Ground Zero

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

"Ground Zero" je v Geocachingu přenesený, slangový výraz v angličtině. Označuje místo, kde jsme podle GPS zařízení nejblíže keši (ideálně 0 metrů), ale nepřesnost určení polohy nám nedovoluje se přesněji přiblížit. V tomto případě pak keš hledáme pouze na základě citu a zkoušení různých míst, které nám připadají "podezřelé". Tento výraz se používá výhradně v Americe. Původní spojení "Ground Zero" je vojenský výraz pro místo dopadu bomby nebo exploze.