Did Not Find

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Did Not Find (často též zkráceně DNF) je termín, který označuje stav, kdy kačer nenalezne keš. V takovémn případě neúspěšný nálezce použije příslušný typ logu (Didn't find it).

Někteří kačeři nenález považují za velikou hanbu a logují jen Write note, někdy ani to ne. Obecně však platí, že je užitečné zalogovat DNF, neboť tím podáte zprávu, že s keší možná není něco v pořádku. Pro autora keše je opakované logování DNF neúspěšnými hledači informací, že s keší je zřejmě něco v nepořádku (nejde najít nebo je ztracená).