Série

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Sérií se v geocachingu myslí určitá množina keší, která je tématicky nebo jinak (např. svým umístěním, provedením, ukrytím) provázána dohromady. Série je většinou ukončena tzv. bonusem, k jehož nalezení potřebuje geocacher indície z jednotlivých keší v sérii, tzv. bonusová čísla.

Série lze rozdělit na tři skupiny:

Tématické série
Jednotlivé keše spojuje vztah ke společnému tématu. Nemusí být uloženy nikterak blízko, ani nemusí být od stejného autora. Mezi největší série tohoto typu u nás jsou např. "K pramenům" nebo Významné stromy, které pokrývají celou ČR. Daleko častěji se lze ale setkat se sériemi spíše lokálního charakteru, vztahující se k tématu místního významu, ať už přírodního, kulturního nebo městského. Jednotlivé keše jsou umístěny tak, aby vždy ukázaly část "příběhu", příkladem může být série Zanedbané památky jižní Moravy nebo Pahorky pro stonožky.
Obrazce
Jednotlivé keše v sérii jsou umístěny v terénu tak, aby společně vytvářely na mapě rozpoznatelný obrazec. Více viz samostatná stránka Obrazec.
Power traily
Keše série jsou obvykle umístěny v minimálních možných vzdálenostech podél cesty, aby geocacheři mohli dosáhnout co nejvíce úspěšných nálezů v co nejkratším čase. Příkladem může být např. Vlečka na Orlík u Příbrami. Více viz samostatná stránka Power trail.