Field Notes

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Field Notes (doslova znamená polní poznámky) je funkce na serveru Geocaching.com, která umožňuje elektronicky zapisovat si poznámky o nálezech keší přímo v terénu a z nich následně vytvářet regulérní logy po připojení na server přes internetový prohlížeč. Výhodou je, že si nálezce nemusí zapisovat své nálezy a poznámky k nim na papír. Zároveň pak už nemusí hledat na serveru listingy jednotlivých keší, které našel, když chce zalogovat nález. Kromě textových poznámek, které nálezce může k záznamu připojit, se automaticky zaznamenává datum a čas vytvoření poznámky.

Dalším způsobem využití této funkce je možnost připravit si v přenosném počítači logy a popsat v nich při čerstvé paměti své zážitky z lovení keší například během dovolené v místech, kde není přístup na internet.

K tomu, aby mohl geocacher využívat funkci Field Notes, potřebuje mít zařízení, které ji umožňuje. Mohou to být některé turistické navigace (např. Garmin Oregon nebo Colorado), mobilní telefony či PDA s nahranou aplikací pro geocaching (např. Handy Geocaching).

Field Notes lze nahrát na server buď odesláním prostřednictvím internetu (např. u mobilních telefonů), nebo připojením zařízení k počítači, který je připojený na internet. Seznam nahraných Field Notes najdeme pod odkazem http://www.geocaching.com/my/fieldnotes.aspx. Pokud nejsou pro daný uživatelský účet momentálně žádné poznámky nahrané, objeví se hláška No logs have been found for your account at this time. V dolní části stránky je pak anglicky popsáno, jak postupovat při nahrávání z jednotlivých typů zařízení. U jednotlivých značek navigací najdeme odkazy na stránku, kde se nachází formulář pro nahrání Field Notes.

Nahrání ze zařízení

Zařízení je potřeba připojit k počítači jako externí disk, na kterém je možné procházet adresáře se soubory. Po připojení zařízení přejděte na stránku http://www.geocaching.com/my/uploadfieldnotes.aspx. Pomocí tlačítka Procházet vyhledejte umístění souboru, v němž jsou vaše poznámky umístěny. U navigací Garmin to je soubor s názvem geocache_visits.txt, který se nachází v adresáři Garmin. Tento soubor označte a dejte otevřít. Pomocí tlačítka Upload Field Notes nahrajte poznámky na server.

Ve formuláři se nachází také zatržítko s textem Ignore logs before a datum a čas poslední nahrané poznámky. Pokud je zaškrtnuto, nenahrají se poznámky, které jste vytvořili a nahráli dříve. Předejdete tím opakovanému zalogování nálezů.

Po úspěšném nahrání poznámek se objeví informace o tom, kolik nových poznámek bylo nahráno. Nyní se můžeme pomocí odkazu Return to Field Notes vrátit k seznamu a začít logovat své nálezy.

Struktura souboru geocache_visits.txt

Jedná se o prostý textový soubor, kde jsou jednotlivé položky odděleny čárkou (bez mezer). Jednotlivé poznámky ke keším jsou zapisovány na samostatných řádcích. Struktura jednotlivé poznámky je následující:

GC_kód,datumTčas_uložení_poznámky_(GMT)Z,typ_logu,"text_poznámky"

Text poznámky musí být vždy v uvozovkách, a to i když není poznámka vyplněna. Může to být libovolný text (včetně čárek, na které mezi uvozovkami není brán zřetel). Z této poznámky se vytvoří základ pozdějšího logu, který lze kdykoliv upravovat.

Všimněte si také, že čas uložení poznámky je v souboru zapsán jako světový čas (GMT). Tento čas se však neukládá do logu. Pokud chcete mít čas nálezu v logu, musíte jej zapsat do poznámky ručně nebo vložit pomocí softwaru, který při hledání keší ve svém zařízení používáte.

Příklad:

GC37V6X,2012-02-12T12:50Z,Found it,"13:49"
GC37V6X,2012-02-12T12:50Z,Needs Maintenance,"PLNY LOGBOOK"
GC2KJ61,2012-02-12T14:23Z,Found it,""
GC15J3Y,2012-02-17T13:21Z,Found it,"14:20 A=6"
GCWAW4,2012-02-19T12:15Z,Didn't find it,"Mudlove"

Vytvoření logu z Field Notes

V seznamu nahraných Field Notes najdeme na pravé straně každého řádku tabulky odkazy pro vytvoření logu a pro smazání poznámky (příklady na obrázku odpovídají výše uvedenému příkladu struktury souboru geocache_visits.txt). Po kliknutí na příslušný odkaz se nám otevře známý formulář pro zalogování nálezu konkrétní keše. Vytvořením nového logu zároveň příslušná poznámka zmizí ze seznamu.

Field notes.PNG


Pokud máme ve svém účtu nahrané a nezpracované Field Notes, objeví se mám upozornění na ně v profilu.