Mystery Cache

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
Typy cache
Tradicni.gif Tradiční Cache
Multicache.gif Multi-Cache
Unknowncache.gif Mystery Cache
Earthcache.gif Earthcache
Lettercache.gif Letterbox hybrid
Wherigocache.gif Wherigo Cache
Virtualcache.gif Virtuální Cache
Webcamcache.gif Webcam Cache
Labs.png Lab Cache
Eventcache.gif Event cache
Cito.gif CITO event
Megaeventcache.gif Mega-Event cache
Giga 16.gif Giga-Event cache
Gpsadventures.gif GPS Adventures Maze Exhibit
Cce.gif Community Celebration Event
Groundspeak HQ ikona.gif Groundspeak Headquarters
Lostandfoundikona.gif Groundspeak Lost and Found Celebration
Blockparty.png Groundspeak Block Party
Event 10 ikona.png Lost and Found Event Cache
Projectape.gif Project A.P.E. Cache
Locationless.gif Locationless Cache
Benchmarkikona.gif NGS Benchmark

Neznámá – anglicky mystery, puzzle nebo unknown cache, je taková cache, kde nejsou udány souřadnice a geocacher je musí získat svým intelektem, v jiných keší nebo jinak. Jinými slovy jde o cache, jejichž listing je vhodné si přečíst dříve, než je půjdete hledat.

Cache označené ikonkou modrého otazníku lze rozdělit do následujících skupin:

Se šifrou či hádankou
Souřadnice cache nejsou v listingu zřetelně uvedené, obvykle je potřeba je zjistit nějakým výpočtem, vyluštěním šifry, hádanky, vyhledáním v pramenech. Jako mystery cache by se označila i multi cache, pokud by pro nalezení schránky byl potřeba složitější výpočet či luštění.
Vyžadují nástroj či informaci k otevření
Je-li k otevření cache potřeba nějaká pomůcka, např. magnet, klíč, šroubovák, laserové ukazovátko nebo nádoba s vodou, jde o mystery. Stejně tak jde o mystery v případě, že k otevření jsou třeba nějaké informace, ať již získané v terénu nebo z listingu, např. kód k číselnému zámku či údaje z chirpu ("Beacon Caches"). (poznámka: předchozí text odpovídá reálnému stavu a stanoviskům reviewerů od roku 2012, podobné keše publikované dříve mohou být např. typu traditional. Dodatek: od roku 2013 už zase nemusí být zamčená keš jako mystery...).
Popsané pravidlo se však netýká přístupu ke keši: je-li k přístupu potřeba horolezecká, potápěčská a jiná výbava, dále třeba člun apod., vyznačuje se terén 5*, popř. se uvedou konkrétní atributy, nikoliv však typem keše mystery.
Putovní keše
Putovní keše, které měly za úkol se při každém nálezu přesunout jinam.
Noční keše
Podobnou skupinu tvoří keše, které je potřeba hledat za tmy s pomocí svítilen či UV (ultrafialového) světla.
Bonus cache
Slovo bonus znamená zadarmo, navíc; v geocachingu se používá pro závěrečné keše série, kdy souřadnice či indicie pro jejich získání naleznete v několika dalších keších. Je nezbytné si uvědomit, že nález bonusové keše nelze podmiňovat nálezem jednotlivých keší série: nález keše je podle pravidel platný v okamžiku, kdy kačer bonusovou kešku fyzicky našel a zalogoval se do jejího logbooku; v takovém případě owner není oprávněn smazat jeho log Found It.
Challenge cache neboli keše s výzvou
Jde o speciální skupinu mystery keší, které obsahují podmínky související výhradně přímo s geocachingem, waymarkingem či Wherigo, např. s potřebným odlovem jiných keší. Bez úplného splnění všech podmínek nelze logovat nalezení této keše a owner je oprávněn nepatřičné logy smazat.
Cache s ALR
Dalším typem mystery keši byly takové, kde sice souřadnice listingu vedly standardně ke cache (přímo či jako multi přes zastávky), ale k uznání logu bylo potřeba splnit nějakou podmínku, např. přiložit nějaké foto, video, do logu napsat verš, ... Podle anglického additional logging requirements byly označované jako ALR cache. Veškeré ALR keše byly 4. 4. 2009 zrušeny, všechny podmínky uznání logu jsou nyní dobrovolné u všech fyzických keší (s výjimkou challenge cache) bez vlivu na typ keše.
Jiné než ostatní typy
Jako mystery cache se označují také všechny případy, kdy keš vybočuje některým ze znaků z ostatních typů.

Příklady:

Rady pro ownery

Snažte se při vymýšlení výpočtu souřadnic dodržovat konvence pro vzorce obvyklé v geocachingu. Pokud zakládáte složitější mystery cache, u niž je vhodné hledačům poskytnout možnost ověření souřadnic výsledku, aby si byli jistí správným řešením, je dobrým zvykem přidat do listingu odkaz na ověřování finálních souřadnic.

Postup přemístění finálky

Správný postup při přemístění finálky a/nebo změně výpočtu by měl být:

  • disablovat listing s uvedením důvodu (přemístění finálky), s dostatečným předstihem, nejlépe alespoň jeden den
  • vlastní přesun krabice
  • opravit text listingu PLUS opravit skryté souřadnice finálky na nové hodnoty
  • vložit log typu OWNERS MAINTENANCE s uvedením přehledu změn
  • enablovat listing

Stránky o šifrování / dešifrování

A když už si nevím s luštěním rady? Kde mám hledat pomoc?