Tag

Z GeoWiki
Verze z 23. 2. 2020, 18:54; Tiskar94 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tag je značka, která se přidává do textu napsaném ve značkovacím jazyce pro formátování jeho vybrané částí. Většina značek je párových, tedy musí mít značku začátku a konce (koncový tag se píše s lomítkem), ale existují i tagy nepárové. V Geocachingu se s tímto označením lze nejčastěji setkat při hovoru o HTML nebo BB kódech.

Značky jsou ohraničeny hranatými závorkami, např. [green] pro začátek a [/green] pro konec textu, který má být zeleně nebo závorkami špičatými, např. <green> pro začátek a </green> pro konec textu.

Formátování pomocí tagů s hranatými závorkami

Tento značkovací jazyk je někdy označovaném také jako BBCode, ale pozor, i když je mu jazyk používaný na Geocaching.com hodně podobný, není úplně stejný (viz HTML v listingu).

Dříve bylo možné používat následující značky pro formátování listingů a logů (dnes je možné s nimi možné forátovat pouze hint):

Zápis Popis
[b]Tučný text[/b] Tučný text
[i]Text kurzívou[/i] Text kurzívou
[s]Přeškrtnutý text[/s] Přeškrtnutý text
[u]Podtržený text[/u] Podtržený text
[BARVA]Text v dané barvě[/BARVA] Změna barvy - název barvy musí být zadán anglicky a lze použít red, green, blue, black, purple, pink, orange, yellow, white, brown, gold, maroon, navy, black.
[size=X]Text v dané velikosti[/size] Změna velikosti - velikost 1 je nejmenší text, jakého lze dosáhnout, velikost 2 je normální, velikost 6 je největší.
[font=PÍSMO]Text daným písmem[font=PŮVODNÍ-PÍSMO] Změna písma - povšimněte si, že nelze použít [/font]. Myslete také na to, jaké fonty má čtenář na svém počítači.
[center]Text zarovnaný na střed[/center]
Zarovná text na střed.
[right]Text zarovnaný doprava[/right]
Zarovná text doprava.
[left]text zarovnaný doleva[/left]
Zarovná text doleva (což je samozřejmě výchozí zarovnání).
[quote]Citovaný text[/quote]
QUOTE
Citace - text bude jako citace vypsán v rámečku, bohužel s nadpisem \\"Quote\\". :-(
[code]Text kódu[/code] Kód - text bude vypsán neproporcionálním písmem.
[list]

[*] první položka seznamu[/*]
[*] druhá položka seznamu[/*]
[/list]

Nečíslovaný seznam s odrážkami:
  • první položka seznamu
  • druhá položka seznamu
  • ...
[list=1]

[*] první položka seznamu[/*]
[*] druhá položka seznamu[/*]
[/list]

Číslovaný seznam:
  1. první položka seznamu
  2. druhá položka seznamu
  3. ...
[url=http://www.geocaching.cz]Zobrazený popis[/url] Externí link (odkaz) - Zobrazený popis.
[email]no.one@domain.adr[/email] Přidat email - no.one@domain.adr.

Pamatujte, že pokud nějaký tag neukončíte, web to za vás neudělá a může dojít k problémům se zobrazováním celého listingu!