Hledání keší podél trasy

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Praktickou funkcí pro PM je možnost vytvořit si PQ z keší podél zvolené trasy. Příprava takové PQ je rozdělena na dva kroky:
1) Vytvoření trasy podél které budeme chtít keše hledat
2) Vytvoření PQ keší podél zvolené trasy

1) Vytvoření trasy pro PQ

V pravém uživatelském panelu PM na gc.com najdete sekci 'Uživatelské trasy'. Ta obsahuje tři nabídky: - Vytvořit trasu - Najít trasu - Nahrát trasu v GPX/KML

Vytvořit trasu
Po kliknutí na odkaz se otevře jednoduchý editor trasy. Zadat počáteční a koncový bod trasy lze dvěma způsoby: do okénka From: zadat počáteční bod a do okénka To: zadat koncový bod trasy. Je třeba zadat i stát, např. Praha, Czech republic. Následně po kliknutí na tlačítko Search je vyhledána optimální trasa. po kliknutí myší do mapy se vytvoří dva praporky. Zelený pro počáteční bod a červený pro koncový bod trasy. Tažením praporku po mapě určíte přesně počáteční nebo koncové místo.

Po zadání obou bodů se vybere optimální trasa a je zobrazena modrou čarou. Pokud chcete vést trasu jinudy, než editor navrhuje, stačí posunout ukazatel myši nad linku trasy - zobrazí se modré kolečko nového trasového bodu. Po kliknutí se vytvoří nový trasový bod a ten posunete tažením myši na požadované místo. Při posunutí obou bodů i případně trasových bodů se trasa ihned přepočítá.

Trasa má jediné omezení – maximální délka trasy je 800 km! Pokud není tato podmínka splněna, zůstane šedivé tlačítko Save Route Changes a je zobrazena zpráva o aktuální délce trasy.

Pod mapou je volba Search Radius Hint: s nastavením vzdálenosti vyhledávání. Je tedy hned vidět, jaký rádius PQ zabere.

Jestli je vše dle našich představ, klikneme na Save Route Changes. Zobrazí se informační okno, zda chceme skutečně trasu uložit. Dáme OK a pokračujeme na formulář se zadáním jména a dalších parametrů trasy: Route Name: zadáme jméno trasy jak si přejeme Description: poznámka k trase. Není nutné vyplňovat, je lepší zvolit správně název trasy Keywords: zadáme klíčová slova pro budoucí vyhledávání trasy. Ideálně názvy počátečního a koncového bodu, důležitých trasových bodů. Jestliže nechceme trasu následně uložit jako veřejnou, je to zbytečné. Include in Public Direktory – při zaškrtnutí bude trasa zařazena do seznamu veřejných tras pro ostatní kačery a bude dostupná přes nabídku Najít trasu.

Tlačítka Save (Uložit) – Delete (Smazat) – Cancel (Odejít) jsou zřejmá. Po uložení trasy se dostaneme na stránku s nabídkou vytvořených tras. Pod trojicí tlačítek jsou ještě rychlé volby: Modify Route – vrátí se na začátek pro nové zadání trasy Create Pocket Query – přejde rovnou na stránku pro vytvoření PQ Create GPX of Route – uloží nastavenou trasu do GPX souboru pro další použití (např. v GeoGetu). Return to User Route – vrátí se na přehled již vygenerovaných tras


Najít trasu
Po kliknutí na odkaz se otevře stránka pro vyhledávání uložených tras a další operace s trasami. V horní části stránky jsou 4 záložky: Search for Existing Routes (vyhledat v existujících trasách) Search by Keyword (vyhledat podle klíčového slova) Create New Route (vytvořit novou trasu) Upload a Route (nahrát trasu na server)

Pro vyhledávání nás zajímají první dvě záložky… Search for Existing Routes vyhledá trasu v existujících trasách podle počátečního nebo koncového bodu trasy. Zadejte místo nebo adresu a klikněte na Find Public Routes. Následně se vypíše tabulka s přehledem nalezených tras (Search Results). Tabulka obsahuje položky: Route Name (Název trasy), Description (popis trasy), Route Distance (délka trasy) a Creator (autor trasy). Po kliknutí na Route Name se zobrazí podrobnosti trasy s mapou. Na stránce nás budou zajímat odkazy zcela dole: Modify Route – je aktivní pouze pro autora trasy Create Pocket Query – přejde rovnou na stránku pro vytvoření PQ Create GPX of Route – uloží nastavenou trasu do GPX souboru pro další použití (např. v GeoGetu). Return to User Routes – vrátí vás zase na začátek vyhledávání trasy.


Nahrát trasu v GPX/KML
Po kliknutí na odkaz se otevře stránka pro uložení externího souboru s trasou na server. Upload a GPX, KMZ or KML File: vyberte na disku soubor ve formátu GPX/KMZ nebo KML a odešlete jej na server.

Omezení externího souboru je na 500 bodů a délku trasy 800 km!