Terracaching

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

TerraCaching je obdoba geocachingu. Na stránke http://www.terracaching.com nájdete jedinečné cache, neuvádzané na iných stránkach. Rozdiely oproti klasickému geocachingu môžeme stručne zhrnuť do týchto bodov:

  • Pred plnohodnotným začlenením sa do spoločnosti terracachiarov je potrebné získať dvoch sponzorov, ktorí sa zároveň stávajú aj approvermi budúcich založených keší. Stránka najprv poskytuje možnosť sponzoringu geograficky najbližším členom. Zvyčajne každý nový člen získa 2 sponzorov do 24-48 hodín.
  • Nie sú žiadne písané pravidlá pre zakladanie keší, keďže celá komunita posudzuje ich kvalitu a vhodnosť (hodnotením) a je na zodpovednosti sponzorov, či cache schvália alebo nie.
  • Každá cache je odmenená TPS bodmi (TerraCaching Point System) na základe jej náročnosti. Vychádza sa z predpokladu, že čím je ľahšia cache, tým je nájdená viac krát. TPS body sú pripisované zakladateľovi aj nálezcom cache. Úroveň TPS bodov sa sústavne mení v závislosti od počtu nájdení cache, doby, ako dlho je ukrytá a od okolitých keší (v okolí 100 míľ).
  • Každá cache má svoj ukatovateľ kvality - MCE (Measure of Cache Excellence). Ten získa na základe hodnotenia hráčov, či už danú cache našli alebo nie (hlas nálezcu má väščiu váhu). Hlas hráča s vyšším UCR má väčšiu váhu.
  • Každý hráč má svoj vlastný ukatovateľ - UCR (User Contribution Rating). Ten vychádza z hodnotenia (MCE) ním založených keší a takisto 10% z UCR sponzorovaných hráčov pripadá sponzorovi. Hráč je potom nútený archivovať nízko hodnotené cache (s nízkym MCE), ak mu záleží na jeho UCR.
  • Každá krajina (a štáty USA) majú svoje vlastné rebríčky (Leaderboards) hráčov, ktoré sa dajú zoradiť podľa rôznych ukatovateľov.
  • TerraCaching podporuje aj virtuálne a locationless cache. Locationless majú svoj vlastný rebríček a sú ohodnotené osobitnými LTPS bodmi.
  • Pre hľadačov keší je posytnuté viac informácii, ako napr. dĺžka túry, prevyšenie, úroveň kamufláže a mentálnej/fyzickej náročnosti.
  • Možnosť vloženia overovacích kódov (CC Code) a takisto kódov pre prvého (First Finder Code) do keší, čo zabezpečuje menšiu mieru kontroverznosti a umožňuje tvorivé úkryty bez nutnosti logbooku.

V ČR jsou v dubnu 2008 dvě TC kešky: Sedivec (TC729) od Ponika a Hartmanicz Treasure (TC2U9) od Czecho Cowboye (obě jsou též dostupné na geocaching.com). Na Slovensku jich je asi 30.


Linky

Hlavná stránka: http://www.terracaching.com

Slovenská TerraCaching stránka: http://terracaching.wz.cz