Power trail

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Power trail (také zkráceně PT, PWT, nebo též Power line) označuje sérii keší, které jsou rozmístěné podél cesty obvykle v minimálních možných vzdálenostech (od 161 metrů do několika stovek metrů). Hlavním smyslem takových sérií je umožnit kačerům zaznamenat co nejvíce úspěšných nálezů v co nejkratším čase. Na rozdíl od obrazců není jejich smyslem utvořit v mapě žádný konkrétní symbol.

Název power trail je odvozený od vysokonapěťového vedení. První podobné série byly umístěny právě u sloupů energetických sítí. U nás to zpravidla možné není, protože by kačeři museli procházet (většinou) přes soukromé pozemky a docházelo by k poměrně silnému poškozování porostu na polích a lukách. Častěji je tedy u nás najdete spíše podél cest a vedlejších silnic.

Řada lovců shledává návštěvu power trailu zábavnou, zážitek se netvoří na základě lovu jedné keše, ale spíše celé akce. Jiní naopak vystupují ostře proti jejich zakládání, takže existence PT bývá často tématem polemik a plamenných diskusí.

Četné kontroverze však způsobuje extrémně zvýšená zátěž místa (power traily jsou velkým lákadlem), strohé kopírované listingy a skutečnost, že cache mají většinou podobu mikrokeší v neatraktivních lokalitách.

V zahraničí se jako power trail berou série keší větší než 100 keší a cílem je nasbírat za zvolený časový úsek (den/týden) co nejvíce bodů.

Power traily v Česku

V České republice lze za powertrail považovat následující série:

  • JTJPT 274 mikrokeší vedoucích ze Středních Čech k Češovu
  • DSGC 400 mikrokeší vedoucích z Češova po okolí Nového Bydžova
  • CB Čertova Brázda 200 mikrokeší východně od Prahy
  • Signálka vedoucí Českým lesem podél hranic (Plzeňský kraj) - 66 keší + 2 bonusové
  • MMPWT Západně od Žďáru nad Sázavou - 54 tradičních mikroškeší
  • PJH východně od Trutnova (Královéhradecký kraj) - 50 tradičních mikrokeší
  • Otava River Trail podél řeky Otava (Plzeňský kraj) - 36 tradičních keší
  • Prachatické opevnění jižně od Prachatic (Jihočeský kraj) - 21 tradičních keší za sebou (jinak součást rozptýlené série)
  • Rozvodí PoWer Trail jižně od Žďáru nad Sázavou (Kraj Vysočina) - 60 tradičních keší
  • Certova brazda/Devil's furrow západně od Kolína 200 tradičních mikrokeší


Archivované power traily stojící za zmínku

Pokud bychom zde měli vypsat vše co z Českého pohledu lze považovat za powertrail, byl by zde dlouhý a nepřehledný seznam. Pojďme si tedy připomenout ty nejdůležitější:

Power traily v Evropě

Zde jsou uvedeny power traily z Evropy seřazeny podle počtu keší: