HTML entita

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Takzvané HTML entity jsou součástí standardu HTML, který se používá pro tvorbu internetových stránek. Jedná se způsob kódování, kterým je možné do internetové stránky dostat nejrůznější znaky. HTML entity bylo v minulosti nutné využít, pokud jste chtěli, aby se listing Vaší cache zobrazoval česky, a ne „cesky“, tedy aby byly korektně zobrazovány všechny znaky s diakritikou.

Způsob zápisu HTML entity je následující: &#kód znaku; (v desítkové soustavě) nebo &#xkód znaku; (v šestnáctkové soustavě). Pro mnohé znaky také existuje textový kód (obvykle zkratka). Znak é můžeme tedy zapsat těmito způsoby: é, é nebo é.

Obsah

Čeština v listingu

Server Geocaching.com v minulosti neuměl korektně pracovat se všemi znaky české abecedy. Pokud jste při editaci listingu vložili do formuláře český text, po jeho uložení a zobrazení jste mohli zjistit, že některá písmena si svá diakritická znaménka ponechala, jiná o ně přišla.

Diakritická znaménka byla ponechávána u těchto znaků: á, Á, é, É, í, Í, ó, Ó, ú, Ú, ý, Ý, š, Š, ž, Ž (tedy u všech s čárkou a některých s háčkem).

U ostatních písmen byla diakritická znaménka automaticky odstraněna. Pokud jste chtěli, aby u nich byla diakritika zachována, museli jste ve vkládaném textu tyto znaky nahradit entitami:

Znak Entita Znak Entita
č č Č Č
ď ď Ď Ď
ě ě Ě Ě
ň ň Ň Ň
ř ř Ř Ř
ť ť Ť Ť
ů ů Ů Ů

Příklad: Slovo češtině tedy bude ve zdrojovém kódu listingu vypadat takto: češtině.

Entity je potřeba zapsat do textu ručně. Pro usnadnění práce však lze využít např. funkci najít a nahradit v textovém editoru, případně k tomu vytvořit i jednoduché makro.

Některé další znaky

Znak Entita Znak Entita
< &lt; > &gt;
& &amp; tvrdá
mezera
&nbsp;
&#8222; &#8223;
&ndash; " &quot;

Možné problémy

S českou diakritikou bude text listingu jistě vypadat lépe a také se dobře čte, ale je možné očekávat kritické komentáře některých cacherů v lozích. Důvodem je to, že při čtení takového listingu mohou nastat problémy. Většina internetových prohlížečů, které čeští uživatelé používají, zobrazuje češtinu bez problémů. Některé modely GPS navigací umožňují stažení listingu z webu a čtení přímo v terénu. Mívají však problémy se zobrazováním entit. To pak činí listing nepřehledným a špatně čitelným.

Pokud tedy chcete mít v listingu české znaky, myslete i na tyto uživatele a napište alespoň několika větami to nejpodstatnější do krátkého popisu (short description) bez použití diakritiky.

Uživatelé navigací Garmin, které umožňují zobrazovat listingy, mohou využít program Geoget a jeho exportní doplněk GPX Garmin, který dokáže entity z listingu (a nejen je) převést do čitelné podoby.

Aktuální informace

V březnu 2012 se server GC.com konečně naučil správně pracovat s českými znaky (a dalšími znaky z jiných jazyků). Tento článek tedy ztrácí na aktuálnosti. HTML entity již nemusíte používat, pokud chcete mít v listingu keše české znaky. Pokud nyní napíšete text s českými znaky, zůstanou ve zdrojovém kódu zachovány a budou také většinou zařízení správně zobrazeny.

Pokud jste v minulosti vytvořili text s použitím entit, odstraníte je jednoduše tím, že otevřete editační formulář a listing znovu uložíte (Submit changes). Entity budou automaticky nahrazeny odpovídajícími znaky. Dokud se však editace listingu neprovede, HTML entity ve zdrojovém kódu zůstanou. Do té dobu se budou zobrazovat uživatelům některých navigací. S ohledem na ně je vhodné tuto jednoduchou operaci, která nezabere mnoho času, provést.

Externí odkazy