Archeocaching

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Archeocaching je okrajová disciplína Geocachingu spočívající v hledání archivovaných keší. Za normálních okolností by archivace keše měla proběhnout tak, že owner keš archivuje a krabičku z finálních souřadnic odnese (tj. uklidí po sobě, což je popsáno v oficiálních pravidlech). Z různých důvodu se to ne vždy povede (např. owner se Geocachingu přestal zcela věnovat a keš byla po upozornění hráčů pro svůj stav archivována reviewrem). Takovou keš, která zůstala v terénu i po své archivaci na geocaching.com, je možné stále lovit, a pokud nemá uzamčený listing pro logování, lze ji i zalogovat online. Mezi hráči je mnoho těch, kteří se vyhledávání a odlovu těchto keší cíleně věnují (existují i specializované bookmarky obsahující stále žijící archivované keše). Pokud se kačer vypraví pro archivovanou keš, jde do toho vždy s vědomím, že danou keš již nemusí najít a odejde tzv. s prázdnou (taková keš se nikdy neobnovuje!).

Archeocaching nemá žádnou oporu v oficiálních pravidlech!

Externí odkazy