serverem GC.cz zveřejňovány a mohou být dostupné jen prostřednictvím serveru GC.com. (vlákno)

2007 duben: [GC.cz] Vzhledem k pasivitě stávajícího administrátora GC.cz se hlásí (vlákno) Choze jako "pomocný administrátor". Zajišťuje komunikaci mezi uživateli a provozovatelem GC.cz a snaží se reagovat na připomínky uživatelů v rámci možností redakčního systému.

2007 červenec: [GC.cz] Změna redakčního systému z Community Serveru na PHP-fusion a s tím spojený nový (současný) design stránek GC.cz. Změna byla vyvolána ukončením možnosti využití Windows Serveru, na kterém běžel stávající systém. Navíc nebyly dostupné zdrojové kódy k použité verzi Community Serveru a tak nebylo možné provádět některé změny, které byly uživateli požadovány. Nová verze Community Serveru s dostupnými kódy už nebyla bezplatná. Bylo odhlasováno (vlákno) přejít na otevřený systém. Během jednání o nové podobě redakčního systému navrhuje Choze PHP-fusion. Žádný protinávrh na komplexní systém (fórum, galerie, soubory ke stažení) nepadne a tak je tento systém vybrán. Jako dobrovolník na programátorské práce na novém systému mu pomáhá Pepa.

2007 červenec: [Aféra] Aféra POI.cz. POI.cz je server, který umožnil svým uživatelům zveřejnit POI se souřadnicemi keší v ČR. Zveřejnění je v rozporu s ToU firmy groundspeak. poi.cz po nátlaku některých geocacherů data stahuje. S tímto krokem část české geokomunity nesouhlasí (vlákno, vlákno ve fóru na poi.cz).

2007 září: [GC.cz/GC.com] Došlo alespoň k částečnému plnění dohody ze strany Groundspeaku a dostali jsme testovací sadu dat (vlákno). Admin Pepa ho použil k vytvoření nové kešmapy na serveru GC.cz na podkladě současného API od Amapy.cz. Kešmapa obsahuje filtrování a díky modernějším mapám je přehlednější. Licenční podmínky dat poskytnutých Groundspeakem neumožňuje zveřejňování souřadnic. Kvůli nemožnosti reálné ochrany dat při přenosu mezi GC.cz a mapou byla jako ochrana těchto dat před zneužitím zvoleno znepřesnění souřadnic.

2007 říjen: [RVWR] Po předchozí neoficiální dohodě mezi stávajícími reviewery (Spekulace) a následné všeobecné veřejné shodě ve fóru(vlákno) byl Groundspeaku navržen ke jmenování a následně schválen geocacher Poník jako třetí český reviewer pod přezdívkou Geohorse reviewer. Koncem října naopak řady našich reviewerů opouští haggaeus, který tuto činnost vykonával 2,5 roku a za kterou mu patří dík!

2007 říjen: [Aféra][GC.cz/GC.com] Aféra GeoGet. Firma Groundspeak se obrací na GC.cz kvůli propagaci projektu GeoGet, jehož jedna funkce umožňuje porušení ToU serveru GC.com. Vzhledem ke snaze udržet dobré vztahy s provozovatelem hry a možné oprávněnosti protestu vůči některým funkcím GeoGetu je raději propagace projektu dočasně zastavena a autor Geogetu zrušil možnost stažení programu s problematickými funkcemi. Diskutabilní je způsob odstranění propagace projektu z GC.cz, kdy jeden z administrátorů jedná na vlastní pěst bez konzultace s ostatními administrátory a bez předchozího jednání s autorem GeoGetu. Po odstranění problematické funkce z projektu je propagace obnovena. (vlákno 1, 2)

2007 listopad: [GC.cz/GC.com] Groundspeak začal v týdenních intervalech (vždy v pondělí) zasílat data pro českou cache mapu (vlákno [1])

2007 listopad: [RVWR] V souvislosti s odchodem haggaea z funkce reviewera (viz říjen) a s potřebou rozšířit řady reviewerů na 3 byl jako třetí reviewer zvolen současnými reviewery (Geolens a Geohorse reviewerem) TrainTour Reviewer (minarjo).

2009 leden: [GC.cz] Na serveru GC.cz byl spuštěn systém na známkování kvality keší.

2009 duben: [Aféra] Groundspeak jako provozovatel serveru geocaching.com změnil pravidla hry a zrušil ALR (Additional Logging Requirements = dodatečné podmínky logování), tzn. že od 4. 4. 2009 nesmí být vyžadováno splnění dalších podmínek, pokud geocacher cache našel a zalogoval. Všechny podmínky jsou od tohoto data dobrovolné, jejich nesplnění již nemůže být důvodem ke smazání logu. Oznámení od reviewerů ve fóru zde, následná diskuze pak zde.

2009 květen: [RVWR] Do funkce byli schváleni a uvedeni dva noví revieweři pro ČR a okolí: Bohemian reviewer a DarkLord Reviewer. Oba noví revieweři se rozhodli skrýt svoji identitu a schvalují pod těmito anonymními přezdívkami.

2009 červenec: [Ostatní] Česká republika má dělení dle krajů - tzn. u všech nově vznikajících keší je vyžadován údaj o kraji, u starších keší je přislíbeno, že to Groundspeak s pomocí TrainTour Reviewera dodělá automaticky. Oznámení a bližší vysvětlení zde v diskuzi.